Goodyear on oma ökoloogilist “rehvijälge” märkimisväärselt kärpinud

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Rehvitootja Goodyear-i eesmärgiks on hoida maailm liikumises, kuid sealjuures on ettevõte teinud märkimisväärseid ponnistusi, et piirata oma tegevuse ökoloogilist jalajälge.

Rehvide tootmine neelab paratamatult energiat, kuid selle kulude piiramiseks on rehvitootja kinnitusel võimalik nii mõndagi ära teha.

Kuidas säästa rehvitööstuses energiat?

Sektori iseärasuste tõttu on Goodyear-i ambitsioon piirata oma energiakasutust pikk ja kurviline teekond, kuid energiatõhusust kasvatades on võimalik saavutada märkimisväärseid tulemusi: 2019. aastal vähenes rehvitootja globaalne energiatarbimine võrreldes 2010. aastaga 18% ning Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regioonis suutis Goodyear oma energiakulu piirata koguni 26%. 2023. aastaks soovib rehvitootja vähendada oma globaalset energiakulu 25% võrra, mis eeldab nii tõhusamat energiatarbimist kui ka taastuvenergia kasutamist.

Tarbimise piiramiseks jälgib Goodyear hoolikalt energiakasutust kõigis oma tehastes, et tagada iga tootmisüksuse maksimaalne tõhusus. Näiteks Saksamaa Fürstenwalde tootmisüksuses kasutatakse energia säästmiseks LED-valgustust ning tootmistehnoloogiat kontrollitakse nii, et igasugune energiakadu oleks välistatud. Luksemburgi tootmisüksuse elektriga varustamiseks on rajamisel kaks päikeseelektrijaama ning mitmed teised Goodyeari tehased juba kasutavad päikese- ja hüdroenergiat.

Märkimisväärne on siinkohal asjaolu, et energiasääst saavutatakse samal ajal, mil Goodyear-i rehvid muutuvad järjest kõrgtehnoloogilisemaks, eeldades seetõttu järjest keerukamaid ja energiakulukamaid tootmisprotsesse.

Väiksem energiakulu piirab ka süsinikuheitmeid

Energiakasutus ja kasvuhoonegaaside heitkogused on omavahel olemuslikult seotud. Oma energiatarbimist vähendades on Goodyear suutnud kümne aastaga kahandada oma süsinikujalajälge 19% võrra. Eks valem on ju lihtne: mida vähem energiat ettevõte kasutab, seda madalam on ka süsinikujalajälg.

See tähendab, et kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel on Goodyear suutnud oma eesmärkidest ees püsida, sest ettevõtte strateegiline eesmärk on vähendada kasvuhoonegaase 2023. aastaks 25% võrra. Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regioonis on Goodyear-i kasvuhoonegaaside heide tänaseks vähenenud juba 24% võrra.

Muude jäätmeliikide osas kehtestas Goodyear oma rehvi- ja keemiatehastes juba 2006. aastal nullkulu põhimõtte. Siiski pole sellega piirdutud ning iga-aastaselt lisandub uusi meetmeid – näiteks möödunud aastal alustati jäätmekoguste mõõtmist nende liigi ja realiseerimismeetodi põhiselt.

Tundlikes piirkondades on mõistlik veekasutus esmatähtis

Ehkki rehvitootmine ei eelda üldjuhul suurtes kogustes vett, on Goodyear eriti keskendunud veekasutuse vähendamisele haavatavates piirkondades, kus vesi on piiratud ressurss. Rehvitootja jälgib 43 tootmisüksuses pidevalt nii veekasutuse otstarbekust kui ka selle kogumahtu, et tagada võimalikult tõhus veekasutus.

2019. aastal vähendati üldist veekasutust 2010. aasta algtasemega võrreldes 15% võrra ja praegu koostab Goodyear järgmise viie aasta veetarbimise vähendamise eesmärke. Ka veekasutuse osas on Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regiooni üksused olnud kõige edukamad, sest võrreldes 2010. aastaga on nendes üksustes veetarbimine vähenenud 33%. Selles regioonis saavutatud edu on eeskujuks rehvitootja üksustele kõikjal maailmas.

Foto: Goodyear

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.