Teisipäev, 27. veebruar 2024
Juunist hakkavad tehnoülevaatuspunktid koguma sõiduautodelt ja väikestelt tarbesõidukitelt tegeliku kütusekulu ja energiatarbimise andmeid, mis edastatakse Euroopa Komisjonile ja Euroopa Keskkonnaametile.

Tegeliku kütusekulu ja energiatarbimise andmete kogumist rakendatakse M1- või N1-kategooria sõidukitele, mis on esmakordselt registreeritud 1. jaanuarist 2021 ning mis on varustatud kütusekulu ja energiatarbimist mõõtvate pardaseadmetega.

“Andmete kogumise eesmärk on kaitsja tarbijaid, et nendele esitatud kütusekulu andmed vastaksid tegelikkusele. Samuti on eesmärgiks keskkonnahoid,” selgitas Transpordiameti sõidukite registriosakonna teenusehaldur Carl Joosep Piirfeldt.

Andmete kogumise kohustus tuleneb Euroopa Komisjoni rakendusmäärusest (EL) 2021/392, mille eesmärk on tagada määruses (EL) 2019/631 sätestatud CO2-heite normide toimimine.

“Andmete kogumine ei too kaasa tagajärgi auto omanikule, vaid eesmärk on jälgida tootjaid, et nad kehtestatud keskmist CO2-heite sihttaset ei ületaks,” kinnitas Piirfeldt.

Tegelikke olusid kajastatavate andmete kogumine on läbipaistev ja sellest tulenevalt on sõidukiomanikul võimalus keelduda nimetatud andmeid kättesaadavaks tegemast.

Keeldumise soovi korral peab sõidukiomanik keeldumist vahetult enne tehnoülevaatuse teostamist kohapeal selgelt väljendama.

Kokku koondatud andmed edastab Transpordiamet korra aastas Euroopa Komisjonile ja Euroopa Keskkonnaametile ning seejärel eemaldab täiendavalt kogutud andmed liiklusregistrist.

Komisjon avaldab alates 2022. aasta detsembrist igal aastal iga tootja kohta anonüümseks muudetud koondandmete kogumi, mis on jaotatud sisepõlemismootoriga sõiduautode ja kuni 3500 kg täismassiga veoautode ning samadesse kategooriatesse kuuluvate välise laadimisega hübriidelektrisõidukite vahel.

Andmed, mida avaldatakse, on keskmine kütusekulu (l/100 km), keskmine elektrienergia tarbimine (kWh/100 km) ja keskmine CO2-heide (g/km). Samuti erinevus nende andmete ja vastavusdeklaratsioonis esitatud andmete vahel.

Kütusekulu ja energiatarbimisega seotud andmeid juba kogutakse valmistajate poolt, kuna sama määruse kohaselt peab valmistaja tagama, et tegeliku kütusekulu ja energiatarbimise andmed oleksid võimalikult vara kättesaadavad.

Andmeid kogutakse valmistaja volitatud edasimüüjate või volitatud remonditöökoda kaudu, juhul kui sõiduk on sinna remonti või hooldusesse viidud ning sõiduki pardaseadmest tuleb andmeid mõnel muul eesmärgil nagunii lugeda.

Kaanepilt: Tehnoülevaatus.ee/Ceative Commons

KOMMENTEERI SIIN