Kolmapäev, 1. veebruar 2023
Kindlustusfirma Privilege Car Insurance poolt läbi viidud uuringust selgus, et pere pesamunad on võrreldes vanemate lastega korralikumad liiklejad. Kõige paremad autojuhid on aga hoopiski pere ainsad lapsed.

Kui oled peres kõige noorem laps, siis peetakse sind ikka ja alati ärahellitatud jõmpsikaks, kes millegagi hakkama ei saa. Loomulikult on selline sildistamine olemuslikult vale ja vanuseline diskrimineerimine pealekauba. Hea on aga see, et teaduslikult on võimalik säherdusi stereotüüpe kummutada.

Uuring, milles võrreldi esmasündinute ja pesamunade liikluskäitumist andis üllatusliku tulemuse, mille põhjal saab kinnitada, et tarkus ei pruugi alati vanusega kaasas käia.

Kindlustusfirma Privilege uuris 1395 autojuhi liikluskäitumist. Selgus, et 89% vanematest vendadest-õdedest ületab lubatud sõidukiirust ja 35% on selle eest ka trahvi saanud.

Nooremate ja vanemate (seaduse silmis siiski täiskasvanute) laste vahel haigutab kuristik ka selles osas, mis puudutab liiklusõnnetusi. 22% esmasündinuist on viimase viie aasta jooksul osalenud mõnes väiksemas liiklusõnnetuses,

Koguni 15% esiklastest on osalenud tõsisemates avariides. Pere pesamunad aga satuvad oluliselt harvemini jamasse: vaid 13% neist on osalenud kergemates ja kõigest 4% on kogenud tõsist liiklusõnnetust.

Pesamunad on rooli taga ka üldiselt korralikumad liiklejad. Vanemad õed-vennad paistavad samas silma üpris kehva liikluskäitumisega.

Eriti hullud on aga esmasündinud – nad on roolimobiilikud ja tegelevad rooli taga isegi meikimisega. 30% esmasündinuist tunnistas, et nad on roolis olles telefoni kasutanud ja 17% ka sõidu ajal end meikinud.

Ja kes on kõige turvalisemad liiklejad? Tuleb välja, et mitte keegi eelpoolmainituist. Parimad juhid on hoopiski pere ainsad lapsed. 36% väiksema tõenäosusega takistavad nad teisi liiklejaid maanteel teises või kolmandas reas kulgedes, samuti on kõige vähem tõenäoline, et nad teistele ootamatult ette keeraksid.

Allikas: Privilege, tõlkis Lena Murd. Kaanepilt: Ylle Rajasaar

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.