Keskkonnaagentuur ehk Kaur on teadaolevalt esimene Eesti riigiasutus, mis alates reedest, 13. märtsist palub kõigil oma töötajatel, kellel puudub vältimatu vajadus kontorisse minna, töötada kodust. Vähemalt 20. märtsini kestev kollektiivne distantsilt töötamine peab ühtlasi andma infot, kui efektiivselt suudavad rohkem kui 100 inimest täita ülesandeid üksteist füüsiliselt nägemata.

Keskkonnaagentuur korraldab alates homsest igapäevatöö ajutiselt ümber: kõigil töötajatel on soovituslik teha oma tavatööd kaugtöö vormis.

Kuigi üldist juhist viiruse leviku sellise meetmega tõkestamiseks ei ole veel antud, võimaldab ettevaatusabinõu üldine rakendamine distantstöö tõhusust igakülgselt testida.

Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala sõnul on Keskkonnaagentuur juba aastaid pakkunud töötajatele suuremat paindlikkust ja vabadust oma tööülesannete korraldamisel ning võimalust töötada kodukontoris:

“Tööandjana oleme juba mõnda aega pürginud sotsiaalselt vastutustundliku ja peresõbraliku töökeskkonna poole ning katsetanud erinevaid kaasaegseid töökorralduslikke lahendusi, sh kaugtööd. Erinevaid distantsilt töötamise võimalusi on rakendatud juba pikka aega, kuid nüüd muudame kaugtöö tegemise esialgu nädalaks uueks normiks,” rääkis Ala.

Keskkonnaagentuuris personalivaldkonna eest vastutava üldosakonna juhataja Egle Hechti sõnul peavad asutuse poolt pakutavad teenused jääma kaugtöö vormis töötamise ajal igakülgselt toimima:

“Kuigi soovitame töötajatel alates homsest teha oma igapäevatööd kodukontoris ja pidada koosolekud Skype kaudu, peavad nad olema tööajal kättesaadavad ja omavahel senisest rohkemgi suhtlema,” selgitas Hecht.

Otsus annab hea võimaluse põhjalikult testida kaugtöö tegemist kui tänapäevast paindlikku töötamise vormi ning olla valmis olukordadeks, kus sarnaste meetmete rakendamine on hädavajalik.

Füüsiliselt kohalolekult kaugtööle üleminek ei ole KAUR -i jaoks midagi erilist: “Oleme distantsilt töötamise positiivseid mõjusid varasemalt kogenud, plaan on erinevate töötamisvõimalustega tulevikus jätkata,” rääkis Egle Hecht.

“Kollektiivne kaugtöö tegemine tavalisest suuremas mahus ja oluliselt pikema perioodi vältel võimaldab teha järeldusi selle töövormi laialdasema kasutuselevõtmise tõhususe kohta tulevikus ja loodame, et ka võimalikud kitsaskohad on võimalik kollektiivse kodust töötamise käigus välja selgitada,” lisas Hecht.

Pikemal kollektiivsel kaugtöötamise pilootperioodil fikseeritakse nii selle tegemisega seotud puudused kui ka kasud, ühtlasi kaardistatakse need lahendused, mis on osutunud toimivaks kitsaskohtade lahendamisel.

Samuti ootab Keskkonnaagentuur, et kliendid ja koostööpartnerid annaksid asutuse üldmeilile kaur@envir.ee teada, kui mõni teenus või töölõik ei toimi testperioodil nii nagu vaja.

“Mõnepäevane kaugtöö ei ole senini ju muret tekitanud ja töö on tehtud, aga kaugtöö pikaajalisi mõjusid me tegelikult ei tea,” tõdes Taimar Ala, Keskkonnaagentuuri direktor.

“Juhul kui testperioodil ilmneb, et kaugtöö vormis töötamine nii suure hulga inimestega ja pikal perioodil ei toimi, siis pööratakse otsus ümber, aga kui kvaliteet ei kannata, teeme kindlasti järeldused töö paindlikumaks korraldamiseks tulevikus,” lubas Taimar Ala.

Keskkonnaagentuur eeldab, et homsest teeb kodukontoris tööd üle saja KAUR-i töötaja ning kontorisse jäävad ainult need, kes teevad operatiivtööd ja vajavad sealjuures eritehnikat. KAUR -is on selline ilmaprognooside koostamine nii üldsusele kui ka lennu- ja mereilmateadete edastamine.

Loe siit pikemat intervjuud KAUR direktori Taimar Alaga

Vaata, kuidas ühistranspordis käituda

Allikas: Keskkonnaagentuur. Kaanepilt: Ylle Tampere

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.