1. septembril avati Tartu Kutsehariduskeskuses Baltimaade esimene hübriidajamitele keskenduv õppeklass. 4. septembril anti Tallinna Tehnikakõrgkoolile üle õppevahendina kasutatav hübriidauto. Tulevikku vaatava õppe eest hoolitseb Toyota Baltic, mis on Eesti tehnikavaldkonna spetsialistide haridusele õlga alla pannud rohkem kui 20 aastat.

Seda lugu tahaks alustada sootuks kaugemalt ja märksa elulisemalt rahvatarkusega:”Ei insener leivata jää, kõrgesti haritud luuletaja võib end aga kiiresti kuuse alt leida.” Õelalt kõlavas ütluses on oma iva: mida aeg edasi, seda rohkem vajab Eesti – ja kogu maailm – õppinud spetse ja häid riistu. Insenere, IT-arhitekte, autotehnikuid, tootedisainereid. Inimesi, kes suudavad reaalselt ehitada valmis asju, mis meid kiiremini, kõrgemale, kaugemale liigutavad.

Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tartu Kutsehariduskeskus on õppeasutused, mille statistika räägib iseenda eest: kui oleks koolide TÜV, oleksid need koolid oma ligi 100% tööhõivega selle Toyota ja Porsche. 98% TKTK lõpetanutest töötavad (ja osa jätkavad kraadiõpinguid paralleelselt), Tartu KHK kuldsete kätega tudengite pärast käib ettevõtetes tõsisem lööma.

Kumbki kool ei riputa üles suuri plakateid oma saavutustega, aga guugeldamatagi võib neid loetleda mitu: 6 TKTK noort inseneri said paar aastat tagasi tööd Rootsi kultusautotootja Koenigsegg tehases. Kuulda on, et tänavu värvati sinna veel kümmekond eestlast lisaks.

Tartu KHK masinaehituse eriala tudeng Gert Lees pani 2017. aastal publiku ahhetama, kui võitis teadussaate Rakett69 teise koha. Ajaloo esimene kutseõppur ajaloo parimas telesõus! Tartu KHK on tuttav niisamagi – lihtne inimene valib Tartusse öömajale jäädes võimalusel ikka õppeasutuse hotelli. Hea teenindus, mõnus olemine ja maitsev toit – garanteeritud!

TOYOTA ON VÕTNUD EESTI NOORTE HARIDUSE OMA SÜDAMEASJAKS

Toyota jaoks on tänavune aasta ehk veidi märgilisema tähendusega kui mõni teine: Jaapani autotootja tähistas äsja oma 80. sünnipäeva. Kohe-kohe saab Toyota Priuse hübriidtehnoloogia 20-aastaseks. Koostöö TKTKga on kestnud 23 aastat.

Marek Maide, Toyota Baltic AS turunduse divisjoni juht ütleb, et autotööstuse murranguaegadel ei saa ükski ettevõte lubada endale lühinägelikkust. “Autotööstus on olnud alati pidevas arenemises, aga mitte kunagi ei ole see areng olnud nii kiire, nii murranguline, nii suurelt mõtteviisi muutev,” rääkis Maide Tehnikakõrgkooli aktusel.

„Autotehnoloogias on toimumas suured muutused ning autoharidus peab selle muutusega kaasas käima. Hübriidtehnoloogia liidrina soovib Toyota anda oma panuse selle nimel, et autoerialasid õppivad noored saaksid koolis tipptasemel ettevalmistuse, mis vastab Toyota kõrgetele oskusnõutele.”

Oma aktusekõnes tunnustas koostööd ka Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, kes ütles, et tänu Toyota Baltic AS-ile on koolil olemas n-ö otselink ärimaailmaga: “Meie lõpetajad, kes on saanud hea kaasaegse hariduse, on teinud karjääri ning jõudnud headele ametikohtadele, tänaseks on nende seas isegi tippjuhte.”

