Reede, 29. september 2023
Kogu sügise on tehtud massilist selgitustööd, kuidas uue seaduse kohaselt arvutada isiklikku tulumaksuvaba määra. Kogenud raamatupidaja Külliki Kirtsi soovitab kasutada oma tuludest pildi saamiseks internetipõhiseid kalkulaatoreid.

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendus kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ja ära kaob täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja hüvitistele.

Töötajal tuleb langetada otsus, kas esitada tööandjale avaldus tulumaksuvaba miinimumi arvestamiseks ning mis mahus seda tagasi arvestada.  Aasta jooksul saab esitatud avaldust muuta.

Alljärgnevalt toome samm-sammult välja, kuidas arvutada oma maksuvaba tulu ning esitada tööandjale vajadusel avaldus tulumaksuvaba miinimumi mahaarvamiseks töötasust. Uue seaduse alusel maksuvaba tulu arvestamise selgituse leiad siit. 

LOE KOKKU OMA AASTATULU

Alates 2018. aasta 1. jaanuarist on mõistlik vaadata üle kogu aasta võimalikud tulud. Palk, autoritasud, hüvitised, üüritulu, müügitulud jms.

Aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas,
Aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),
Aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Igaüks saab e-maksuametist vaadata, kui palju maksuvaba tulu on juba arvesse võetud, vajadusel muuta tööandjale antud avaldust ja vastavalt suurendada või vähendada maksuvaba tulu suurust.

Kui tundub, et asi kisub käest ära ja tulusid pole võimalik kuidagi ette ennustada, on kõige ohutum variant jätta esitamata tööandjale avaldus tulumaksuvaba miinimumi arvestamise kohta.

Loomulikult saad abi küsida MTA konsultandilt või Sotsiaalkindlustusametist. Ise pusserdamise asemel soovitab Külliki Kirtsi asjatundjaga nõu pidada: “Rumalaid küsimusi ei ole olemas, kui asi puudutab seaduse korrektset täitmist.”

MAKSUVABA TULU KALKULAATOR

PALK JA MAKSUD

Kui töötad ja saad igakuiselt palka, siis selleks, et näha, palju tuleb riigile makse maksta, on mõistlik kasutada kalkulaator.ee lehel olevat automaatarvutajat.

PALGA JA MAKSUDE KALKULAATOR

MITMEST ALLIKAST SAADAVA TULU KALKULAATOR

Internetist leiab ka veidi keerukama konstruktsiooniga maksuvaba tulu kalkulaatori, kus lisaks palgale saab aastatulu hulka arvata ka kõik muud tasud, näiteks vanemahüvitise, dividendid, töövõtulepinguga saadud tulu jms.

Külliki Kirtsi soovitab seda kalkulaatorit kasutada kõigil neil, kes töötavad mitmes kohas või saavad lisaks töötasule ka muid tulusid.

MITMEST ALLIKAST SAADAVA TULUMAKSU KALKULAATOR

This slideshow requires JavaScript.

TÄNAVU POLE DEKLARI ESITAMISEL PAANIKAT

2018. aasta tuludeklaratsioon läheb veel vana seaduse järgi ehk inimesed, kes uue seaduse alusel oleksid justkui rohkem saanud kui tohiksid, ei pea hakkama riigile midagi tagasi maksma. Ka ei jää riigile rohkem tulumaksu maksnud inimesed oma rahast ilma. Seadus ei ole tagasiulatuv.

KUIDAS VÄLTIDA TULUMAKSU JUURDEMAKSMIST?

Aasta arvestuses võib igakuiselt arvestatud maksuvaba tulu muutuda „valeks“ erinvatel põhjustel:
– tööandja ebaregulaarsed tasud, mitu väljamakset kuus (preemia, puhkusetasu, palk jne)
– mitme tööandja poolt makstud tasud
– ootamatud sissetulekud vara müügist vms.

Maksu- ja tolliameti soovitus on, et inimene hoiaks oma tuludel jooksvalt silma peal maksuameti e-teeninduses. Pikemalt saab juurdemaksmise vältimisest lugeda siit.

