Eesti teadlased esitlevad sel nädala toimuval Euroopa suurimal EuroScience Open Forumil uut võimalust plastjäätmed koospürolüüsis uuskasutatavaks muuta. Juhul kui Virumaa kolledžis valminud doktoritöö ellu rakenduks, aitaks see kaasajastada ka põlevkivitööstust.

Virumaa kolledži teadlased esitlevad Euroopa teadusfoorumil EuroScience Open Forum doktoritöö raames valminud uuringut, kuidas orgaaniliste materjalide nagu plastikjäätmed, vanarehvid, poroloon, kunstmuru või tuulikulabad ning põlevkivi koostöötlemisel ette valmistada lähtematerjale teistele keemiatööstuse harudele.

Koostöötlemisel kasutatakse Eestis välja töötatud põlevkivile sobivat pürolüüsi protsessi, mis on ainulaadne ning mille käigus toimub kuumutamine kinnises retordis ilma õhu juurdepääsuta.

Koospürolüüsis tekivad gaas, õli ja tahke jääk ehk poolkoks, mis kõik sobivad näiteks energeetikas, keemia- või ehitusmaterjalitööstuses praktiliseks kasutuseks.

Arendusprojekti teeb eriliseks, et põlevkivi ja jäätmete koospürolüüsi saab täna tööstuslikult rakendada Eesti põlevkivitööstuses ning pole vaja uusi seadmeid.

Koospürolüüsis kasutatavaid materjale ei ole tavapäraselt vaja eelnevalt sorteerida, puhastada ega pesta, mis tõttu see meetod on tõhus ega kuluta lisaenergiat.

Koospürolüüsi uuringud pälvisid 2021. aastal Tal Techi parima arendustöö tunnustuse.  Hindamisel osalenud ettevõtlusprorektor Sven Illing kiitis arendustööd ja selle suurt potentsiaali Eesti tööstusele.

Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskuse vanemteadur Hella Riisalu märkis ühtlasi, et uurimisrühm on töö tulemustega väga rahul, kuna see on ringmajanduse progress.

„Lisaks on kogu uuring aluseks nii rohepöörde kui ka ringmajanduse põhimõtete päriselulisele rakendamisele põlevkivitööstuse ja teiste sektorite koostöös, kasutades olemasolevat tehnoloogiat,” märkis Riisalu.

Uuringut juhtinud Virumaa kolledži kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabori uurimisrühma juht Olga Pihl kaitses 30. juunil 2022 edukalt teadustöö “Co-pyrolysis of Estonian Oil Shale with Polymer Wastes” (“Eesti põlevkivi ja polümeerjäätmete koospürolüüs”).

Uuringute läbiviimist teostatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi rahastatud projektist „Põlevkivi(produktide) väärindamine ja põlevkivi kompetentsikeskuse tegevusvaldkonna laiendamine“.

Doktoritöö juhendaja professor Allan Niidu ja Olga Pihl tutvustavad Virumaa kolledži polümeerjäätmete koospürolüüsi teadus- ja arendusprojekti töö tulemusi Eesti boksis Euroopa suurimal teadusfoorumil EuroScience Open Forum juba 14. juulil 2022.

Allikas ja pilt: TalTech

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.