Saamimaal, Aurora nutiteel saab isejuhtivaid sõidukeid talveoludes testida

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Soome Saamis on valmis saanud maailma esimene 10-kilomeetrine Aurora-nutitee kus isejuhtivaid sõidukeid saab proovile panna talvistes oludes. Teelõigult kogutud teavet kasutatakse liiklusturvalisuse parandamiseks.

Soome Saami aladel novembri keskel avatud Aurora nutitee esimene lõik võimaldab läbi viia isejuhtivate liiklusvahendite kobarkatseid ja ennetavaid teede korrashoiu teste, pakkudes keerukate katsete toetuseks vajalikku füüsilist infrastruktuuri ja infoteenuseid.

10-kilomeetri pikkune nutikas teelõik on osa suuremast riikideülesest arktilistes oludes paiknevast teetrassist. Maanteel number 8 asuv 10-kilomeetri pikkune nutiteelõik ehk snowbox pakub eeldusi isejuhtivate autode ja nendega kaasnevate tehnoloogiate testimiseks nõudlikes tee- ja ilmaoludes. Tee varustatus toetab sõidukite tehnilist toimetulekut.

aurora

KASU SAAVAD KÕIK LIIKLEJAD

“Nüüd näeme, kuidas autode isejuhtimine mõjutab teedevõrku ja mida see eeldab talvehoolduselt. Eriti ametnikel, kes kavandavad, ehitavad ja hooldavad teedevõrku, on nüüd võimalus saada kasulikku teavet teedevõrgu hooldamise ja juhtimise kohta,” üleb Aurora võrgustiku juht Reija Viinanen.

“Teest ja tingimustest saadaval reaalajalisel teabel põhinevad teenused tee kasutajatele on nutiliikluse nurgakivi. Eesmärgiks on turvaline ja sujuv liiklus,” rõhutab Viinanen.

KOGUTUD ANDMEID JAGATAKSE TASUTA

Aurora nutitee ja selle ümbruse kohta kogutud andmed on liiklejatele tasuta kättesaadavad läbi Soome Transpordiameti teenuse Digitraffic. Testimine võib keskenduda näiteks sõidukite asukoha määramisele olukorras, kus teed katavad lumi ja jää.

“Asukohateabega seonduvad välikatsed käivituvad Soome Transpordiameti ja Trafi korraldatud mitmeaastase uurimisprojekti raames veel selle aasta sees”, ütleb Viinanen.

Soomel on võimalus positsioneerida end talvise isejuhtimise testimise pioneerina. Kesksel kohal on tee korrashoiu ja ennetava talvise hooldusega seotud uuring. Lisaks sellele on testmaantee projekt ja selle tulemuste kasutamine laevateede korrigeerimise programmi lahutamatu osa.

RAHVUSVAHELISELT AINULAADNE PROJEKT

Nutitee on osa Aurora Borealis-nutiliiklusteest, mis algab Kolarist ja ulatub Norra poolele Tromsosse. Soome ja Norra nutiliiklustee on üks Euroopa Komisjoni poolt tunnustatud Euroopa autode isejuhtimise testipiirkondadest võrgustunud ja isejuhtivatele sõidukitele.

Aurora oluline koostööpartner on Norra Maanteeamet, mis on rajamas oma nutiteeosa Kilpisjärve piirialalt Skibotni oru suunas. Tee ühisnimetajaks on põhjala karmid, sõidukeid tõsiselt proovilepanevad liiklusolud.

Riigiülene nutitee Aurora Borealis võimaldab välja töötada paljudele sobivad lahendused ja pöörata tähelepanu ka raskeliikluse turvalisust edendavatele meetmetele. Nutitee võimaldab testida nii sõiduautosid kui ka isejuhtivaid veokeid, busse ja muid transpordivahendeid.

Autotootjad on juba näidanud üles oma suurt huvi ning kinnitanud vajadust piire ületava nutitee järele. Üks esimesi autotootjaid, mis oma sõidukid Aurora teelõigul proovile pani, oli Mercedes, mis toodab osa oma autodest Uusimaal.

Tõlge: Kadi Rünkla. Allikas ja illustratsioon: Soome Transpordiamet

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.