ESIMENE HÜBRIIDIDE ÕPPEKLASS ON TARTUS

Toyota ja Tartu Kutsehariduskeskuse vaheline koostöö, mis toimib alates aastast 2007, jõudis tänavu uue ajaloolise verstapostini, kui esmakordselt Baltimaades avati alternatiivsetele autotehnoloogiatele pühendatud hübriidauto õppeklass ning koolile anti üle Toyota Priuse pistikhübriidi õppevahend.

Hübriidi õppeklass vastab täielikult kehtivatele standarditele ning selles on kõik vajalik uue põlvkonna autotehnikute koolitamiseks. Õppeklassi sisustamisel lähtuti sellest, et õppeklassis oleks võimalik koolitada Toyota kõrgetele oskusnõuetele vastavaid spetsialiste.

Tartu KHK õppurid saavad kutsehariduskeskuses lisaks sisepõlemismootorile nüüd õppida ka sügavamalt elektrimootorite ehitust ja rikkeotsingut, sest õppevahendina kasutusse võetud pistikhübriidil on kasutusel mõlemad jõuallikad.

„Saame selles klassis just alternatiivsete jõuallikate oskusteavet jagada, ning see puudutab ka teisi automarke, mis elektriveojõumootoreid kasutavad,“ kinnitas tehnikavaldkonna juht Ülo Ramp.

Toyota Baltic AS müügijärgse teeninduse juhi Erik Kuusi sõnul (Erik on muuseas lõpetanud TKTK ning üks neist inseneridest, kes teinud kiiret ja lennukat karjääri) on selge, et kiiresti arenevas maailmas loovad uued tehnoloogiad uusi väljakutseid, mistõttu on koostöö autotootjate ja õppeasutuste vahel väga oluline.

„Toyota soovib anda oma panuse selle nimel, et autoerialasid õppivad noored saaksid koolis tipptasemel ettevalmistuse ja oleksid kursis kõige tänapäevasemate autotehnoloogiatega. Priuse pistikhübriidi õppevahend annab õppuritele esmakordselt võimaluse hübriidtehnoloogiat süvendatult omandada,“ rõõmustas Kuus.

Toyota Baltic AS müügijärgse teeninduse vanemspetsialisti Lauri Erdi sõnul on juba praegu iga neljas Toyota poolt müüdud sõiduauto hübriidajamiga ning on näha, kuidas sisepõlemismootor annab teed elektriveojõumootoritele.

„Kui kõik täna müüdud hübriidsõidukid viie aasta pärast remonti vajaksid, siis peavad meil olema sõidukite müügijärgse teeninduse turul ka vastava kompetentsiga spetsialistid.“ Samas tõdes Ert, et elektriveojõumootorid on ehituselt sisepõlemismootoritest lihtsamad ja seetõttu ka töökindlamad. „Autotehnika tehnoloogiate osas on toimumas suur muutus ning õpetus peab selle muutusega kaasas käima.“

23 AASTAT KOOSTÖÖD TKTK JA TOYOTA VAHEL

4. septembril toimunud õppeaasta pidulikul avaaktusel oli üksjagu elevust, kui Toyota Baltic AS andis Tallinna Tehnikakõrgkoolile üle uue õppevahendi – hübriidmaasturi RX 450h. Tudengid ruttasid autot uudistama ning end koos autoga ka jäädvustama. Uusima hübriidtehnoloogiaga Lexus RX 450h, mille jõuallikateks on nii bensiini- kui elektrimootor, anti koolile üle Toyota Tehnilise Hariduse Programmi koostöö raames.

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend tõdes, et kahekümne kolme aasta jooksul on Tallinna Tehnikakõrgkoolil koostöös Toyotaga olnud palju erinevaid ettevõtmisi ning tagasivaatavalt saab tõdeda, et üliõpilastele ja koolile on olnud see edasiviiv aeg.

“Toyota oli esimene ettevõte, mis panustas aktiivselt TTK õpikeskkonna arengusse ja võimaldas üliõpilastel läbi viia õppepraktikat innovaatilises keskkonnas. Nüüdisajal nimetatakse seda töökohapõhiseks õppeks ja võib öelda, et see algatati meil juba 1990-ndate keskel.“

Enimmüüduima hübriidtehnoloogia lisandumine õppeinventari tähistab kooli ja Toyota vahelises koostöös järgmist verstaposti, mil ajakohane ja laialt kasutuses olev moodne autotehnoloogia on nüüd õppe eesmärgil kättesaadav tulevastele autoinseneridele.