E-maksuametisse/e-tolli lisandub võimalus jooksvalt näha, kui palju on erinevad väljamaksjad inimesele tasu maksnud ja maksuvaba tulu kasutanud.

Kui maksuvaba tulu on kasutatud üle piirmäära, saab näha ka võimalikku tulumaksukohustust, mis tekib tuludeklaratsiooni esitamisel. Tegu on prognoosiga, sest kui sissetulek aasta jooksul muutub, muutub ka maksuvaba tulu suurus.

“Tasub meeles pidada, et MTA-l puudub andmebaasis info täiendavate tulude ja võimalike mahaarvamiste kohta, mis tuleb esitada alles järgneva aasta tuludeklaratsioonil. Seega – vaata e-maksuametit, aga hoia silm peal ka oma kuludel,” soovitab Külliki Kirtsi.

TAGASIMAKSMISE TÄHTAEG

Kui tuludeklaratsioonist selgub, et tulumaksu tuleb juurde maksta, on maksetähtaeg sama aasta 1. juulil, välismaalt saadud tulu või vara võõrandamisel saadud tulu korral 1. oktoobril. Kui tulumaksu tähtajaks tasumiseks puuduvad rahalised vahendid, saab e-maksuametis esitada ajatamistaotluse.

Taotlust esitades saab valida summa suuruse ja perioodi, mille jooksul tasutakse maksuvõlg. Võlg tähendab lisanduvat viivist. Tähtaegselt maksmata summalt tuleb maksta viivist 0.06% päevas.

Võimalus on esitada ka viivise vähendamise taotlus – kui see on põhjendatud, saab viivist vähendada kuni poole võrra. Seega tuleb maksmisega viivitamise eest maksta viivist vähemalt 0,03% päevas.

KES EI MAKSA, EI SAA KA TAGASI

Miinimumpalga (500 eurot) saajatel ei ole uue seaduse järgi tulumaksukohustust ent avaldus tuleb esitada igal juhul. 2019. aastal kevadel tuludeklaratsiooni täites need inimesed aga maksutagastust enam ei saa, sest nad ei ole maksnud tulumaksu.

Külliki Kirtsi juhib tähelepanu, et avaldus tööandjale tuleb kirjutada isegi siis, kui tulumaksuvaba summat kasutada ei soovita:
“Avalduses tuleb lihtsalt ära märkida, et töötaja ei soovi tulumaksuvaba summat kasutada. See avaldus näitab, et seal töökohal on ta n-ö põhikohaga ja kui ta on näiteks palgata puhkusel või mingil muul põhjusel ei saa üks kuu palka, siis on tööandja kohustatud tasuma sotsiaalmaksu miinimumi.”
“Seda avaldust saab vajadusel iga kuu muuta, lihtsalt peab kursis olema kas tööandja on määranud kindlaks päeva, millal on viimane aeg avalduse muutmiseks (palgaarvestus võtab ka tiba aega ja päris viimasel minutil pole see võimalik),” lisab Kirtsi. 
TULUMAKSUVABA MIINIMUMI AVALDUS TÖÖANDJALE

Kui olete sada protsenti kindel, et teie aastatulu võimaldab palgast maha arvata tulumaksuvaba osa, tuleb esitada tööandjale sellekohane avaldus. Külliki Kirtsi soovitab selle trükkida või kirjutada omakäeliselt ning märkida avaldusse alljärgnevad andmed ja tekst vabas vormis.

Ettevõtte nimi
Aadress
Töötaja ees-ja perekonnanimi
Isikukood
Töökoht/amet

Ettevõtte (nimi) raamatupidamisele
AVALDUS
Kuupäev

Palun rakendada/mitte rakendada minu töötasu arvestamisel Eesti Vabariigi seadusega kehtestatud tulumaksuvaba miinimumi summas (summa sõnadega).

Allkiri/digiallkiri

Maksuvabastusest looumise avalduse või selle arvestamise avalduse Sotsiaalkindlustusametile ja tööandjale leiad kõigis variantides siit lingilt.

Allikas: MTA, portaal Raamatupidaja, kalkulaator.ee. Kaanepilt: Pixabay

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.