Uuring: rahulolu pealinna ühistranspordiga on kõrge

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) viis koostöös Turu-uuringute AS-iga läbi Tallinna ühistranspordi rahulolu uuringu, mis näitas, et 82% tallinlastest on rahul ühissõidukite teenusega.

Tallinna Linnatranspordi ASi juhatuse esimehe Deniss Boroditši kinnitusel on rahulolu-uuringu tulemuste olulisemaks sõnumiks, et vaatamata koroonakriisist tingitud pingelisele olukorrale suudab ettevõte pakkuda kõrgemal tasemel ühistransporditeenust.

„TLT suutlikkust tagada Tallinna ühistranspordi toimimine järjepidevalt kõrgel tasemel tõestab linlaste soosiv suhtumine meie jõupingutustesse ühissõidukite desinfitseerimisel ja puhastamisel, veeremi uuendamisel ning plaanipõhise ja kliendisõbraliku avaliku veo korraldamisel. Kogutud andmed aitavad meil kaardistada linlaste ootusi ning kavandada tulevikuplaane, et muuta ühistransporti veelgi atraktiivsemaks ning kasutajakesksemaks,“ lisas TLT juhatuse esimees.

Boroditš sõnas, et uuringu tulemuste põhjal kasutab Tallinnas ühistransporti 76% pealinna elanikest, kusjuures ühissõidukite ja oma auto kasutajaid igapäevaste sõitude tegemiseks on praktiliselt sama palju.

„Võrreldes 2018. aasta uuringuga on suurenenud jalgsi liikujate osakaal ja seda valdavalt kesklinna piirkonnas, mis on tõenäoliselt seotud koroonaviiruse levikuga,“ sõnas Boroditš. Ta lisas, et kõige sagedasema kasutusega ühistranspordi liik on buss (igapäevaseid kasutajaid 36%), millele järgnevad troll (10%) ja tramm (9%).

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul näitas uuring, et Tallinn liigub ühistransporti investeerides õiges suunas ning kindlasti jätkab linn selle valdkonna toetamist ning arendamist.

„Uuringu tulemuste järgi lubas 37% autoga liiklejaid tõsiselt kaaluda ühistranspordile üleminekut, kui nende igapäevasel teekonnal oleks vähem ümberistumisi. 21% vahetaks auto bussi või trammi vastu, kui intervallid oleksid väiksemad ning 20%, kui peatus asuks kodule lähemal. Teisisõnu oleme me õigel teel ning jätkame tööd liikluskoormuse vähendamiseks, mis omakorda aitab säästa ka meie keskkonda,“ ütles Novikov.

„Teenusepakkujana on meie jaoks oluline teenusega rahulolu tase, mis on kõrge – 82% ühistranspordi kasutajatest on TLT teenusega rahul. Pidevatest ühistranspordi kasutajatest on rahul koguni 95% ja noortest vanuses 15-19 aastat 96%. Rahulolematuid on vastajatest vaid 4%,“ rõhutas TLT juhatuse esimees, tunnustades selle tulemuse hoidmise eest kõiki sõidukijuhte ja reisijaid.

Ta täpsustas ka, et enim ollakse rahul trammiliiklusega (87% vastajatest), bussidega on rahul 78% vastajatest ja trollidega 62%. Boroditši hinnangul mõjutab eri transpordiliikide rahulolu taset tõenäoliselt nii sõidukipargi uudsus kui ka sõidugraafik.

„Arvestades, et pealinna trammipark on suures osas uuenenud ning liinil olevad sõidukid värskenduskuuri juba läbinud, aga bussipargi uuendus alles algas, on rahulolu mõningane erisus igati mõistetav,“ nentis ta.

Rahulolu-uuringust selgus ka, et Tallinna ühistranspordi kasutajatest pooldab elektribusse 70%, uute trammiühenduste rajamist 67% ja biogaasi kasutavaid busse 61% uuringus osalejatest.

„Keskkonnasõbralike ühissõidukite eelistajatele on meil ka häid uudiseid – TLT testib ka täna uut võimalikku elektribussi, mis võiks juba lähiaastatel jõuda linlaste kasutusse. Samuti toimub sel aastal üleminek biogaasil sõitvatele bussidele – täna on Tallinna jõudnud juba kõik 100 taastuvkütusel sõitvat bussi, mis on välja vahetanud senised kõige vanemad bussid. Bussipargi uuendamine jätkub. TLT eesmärk on aastaks 2025. minna üle keskkonnasõbralikele ühissõidukitele ning 2035. aastaks elektripõhisele transpordile,“ kirjeldas Boroditš.

Kõrge rahulolu on jätkuvalt ka ühissõidukite puhtusega – kõige enam hindavad ühissõidukitega reisijad trammide (80%) ja busside puhtust (73%). „Puhtusega rahulolule on kindlasti kaasa aidanud nii puhastusgraafikute tihendamine kui ka see, et pikemalt liinil olnud vanemates bussides oleme istmekatteid ja busside sisemust värskendanud, võttes kasutusele materjalid, mida saab paremini hooldada. Kindlasti jätkame vanemate sõidukite sisemuste värskendusega ning nii viiruste perioodil kui ka muidu kontaktpindade sagedase puhastusega,“ selgitas TLT juhatuse esimees rahulolu taseme hoidmiseks tehtavaid uuendusi.

Tallinna ühistranspordi rahulolu uuring viidi läbi koostöös Turu-uuringute AS-iga. Koroonakriisist lähtuvalt viidi küsitlus läbi kahes etapis, märtsis ja septembris 2020 silmast-silma intervjuupõhise küsitlusena. Küsitlusele vastas 500 Tallinna elanikku. Uuringu tulemused on laiendatavad Tallinna vastavaealisele elanikkonnale ja võrreldavad varasemate aastate tulemustega. Kokkuvõtvalt selgitas uuring, et TLT ASi maine on sõitjate silmis kõrge. Ettevõtet peetakse arenevaks, ajaga kaasas käivaks, linlaste vajadusi arvestavaks ning avatuks.

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.