“RX 450h õppevahend on tudengite jaoks suurepärane võimalus omandada süvendatult tänapäevase hübriidtehnoloogia teadmisi ja praktilisi oskusi,“ rääkis Marek Maide Tehnikakõrgkooli õuel õppevahendit tutvustades. “Auto on kompleksne, eemaldatud on mõni kate, et saaks vaadta, mis seal sees on ning õppeprotsessi käigus saaks kiiresti vajalikele osadele ligi.”

Tallinna Tehnikakõrgkooli autonduse õppekava juht Henri Vennikas peab uut täishübriidset RX 450h vajalikuks lisanduseks, et ajakohastada õpivõimalusi: „Paljud tänapäeval müüdavad autod on juba hübriidsõidukid ja see suundmus kindlast tulevikus kasvab. Kui tudeng nelja aasta pärast kooli lõpetab, on tal oluline teada kõike, mis puudutab hübriidtehnoloogiat ning sellega kaasnevaid nõudeid.“

Vennikas tõdeb omavahelises vestluses, et TKTK eesmärk on anda tudengitele haridus, mis “toidaks” neid mitte ainult Eestis vaid kõikjal: “Häid insenere on alati vaja ning meie koolis õpetatavad erialad on sellised, mille järgi nõudlus ainult kasvab,” tõdeb ta.

RX 450h liigub TKTK õuelt avalike pilkude eest kooli õppekompleksi. Ühe positiivse lisana, mida uudne hübriid-õppevahend kaasa toob, on tajutav turvalisus. “Õpilased saavad reaalselt kättpidi elektriga kokku puutuda,” muigab Vennikas. “See tähendab, et me saame kiiresti selgeks õppida turvavarustuse kasutamise.”

TKTK inseneride jaoks on hübriidajamiga auto selgeksõppimine tuleviku mõistes väga vajalik: nende alluvuses hakkavad tõenäoliselt töötama kümned autotehnikud, kelle juhendamine on ongi koolitatud spetsialistide ülesanne.

KOKKUVÕTTEKS

Ärgem keskendugem vaid hübriidajamitele: tänu kahe erineva jõuallikaga õppevahenditele saavad noored spetsialistid mängleva kergusega omandada ka elektriajamite ehituse, akupakkide asetuse, ja tuhat muud olulist detaili, mis tuleviku autosid praegustest eristavad. Õigemini, nad saavad selgeks, milleks parimatest parimad – Toyota hübriidajamite maailmas seda kahtlemata ju on – võimelised on.

Siit edasi on maailm lahti uutele ideedele. Nende elluviimiseks ei piisa aga vaid heast suuvärgist, vaja on reaalseid teadmisi auto ehitusest ning loogikast ja loodusseadustest. Edasi on puhas seostamise teema. Kuhu edasi? Seda näitavad meile loodetavasti peagi TKHK ja TKTK õppin’d spetsid.

Toyota Tehnilise Hariduse Programm (T-TEP)
T-TEP on Toyota üleilmne tehnilise hariduse alane programm, mida rakendatakse rohkem kui 50 riigis ning mille kaudu Toyota panustab kohaliku kogukonna edendamisse ja arendamisse.

Mitmekülgse koostöö raames toetab Toyota partnerkoole suure hulga erinevate praktiliste ja teoreetiliste õppevahendite ja –materjalidega, nende hulgas Toyota automudelid, mootorisimulaatorid, diagnostikatesterid ja muud tänapäevased tööriistad.

Lisaks annab Toyota välja ka iga-aastast õppetoetust parimatele üliõpilastele. Esimest korda tutvustati T-TEP programmi Baltimaades aastal 1994 ning tänase seisuga tehakse koostööd nelja erineva partnerkooliga.

Allikas ja meedia: Toyota Baltic AS

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.