Neljapäeval, 22. juulil korraldasid PPA ja MTA Paldiski sadamas ühisoperatsiooni ning vaatasid üle laevale minevad sõidukid. Leedule langenud rändesurve paneb korrakaitsjaid ja maksuametnikke ennetavalt tegutsema: ehkki seekord saadi kätte vaid üks juhtimisõiguseta sõidukijuht, kontrollid ja ühisreidid jätkuvad.

This slideshow requires JavaScript.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) ning Maksu- ja Tolliameti (MTA) ühisoperatsiooni eesmärgiks oli kontrollida ja tõkestada võimalikku ebaseaduslikku läbirännet ja salakaubavedu. Seekord rikkumisi ei tuvastatud kuid PPA ja EMTA tegevused piiriüleste süütegude ennetamiseks ja tõkestamiseks jätkuvad.

PPA ametnikud vaatasid neljapäeva õhtul läbi kõik Paldiski-Kappelskäri liinil sõitvale laevale minevad sõidukid, et kontrollida, ega neid ei kasutata ebaseadusliku rände jaoks.

MTA ametnikud kontrollisid samal ajal sõidukeid ja veokeid, et tuvastada narkootiliste ainete ja salasigarettide võimalik ebaseaduslik smuugeldamine.

Kokku kontrolliti 53 sõidu- ja pakiautot ning 21 veoautot ja treilerit. Ebaseadusliku rände juhtumeid ega salajast kauba vedu ei avastatud, kuid politsei tuvastas ühe juhtimisõiguseta sõidukijuhi.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Egert Belitševi sõnul annavad sündmused teistest riikides alust prognoosida rändesurve võimalikku suurenemist ka Eesti suunal. PPA harjutab võimalike kriisiolukordade jaoks ja vahetab partnerasutustega pidevalt infot. Nendega koos jätkatakse ka ühisreidide korraldamist.

Egert Belitšev selgitas: „Teeme õigusrikkujate tabamiseks regulaarseid kontrolle, mis on olulised olukorras, kui regioonis on tavapärasest kõrgem rändesurve ja muu hulgas toimub pidev infovahetus partneritega, ja teeme ka ühisoperatsioone nagu neljapäeval Paldiskis.“

Koostöö kahe õiguskaitseasutuse vahel on aastate vältel olnud tihe ning seda ka piiril kontrolli läbiviimisel, mis tagab tõhusa järelevalve nii kaupade kui ka isikute riigiülese liikumisega seotud süütegude tõkestamiseks.

Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna juhataja Eerik Heldna sõnas, et toll on osa laiapindsest riigikaitsest. „Meil on hea meel panustada koostöös PPA kolleegidega Eesti ja Euroopa Liidu piiri turvalisuse tagamisse. Väikeriigile kohaselt on riigiasutuste kõige olulisema ressursi ehk tööjõu ristkasutus ainuõige viis pakkuda turvatunnet ja kindlust meie kodanikele.”

“On hea meel näha, et Eestis on ka selliseid piiri- ja tollipunkte – näiteks Sillamäel ja Narvas – kus ametkonnad täidavad teineteise ülesandeid, tehes efektiivset koostööd ja hoides kokku ressursse. Kindlasti laieneb selline töökorraldus ka mujale,” lisas Eerik Heldna.

Pildid: Marianne Ubaleht, PPA

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.