Uuring: kõige tõenäolisemalt saab noor inimene surma autoõnnetuses

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Noor inimene kujutab oma kogenematuse tõttu liikluses suuremat riski nii kaasliiklejatele kui iseendale. Mitmed uuringud kinnitavad tõsiasja, et autoõnnetused on noorte inimeste surmapõhjusena esikohal kogu maailmas. Võrreldes kogemustega juhtidega on just noortel Euroopas kaks korda suurem tõenäosus autoõnnetuses surma saada.

Euroopa Liidu surmapõhjuste värske statistika, mis võtab aluseks 2012. aastal kogutud andmed, näitab, et liiklusõnnetuste põhjustatud suremuskordaja on meestel 40,8 % ja naistel 43,8 % vähenenud. Teede turvalisuse uuring, mis valmis Euroopa Komisjoni tellimusel, tõdeb, et alates 2014. aastast on liiklussurmade arv taas väikestviisi kasvanud, riskigrupis on kogenematud noored juhid ja jalakäijad.

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel hukkus maailmas 2012. aastal 1,3 miljonit alaealist. Üleilmselt on kolm levinumat alaealiste surma põhjust liiklusõnnetused, HIV ja AIDS ning enesetapp. Ka Eestis on tehtud statistikat ning taas leiame noore inimese kõige tõenäolisemalt hukkumas liiklusõnnetuse või muu õnnetuse läbi.

Noor surm

VIKATIMEES NIIDAB SUVEL JA NÄDALAVAHETUSTEL

Euroopas moodustavad 18-24-aastased 8% kogu rahvastikust, kuid koguni 15% autoõnnetustes hukkunutest. Suvel muutub olukord hullemaks: siis moodustab see vanuserühm lausa 21% kõigist liiklussurmajuhtumitest.

Uuring toob välja, et just suvel hukkub maanteedel rohkem 18 – 24-aastaseid kui ühelgi teisel aastaajal. Nädalapäevadest on ohtlikumad reede, laupäev ja pühapäev – sel ajal on teedel rohkem liiklust ning paljud noored sõidavad veetma nädalavahetust.

Riskikäitumine on sealjuures võtmeteguriks. Statistika kohaselt sai aastatel 2004 – 2013 kogu Euroopas autoõnnetustes surma 62 000 noort inimest. Vastavalt Euroopa liiklusohutusameti andmetele on noorte autojuhtidega juhtunud liiklusõnnetuste peamisteks põhjusteks puudulik liikluse ja teeolude jälgimine, keelatud ainete mõju all, stressiseisundis või muudest teguritest häiritud autojuhtimine.

AUTOTOOTJA UURIB, MIKS NOOR LIIKLUSES ELU JÄTAB

Ford viis läbi uuringu, mis hõlmas enam kui 6500 noort eurooplast. Uuringut oli vaja, et mõista paremini noorte autojuhtide võetavaid riske. Tulemused on üsna rabavad…

Selgus, et 57% noortest juhtidest on ületanud lubatud sõidukiirust, 43% saatnud roolis olles sõnumeid, 36% on rääkinud telefoniga ja suhelnud sotsiaalmeedia kaudu, 16% on sõitnud lahtise turvavööga, 13% on istunud rooli napsisena ja 11% on vaadanud oma nutiseadmetest sõidu ajal videosid või telesaateid.

Uuringust selgus ka, et 26% noortest juhtidest on osalenud õnnetuses ja 20% viibinud sõidukis, mille politsei kinni pidas. Suvel, kui juhtub kõige enam surmaga lõppevaid õnnetusi, võtab 68% noortest autojuhtimist pigem lõdvemalt.

Veel fakte: 41% noortest juhtidest võtab rohkem riske, kui autos on ka sõbrad, 57% sõidab hoolikamalt siis, kui kaasas on vanemad sugulased.

Suvel tehakse autoga niisama lõbusõitu, sõidetakse randa ja festivalidele – ahvatlusi on palju. Uuringu kohaselt võtab 68% noortest suvel rooli taga vabamalt. 54% aga tunnistab, et atraktiivsed jalakäijad viivad nende tähelepanu autosõidult kõrvale.

