Eestis müüdavate mootorikütuste kvaliteet on järjest paranenud. Kütuseseire raames võetakse igal aastal Eesti tanklatest üle 500 kütuseproovi ning tulemused on rõõmustavad: aasta-aastalt on keskkonnanõuete rikkumised vähenenud. Andmekogust saab igaüks vaadata oma kodukoha tanklas müüdavate mootorikütuste kvaliteeti.
Kütuseseire tulemused aastate lõikes. Allikas: Keskkonnaagentuur

Käesoleva aasta esimeses kvartalis rikkumisi ei tuvastatud, eelmise aasta jooksul avastati vaid kolm mootoribensiini kvaliteedinõuete rikkumist.

Aastatepikkune mootorikütuste kvaliteedi seire näitab, et rikkumiste arv Eestis on järjest vähenenud ning tanklates müüdava kütuse kvaliteeti saab hinnata keskkonnanõuete osas jätkuvalt heaks.

„Mootorikütus peab vastama erinevatele keskkonnanõuetele, mille eesmärk on vähendada heitgaasidest tulenevat õhusaastet. Valdkonna pidev seire aitab tagada, et meie tanklates müüakse ainult kvaliteetset kütust,“ rääkis Helen Heintalu, Keskkonnaagentuuri Andmehaldusosakonna peaspetsialist.

2020. aasta I kvartalis analüüsitud kütuseproovid on kõik vastanud kehtestatud kvaliteedinõuetele, möödunud aastal tuvastati rikkumine vaid kolmel korral.

“Need rikkumised olid seotud mootoribensiini oktaaniarvuga ning suveperioodil aururõhuga, varasematel aastatel on rikkumisi esinenud ka aromaatsete süsivesinike, väävli- ja mangaanisisalduse osas,“ rääkis Heintalu.

Diislikütuse proovidest ei ole viimasel kahel aastal normiületusi tuvastatud. Varasematel aastatel on kõige sagedamini esinenud kvaliteedi mittevastavust seoses väävlisisalduse ja diislikütuse destillatsiooni karakteristikutega.

Kui esmapilgul tundub, et kütuse kvaliteet on pigem tarbijakaitse teema, sest ebakvaliteetne kütus võib rikkuda auto mootori või heitgaaside järeltöötluse süsteemid, aga kütuse kvaliteedist sõltub otseselt ka kütusekulu ja heitgaaside puhtus. See omakorda mõjutab õhukvaliteeti ning sealtkaudu inimeste tervist ja elukeskkonna heaolu.

Seos õhusaaste ja mootorikütuste kvaliteedi vahel on tugev, sest märkimisväärne osa eriti linnade õhusaastest, tekib peamiselt fossiilsete kütuste põletamisel tuginevast transpordisektorist. Eesti õhusaasteainete heitkoguste põhjalikku ülevaadet saab vaadata siit.

Eestis müüdavate ja kasutatavate vedelkütuste kvaliteedi seireandmed on kõigile Kütuseseire andmekogust saadaval – vaata siit, kui kvaliteetset kütust müüakse sinu kodukoha tanklas.

Peamised rikkumised aastate lõikes. Allikas: Keskkonnagentuur

Loe siit, mis juhtub kui paaki satub vale kütus

Kaanepilt: Ylle Tampere

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.