Kolmapäev, 4. oktoober 2023
1. veebruarist muutuvad nii autokoolide õppeprogramm kui ka riiklike teooria- ja sõidueksamite vastuvõtmise kord. Fookus on päriselulistel liiklusolukordadel ning ka kohustuslikke sõidutunde on senisest rohkem.

Alates 01.02.2020 muutuvad nii autokoolide poolt pakutav õpe kui ka riiklike teooria- ja sõidueksamite vastuvõtmine. Uus õppesüsteem arvestab rohkem igapäevases liikluses toimuvat ning annab eksamineeritavale tulevikus võimaluse oma õppeprotsessi paremini planeerida.

Neile õpilastele, kes alustavad õppimist pärast 1. veebruari 2020,  kestab B-kategooria mootorsõidukijuhi esmaõppe algastme koolitus minimaalselt neli nädalat.

Selle korraldamine sõltub autokooli võimekusest õppetöö planeerimisel – kogu programmi võib omandada ka pikema aja vältel, eesmärk on tulevaste autojuhtide teadmistele laduda tugev vundament. Kõige väiksem teooriatundide arv, mis läbida tuleb, on 28. Sõidutunde peab esmaõppe raames olema vähemalt 30.

Teooriaeksamite vastuvõtu kord muutub

Muutub ka teooria- ja sõidueksamite vastuvõtmise kord. Teooriaeksamil on edaspidi kümme küsimust rohkem, 40le küsimusele õigesti vastamiseks on aega 30 minutit.

2020. aasta aprillis lisandub võimalus registreerida ennast riiklikule teooriaeksamile kohe, kui autokoolis on teooria osa lõpetatud.

Seega ei pea enam ootama, et kõik õppesõidud saaksid sõidetud. Meeles tasub pidada, et Maanteeametis sooritatud teooriaeksam kehtib 12 kuud ning selle aja jooksul tuleb sooritada sõidueksam.

Juba mõnda aega saab riiklikku teooriaeksamit sooritada ka näiteks oma koolis koos klassiga, sest maanteeametil on olemas mobiilsed eksamiklassid. Küsimustele vastata saab mugavalt tahvelarvutites.

B-kategooria teooriaeksami suuremad muudatused

Teooriaeksamil lisandub 10 küsimust ehk kokku on 40 küsimust, millele tuleb vastata 30 minuti jooksul. Küsimustele on võimalik anda valikvastuseid. Kokku võib teha kuus viga.

Teooriaeksam on jaotatud kaheks osaks:

1. 30 küsimust liiklusreeglite, liikluspsühholoogia ja sõiduki teemadel nagu varasemalt. Vastamisel võib teha kuni viis viga.

2. 10 liiklusohutust puudutavat küsimust, mis kirjeldavad liiklussituatsioone, kus liikluses võib keegi viga saada või ka hukkuda.  Vastamisel võib teha maksimaalselt ühe vea.

Maanteeameti teooriaeksami näidisküsimustega saab tutvuda siin

Muutused B-kategooria riiklikul sõidueksamil

Enam ei ole detailselt manöövrite kaupa kirjeldatud viisi, kuidas harjutusi sooritada, vaid eksamineeritav otsustab ise, kuidas etteantud situatsioon lahendada.

Enne iga harjutust selgitab eksamineerija juhiloa taotlejale harjutuse sisu, eesmärki ja hindamise parameetreid. Seega on ülesannete läbimine varasemast lihtsam kuna need “nämmutatakse” ette ära.

Harjutuste sooritamisel ei ole enam määratud võimalik katsete arv. Kolm eksamiharjutust tuleb sooritada 10 minutiga. Eksamineerija loeb eksami mittesooritatuks, kui eksamineeritav teeb arvestatava vea või ei suuda ettenähtud ajaga 3 harjutust ära sõita.

Enam ei ole kindlat vigade loetelu, mille põhjal loetakse sõidueksam mittesooritatuks. Eksamineerija teeb otsuse, kas eksamineeritav sooritas sõidueksami või mitte, lähtuvalt sellest, kas tulevane autojuht järgib liiklusreegleid ja sõidab ohutult.

Kui juhiloa taotleja ei soorita sõidueksamit kolmandal korral, siis suunatakse ta autokooli jätkuõppele, kus peab võtma vähemalt kaks sõidutundi. Uuele sõidueksamile saab registreerida pärast jätkuõppe läbimist.

Mullune statistika

Eelmisel aastal võttis Maanteeamet vastu  34 068 teooriaeksamit ja 36 207 sõidueksamit. Esimesel korral tegi teooria ära 76% ja sõidueksami 56% eksamineeritavatest.

Valdav osa sõidueksamitest – 26 370 – olid B-kategooria eksamid. Eksami sooritas esimesel korral edukalt 41%, ehk vähem kui pool autojuhi kandidaatidest.

MKM uue määrusega „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“, mis autokoolide õppeprotsessi ning eksamineerimist reguleerib, saab tutvuda siin

Kaanepilt: Pixabay

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.