Teisipäev, 5. märts 2024
PPA uuele keskkonna seirelennukile Beechcraft King Air 350ER paigaldatakse järgmiste kuude jooksul Rootsis tippklassi seire- ja tehnikasüsteeme. Lennuk jõuab Eestisse 2018. aasta mais. Küsisime PPA lennusalga juhilt Kalmer Kütilt pilootide koolitamise ja esimeste seirelendude kohta.

PPA uus keskkonna seirelennuk asendab olemasoleva 35 aastat vana ja tehniliselt vananenud seirelennuki, on kiirem ning märkimisväärselt ökonoomsem.

Beechcraft King Air 350ER on esmaklassiline seirelennuk, millele on paigaldatud lennusalga tööks vajalikud süsteemid. Lennukiga on kavas jätkata reostusseirelende – viimastel aastatel on Eesti vetes avastatud kergete reostuste hulk jäänud stabiilselt pidama 10-15 juhtumini aastas.

Oluline on avastada suured reostused võimalikult varakult, nii saab vältida reostuse kaldale jõudmist, kust selle likvideerimine on kordades kallim kui merelt.

SEIRELENNUKI PILOOTE KOOLITATAKSE AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES

Kalmer Sütt, PPA lennusalga juht räägib, et neli pilooti, kes tulevikus moodsa seirelennukiga lendavad, saavad koolituse Ameerika Ühendriikides: “Uus seirelennuk on eelkõige planeeritud merekeskkonna seireks. Samas kasutatakse lennukit ka muude ülesannete täitmisel nagu näiteks abivajajate otsingud ja piiriolukorra kontroll.”

“Pärast seda, kui lennuk on Eestis ja sellega on esimesed katselennud tehtud, saame otsustada, millised saavad olema esimesed seirelennud. Praegu olemasolevate andmete põhjal oleme planeerinud ühe lennu jooksul ära katta nii Soome lahe kui ka Läänemere vastutusala.”

PPA moodsa seirelennuki kasutuseaks on arvestatud 30-35 aastat. Seega saaksime sarnase uudise uue moodsa lennumasina lisandumisest teha kõige varem aastal 2048, aga võimalik et ka 2053. Beechcraft King Air 350ER ei ole siiski ainus lennumasin PPA tallis, küllap saame häid uudiseid muude lendavate objektide kohta jagada varemgi.

“Koptereid kasutame SAR väljakutsetele lendamiseks, piiripatrullideks, meditsiinilendude teostamiseks, politseioperatsioonide toetuseks. Lennukid on eelkõige merekeskkonnaseireks, otsingulendudeks, piirivalveliste ülesannete täitmiseks, aga ka politseioperatsioonide toetamiseks,” selgitab Kalmer Sütt.

Beechcraft King Air 350ER soetatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi kaasabil (85%). Riiklik kaasfinantseering on 15%. Lennuki soetamiseks viis siseministeerium läbi rahvusvahelise hanke, mille võitis Rootsi firma Bromma Air Maintenance AB. Uus keskkonna seirelennuk Beechcraft King Air 350ER toodeti Ameerika Ühendriikides ja selle kogumaksumus on 19 031 446 eurot.

PPA-l on kuus õhusõidukit:
3 keskmise suurusega kopterit AW-139 (ES-PWA, ES-PWB, ES-PWC)
1 keskmise suurusega lennukit L-410 (ES-PLW)
1 väike kopter Enström E-480 (ES-PEG)
1 väike lennuk Cessna-172 (ES-PCO)

Allikas ja pildid: PPA

SaveSave

KOMMENTEERI SIIN