Teisipäev, 27. veebruar 2024
Turvavöö kinnitamine bussis ja autos on kohustuslik. Vöötamata sõitmine seab ohtu bussis nii reisija enda kui kaasreisijate elu. Eestis toimub igal aastal mitmeid liiklusõnnetusi, kus kinnitamata turvavöö tõttu saavad bussis sõitnud inimesed viga või surma.

Uskuge, selles ei ole midagi taunitavat, kui te autosse või bussi istudes vaatate ringi ja palute kaassõitjatel kinnitada turvavöö. Alati võib paluda ka sõidukijuhil reisijatele vöö vajalikkust meelde tuletada. Põhjus suu lahti teha on väga isiklik – järsul pidurdusel võib “lahtselt” ringilendav kaassõitja vigastada nii end kui ka sind.

Maanteeameti statistika andmetel juhtus 2016. aastal bussi osalusel 107 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles hukkus 8 inimest ja viga sai 186.

Käesoleval aastal on toimunud 54 õnnetust bussidega, mille käigus on kannatada saanud 62 sõitjat ja hukkunud üks bussijuht. Valdav enamus bussidega õnnetusi juhtub linnades ja on sellised, mil sõiduki ootamatu manöövri tulemusel mõni reisija kukub – näiteks Tallinnas oli eelmisel aastal selliseid õnnetusi 45.

KINNITAMATA TURVAVÖÖ SEAB OHTU MITME INIMESE ELU

Kas oled bussis või mõnes muus sõidukis tähele pannud, kui palju inimesi kinnitab sõidu alguses turvavöö? Kõik need, kes jätavad selle väikese, kuid ohutuse mõttes väga olulise klõpsatuse tegemata, seavad lisaks endale ohtu ka kaasreisijate elu ja tervise, sest kunagi ei tea ette, millal bussijuht peab äkiliselt pidurdama või juhtub õnnetus.

Maanteeameti ennetusosakonna ekspert Diana Okas rõhutas, et igas sõidukis, kus on turvavöö, tuleb sõitjatel see kinnitada – ehk et ka turvavöödega bussis tuleb sõitjal kindlasti turvavöö kinni panna.

“See ei ole lihtsalt sõnakõlks. See nõue tuleneb meie liiklusseadusest ning lisaks kohustusele on ka kasulik igale sõitjale. Turvavöö mittekinnitamine võib kaasa tuua väga tõsiseid vigastusi nii sõitjale endale, kui ka tema kaasreisijatele, juhul kui bussijuht peab äkitselt pidurdama või toimub kokkupõrge.”

KAASSÕITJA KINNITATUD TURVAVÖÖ VÕIB SINU ELU PÄÄSTA

Okase sõnul on turvavöö kinnitamise harjumus autos muutunud tunduvalt paremaks kui nt kümme aastat tagasi, kuid bussis sõites turvavöö kinnitamine veel kahjuks nii iseenesest mõistetav tegevus ei ole.

Mis on turvavöö põhimõte? Turvavöö fikseerib inimese istme külge ning kokkupõrke hetkel ei paisku ta oma kohalt minema. Tema keha liikumiskiirus aeglustub koos sõiduki kiirusega.

Kinnitamata turvavööga inimest ei hoia aga õnnetuse hetkel miski oma kohal kinni ja ta paiskub kohalt minema, sest tema keha jätkab liikumist samal kiirusel, mis oli sõidukil enne pidurdamist.

“Mida rohkem on sõidukis kinnitamata inimesi ja ruumi “lendamiseks”, seda suuremad võivad olla vigastused nii turvavööga kinnitamata reisijal endal kui ka kaasreisijatel, kellele ta otsa paiskub,” kirjeldab Diana Okas.

“Kõik sõitjad, kes enda turvalisusest hoolivad ja turvavöö kinnitavad, võiksid olla huvitatud, et lisaks neile endile oleks ka teistel see kinni,” pani Okas sõitjatele südamele. “Näiteks mina ise ei taha sõita üheski sõidukis, kus kellelgi teisel on turvavöö kinnitamata. Kui ma sellist olukorda märkan, siis ma kindlasti juhin kaasreisija tähelepanu, et ta vöö kinni paneks.”

Maanteeameti ennetusosakonna eksperdi sõnul võiksid bussiga sõitjad ka ise rohkem tähelepanu pöörata, kas kaasreisijatel on samuti turvavöö kinnitanud.

“Naabrile saab ju viisakalt ja sõbralikult meelde tuletada, et te vist unustasite oma turvavöö lahti, palun pange see kinni. Siinkohal kutsungi inimesi üles ise enda ümber toimuvat märkama ja ka teistele selle olulisust meelde tuletama – kaassõitja kinnitatud vöö võib päästa ka sinu elu. Nii saame kõik anda oma panuse turvalisemasse liiklemisse,” kutsub Okas inimesi üles.

LAPS SÜLES SÕITMINE EI OLE HEA MÕTE

Laste kinnitamine bussis turvavööga on väga oluline ja seaduse silmis kohustuslik. Bussis võib täiskasvanu ühte alla 3-aastast last süles sõidutada, kui vanemal endal on vöö kinni ja ta ei istu bussis esiistmel. Tuleb meeles pidada, et õnnetuse korral ei jaksa täiskasvanu last süles kinni hoida.

Väiksemate laste turvaseadmete, nt turvahällide ja -istmete kinnitamiseks bussis arutleb Eesti bussiettevõte Lux Express koos bussitootjatega võimalike lahenduste üle, et tulevikus oleksid uutes bussides vastavad võimalused olemas.

Ühe variandina kaalumisel näiteks Isofix-kinnituste paigaldamine. Täna saab laste turvaseadme bussis kõige efektiivsemalt kinnitada istekohtadele, mis on varustatud 3-punkti turvavöödega, kuid spetsiaalselt bussis laste turvaseadmete kinnitamist reguleeritud ei ole.

Elementaarse sõiduturvalisuse olulisuse teadvustamiseks bussides viivad PPA, Maanteeamet, Lux Express, Simple Express ning Tallinna bussijaam novembris läbi ühise teavituskampaania. Kampaania juhib tähelepanu, et lisaks professionaalsele bussijuhile, tehniliselt korras bussile, liiklusseaduse ja teeolude järgimisele, tagab sõitja turvalisuse tema enda käitumine.

Allikas: Maanteeamet, Lux Express. Kaanepilt: Lux Express

KOMMENTEERI SIIN