Volvo Cars on seadnud sihiks jõuda 2040. aastaks kliimaneutraalse tootmiseni. Ettevõtte ambitsioonikas kliimakaitseplaan hõlmab tervet tootmisprotsessi: CO2 heite vähendamise kõrval rõhutakse taas-ja uuskasutusele. Elektriajamiga autodel on nüüdsest uus perenimi: Recharge.

Rootsi autotootja, mida tunneme turvalisuse võrdkujuna, on viimastel aastatel järjest rohkem keskkonnale ja looduse kaitsele tähelepanu pöörama hakanud. Äsja esitles Volvo Cars ambitsioonikat kliimakaitseplaani, mis lähikümnenditel tootmisprotsessi paradigmat muudab.

Kliimaplaani eesmärgiks on aastatel 2018-2025 vähendada iga auto elutsükli süsinikujalajälge 40 protsendi võrra.

See on esimene suurem samm Volvo ambitsiooni suunas saada 2040. aastaks kliimaneutraalseks ettevõtteks. Seda, et tegu on tõsise väljakutsega kinnitab tõsiasi, et aega muutusteks on vähem kui 21 aastat.

Plaan sisaldab konkreetseid tegevusi kooskõlas 2015. aastal sõlmitud Pariisi kliimaleppega, mille eesmärgiks on, et globaalne keskmine temperatuur ei oleks üle 1,5 kraadi kõrgem kui tööstuspöörde eelsel ajal.

Volvo ambitsioonid ulatuvad kaugemale väljalasketorudest pärinevate heitgaaside probleemi tavapärase elektrifitseerimise abil lahendamisest, mis on samuti valdkond, milles ettevõte on esirinnas.

Volvo pöörab süsinikdioksiidi emissioonide teemale tähelepanu ka oma tootmisprotsessis, laiemas tegevuses, tarneahelas, ning materjalide ümbertöötlemise ja taaskasutuse abil.

2040. aasta eesmärgi täitmiseks võtab Volvo lähiajal kasutusele terve hulga otseseid meetmeid, et vähendada ettevõtte CO2-jalajälge iga auto kohta aastatel 2018-2025 40 protsendi võrra.

Selleks ajaks soovib ettevõte ka, et nende globaalne tootmisvõrgustik oleks täielikult kliimaneutraalne: “Me kujundame oma ettevõtet ümber läbi reaalsete tegevuste, mitte sümboolsete lubaduste,” ütles tegevjuht Håkan Samuelsson.

“Seega tegeleme sellega, mis on meie kontrolli all, ehk siis meie tegevus ja meie autode väljalasketorudest väljuvad heitgaasid. Tegeleme sellega, mida saame mõjutada, kutsudes oma varustajaid ja energiasektorit meiega ühinema teel kliimaneutraalse tuleviku poole.”

Et 2025. aastaks märkimisväärset 40-protsendilist CO2-jalajälje vähendamist teoks teha, on ettevõte endale seadnud terve hulga erinevaid eesmärke.

Varasemalt teatavaks tehtud siht, et 2025. aastaks oleks ülemaailmselt müüdavatest autodest 50 protsenti täiselektrilised ning mille tulemuseks oleks 50% väljalasketorust pärinevate süsinikdioksiidi emissioonide vähenemine aastatel 2018-2025, on neist üks olulisemaid.

Teiste lühiajaliste eesmärkide seas on 2025. aastaks globaalse tarneahelaga seotud CO2-emissioonide 25% vähendamine.

Samuti peab 2025. aastaks uutes Volvodes olema taaskasutatud plastiku osakaal 25% ningj 25% kahanema ettevõtte üldise toimimisega, sealhulgas tootmise ja logistikaga seotud süsinikdioksiidi emissioon.

Volvo Cars oli esimene tavasõidukite tootja, mis keskendus täielikule elektrifitseerimisele ja ainult tavapärase sisepõlemismootori jõul liikuvate autode järk-järgulisele kaotamisele tootevalikust.

Sellest aastast alates on kõik uued Volvo mudelid elektrifitseeritud ja nüüd esitleb autotootja ka oma esimest täiselektrilist autot XC40 Recharge.

Alates XC40 Recharge’ist avaldab Volvo iga uue mudeli keskmise eluea süsinikujalajälje. XC40 Recharge on esimene auto Volvo uues Recharge mudelivalikus. Recharge on kõiki täiselektrilisi ja pistikhübriid-Volvosid  ühendav nimi.

Recharge mudelivaliku eesmärk on suurendada Volvo elektrifitseeritud autode müüki ja julgustada toetuste kaudu pistikhübriidide juhte maksimaalselt palju puhta elektri jõul töötavat Pure-režiimi kasutama.

Vaata siit rohkem

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.