45% tunnistas, et mahutaksid autosse rohkem sõpru, kui autos kohti. 25% istuks aga autosse, mille juht on napsutanud. 24% sõidaks ka mõnuainete mõju all. 41% usub, et mõnikord on päris hea mõte autot juhtides ka riskida, 26% on osalenud õnnetuses ja 20% on olnud politsei poolt peatatud sõidukis.

Lausa 93% vastajaist arvas end olevat head autojuhid, kuid 54% tunnistas samas, et nad ei sõida alati piisavalt ohutult.

Noor mees Ford

NOOR MEES, VÕTA ARU PÄHE!

Enamik surma saanud noortest autojuhtidest on mehed ja ka Fordi uuring kinnitab, et mehed on riskikäitumisele altimad. Noored mehed on võrreldes noorte naistega kolm korda enam mõjutatud atraktiivsete jalakäijate vaatamisest.

Politsei on peatanud 25% noortest meesautojuhtidest ja 16% naistest. Noored mehed ka ületavad sagedamini lubatud sõidukiirust, kasutavad sõidu ajal telefoni ja istuvad napsusena rooli.

RISKIKÄITUMINE ERINEB RIIGITI

Uuring viidi läbi Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias ja Ühendkuningriigis. Prantsusmaa juhtide hulgas oli kõige rohkem neid, keda politsei oli peatanud.

Saksamaa noored pidasid kõige vähem tõenäoliseks autoõnnetusse sattumist, kuid samas oli nende hulgas kõige rohkem neid, kes ületasid kiirust ja olid juba sattunud avariisse. Itaalia noored kasutasid sõidu ajal kõige rohkem telefoni, hispaanlased aga võtsid sõpradega koos sõites kõige rohkem riske. Ühendkuningriigi noorte peamiseks ohuks aga oli õnnetusse sattumine atraktiivsete jalakäijate piidlemise tõttu.

PÕHITÕED LIIKUVA PILDIGA SELGEKS!

Kõige selle peale otsustas Ford toota video nimega “Blown Ups”, milles täispuhutavate täiskasvanute kaudu püütakse ära hoida riskikäitumist rooli taga. Noore autojuhi riskikäitumise korral kargavad nukud hetkega täispuhutult püsti. Video abil tutvustatakse ka noortele suunatud tasuta koolitusprogrammi.

TASUTA KOOLITUSPROGRAMM NOORTELE JUHTIDELE

Fordi Driving Skills for Life koolitusprogramm pakub aga noortele autojuhtidele tasuta koolitust. 2016. aasta lõpuks on selle programmi raames koolitust saanud enam kui 20 000 autojuhti 13 Euroopa riigis.

“Suvi on tore aeg, et nautida autosõiduga kaasnevat vabadusetunnet. See on olnud osa noor olemisest läbi aegade ja on nii ka tänaste noorte jaoks. Kuid väga palju noori saab surma autoõnnetustes, mille põhjuseks on kogenematus ja halb otsustusvõime,” tõdeb Fordi koolitusprogrammi juht Jim Graham.

Fordi noorte autojuhtide koolitusprogramm sai alguse 13 aastat tagasi Ameerika Ühendriikides. Nüüd pakutakse praktilist sõidukoolitust Belgias, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hollandis, Poolas, Rumeenias, Venemaal, Hispaanias, Türgis ja Ühendkuningriigis.

Koolitusel käsitletakse ohtude tunnetamist, sõidukikäsitsust, toimetulekut kiirusega ja ruumitaju. Samuti käsitletakse selliseid teemasid nagu alko- ja narkojoobes juhtimine. Tähelepanu all on ka roolis selfide tegemine – vastavalt eelmisele, 2014. aasta uuringule oli üks igaks neljast noorest autojuhist teinud rooli taga selfisid.

“On äärmiselt oluline leida õige viis, et need tähtsad asjad noortele kohale jõuaks ja võimalikult paljud noored autojuhid sõidukoolitusest kasu saaksid,” on Graham veendunud.

Allikas: Ford, WHO, Eurostats. Meedia: Ford, Pixabay. Tõlkis: Lena Murd, toim. YR

Plekist, asfaldist ja (veri)punaseks: möödasõit ei ole möödapääsmatu!

Autosõidu ABC: 5 võimalust autos lolluse või hooletuse tõttu surma saada

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.