Teisipäev, 27. veebruar 2024
Pole ju uudis, et niipea kui auto müügisalongist välja veereb, kukub tema väärtus. Kuni tänaseni polnud keegi seda väidet teaduslikult tõestanud. Tampere ülikooli andmeanalüütik Niina Matikainen kirjutas antud teemal magistritöö ning tõestas ära, et uue auto hind kukub kohe alguses drastiliselt.

Soomlanna magistritöö teemaks oli “Auto väärtuse languse seos auto vanuse ja kasutamisega” ning selle lähteandmed pärinevad elust enesest: Niina Matikainen kogus ühtekokku 34 000 kuulutuse andmed autotalli.com ja teistest automüügiportaalidest ning võrdles neid uute autode hindadega müügisalongides.

Hindamismetoodika aluseks võeti muutujad: auto vanus, auto hind uuena ja auto läbisõit. Aastaseks läbisõiduks määrati keskmiselt 20 000 kilomeetrit. Anmete analüüsiks kasutati polünoomset regressioonimudelit.

Tavaline lineaarne mudel ei sobi materjali hindamiseks, sest auto väärtus ei kahane auto erinevates elukaare etappides sama kaldega. Polünoomne mudel võimaldab modelleerida selgitavate muutujate mittelineaarset mõju selgitava muutuja suhtes.

Uurimuse eesmärgiks oli teha kindlaks, kuidas auto väärtus väheneb selle vanuse ja läbisõidu suurenedes. Keskmise väärtuse langemisele lisaks tekkis huvitav võrdlus erinevate automarkide vahel, mis kaotavad hinda eri tempos. Tulemusi võib rakendada kasutatud autode väärtuse hindamisel või arvutada auto omandamisega seotud kulusid kokku.

KINDEL MATS: UUS AUTO KAOTAB DRASTILISELT HINDA

Oma magistritöös sai Niina Matikainen tulemuse, mille põhjal leiab kinnitust, et uue ja peaaegu uue auto väärtus langeb keskmiselt kõige rohkem. Kõige kallimad on esimesed kilomeetrid. Mida kauem on auto sõitnud, seda vähem kilometraaž müügihinda mõjutab.

“Kilomeetrid kahandavad auto müügihinda kõige vähem kui auto on sõitnud juba sadu tuhandeid kilomeetreid. Auto esimesed kilomeetrid osutuvad kõige kallimateks, kui kilomeetri hinda võrreldakse auto väärtuse vähenemisega. Kuid auto koguväärtuse hindamiseks tuleb arvesse võtta ka remondikulud, mida selles töös ei arvestatud,” kirjutab magistrant magistritöö kokkuvõttes.

Lisakilomeetrid langetavad auto väärtus suuresti kuni 200 000 kilomeetrise läbisõiduni. Sealt alates väheneb auto väärtus aeglasemalt kuni 400 000 kilomeetrini. Siis langemine peaaegu peatub (autost saab klassik, uunikum või vanaraud…).

SOOMLANNA VALEM JA TÕDEMUS, AUTO TULEB LÕPUNI SÕITA

Matikainen töötas välja valemi, kui palju auto väärtus keskmiselt väheneb vanuse ja kilomeetrite arvuga seoses. See võimaldab autoomanikel arvutada oma auto võimalikku edasimüügi hinda. Lisaks saab juurelda selle üle, kuidas auto hind kasutamisega väheneb ja millised on autosõidu tegelikud kulud.

102+(−7.967)∗vanus+(0.8337334)∗(vanus 2 )+(−0.07785488)∗(vanus 3 )+(0.002518395)∗ (vanus 4 )+(−0.0002236396)∗km+(3.669157e−10)∗(km2 )+(−1.813681e−16)∗(km3 )

Magitsritöö lõpus on tabelid auto väärtuse keskmisest langusest, kui eelduseks on keskmine aastane sõiduki läbisõit. Matikainen on arvutanud kui palju hoiavad Toyota, Citroën ja Opel oma väärtust.

Helsinkin Sanomatele antud kommentaaris ütleb Matikainen, et oma autoga sõidab ta võimalikult kaua. “Kui ei ole ilmtingimata ainult uue auto austaja või ei saa suurt naudingut auto vahetamisest iga paari aasta tagant, siis käesoleva uurimustöö põhjal võib väita, et majanduslikult mõttekam on sõita oma auto võimalikult lõpuni,” ütles Matikainen.

[dropcap]ACCELERISTA KOMM [/dropcap]Niina Matikaise magistritöö on väärt lugemine igale autoomanikule. Süstematiseeritud materjal võimaldab paremini hinnata oma auto võimalikku turuväärtust eri vanuses. Vaevalt, et tänapäeval keegi usub, et võib oma auto hõlpsamalt ja kallimalt maha müüa pelgalt uue Wunderbaumi lõhnakuusega… kõik on puhas analüütiline mõtlemine!.

Allikas: Niina Matikainen, Pro Gradu tutkielma, HS intervjuu fragment. Tõlkis: Marika Johannson

KOMMENTEERI SIIN