Sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte võtab oma tegevuses arvesse ka keskkonnasäästu. Toyota Euroopa üksused on viie aastaga astunud olulise sammu kliimateadlikkuse suunas ja kasutavad 100% roheenergiat. Toyota Balticu Eesti esindus kasutas mullu 124 000 kWh taastuvallikatest toodetud elektrit.

Toyota viimase viie aasta pingutuste tulemusena töötavad kõik Toyota Euroopa üksused tänaseks 100% roheenergial. Eestis kasutas Toyota Baltic möödunud aastal 124 000 kWh taastuvatest allikatest pärit energiat, seda on umbes nii palju kui kulutaks aastas keskmiselt elektrit 41 leibkonda.

Toyota Balticu turunduse divisjoni juhi Marek Maide sõnul peab teadlikkus globaalsetest keskkonnatrendidest olema osa iga vastutustundliku ettevõtte tegevuskavast.

See tähendab vajadust astuda samme puhtama ja jätkusuutlikuma keskkonna nimel, mistõttu ongi Toyota viinud kõik oma Euroopas asuvad kontorid, hulgimüügi ettevõtted, tehased ja logistikakeskused üle rohelisele energiale.

“Tänaseks kasutab Toyota Baltic Tallinnas üksnes roheenergiat. A-energiaklassiga hoone katusel on energiatõhusad päikesepaneelid ning kasutatavast veest ligi 75% ammutatakse vihmaveest,” selgitas Marek Maide.

“Säärane keskkonnasõbralik lähenemine peegeldab ka Toyota Baltimaade klientide eelistusi, kellest juba pea pooled otsustavad hübriidajamiga sõiduauto kasuks,” lisas turunduse divisjoni juht.

Suuremal osal Toyota Balticu 21 edasimüüjast on olemas ISO 14001 keskkonnajuhtimise sertifikaat, mille sisuks terve hulk rahvusvaheliselt kooskõlastatud arengusuundi ja nõudeid, millega iseloomustada head keskkonnajuhtimist.

Sertifikaat, mille saamiseks peab ettevõte täitma mitmeid olulisi keskkonnanõudeid, väljendab järjepidevaid arendusi ettevõtte või organisatsiooni töös ja mõtestatud lähenemist keskkonnaprobleemidele.

Toyota Euroopa üksuste aastane energiatarbimine on ligi 500 GWh. Töö käib selle nimel, et leida üha efektiivsemaid lahendusi energiakulu vähendamiseks.

Eesmärk viia kõik Toyota üksused 100% taastuvenergiale on osa Toyota Environmental Challenge 2050 programmist. Programm, mis on aluseks pikaajalisele arengustrateegiale, sisaldab 6 keskkonnateemalist väljakutset ning meetmeid nende saavutamiseks.

Kasutades üksnes roheenergiat täidetakse teise ja kolmanda väljakutse eesmärke (Lifecycle Zero CO2 Emissions ja Manufacturing Plant Zero CO2 Emissions), vähendada süsinikuheitmeid kogu sõiduki elutsüklist, sh tugiüksustest ja tootmisest.

Toyota Euroopa üksuste hulgas on 9 tootmistehast, 14 varuosade logistikakeskust, 7 sõidukite logistikakeskust, 29 kohalikku turundus- ja müügiettevõtet (NMSCs), Toyota Motor Europe peakontor ja harukontorid ning Toyota tehniline keskus, mille energiatarbimine kokku on ligi 500 GWh.

Varasematest keskkonnasõbralikest algatustest välja kasvanud Toyota Environmental Challenge 2050 sai alguse 2015. aasta oktoobris. See tähistab Toyota eesmärke keskkonna säästmisel ja positiivsete muudatuste elluviimisel, näiteks sõidukite tootmisest tekkiva õhusaaste vähendamist, vee kokkuhoidu ja mitmeid muid tegevusi.

Loe Toyota mulluste müügitulemuste kohta siit.

Allikas: Toyota Balticu pressiruum. Kaanepilt: Uku Tampere

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.