Autoomaniku ABC: Mida silmas pidada elamurajoonis autot parkides?

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Kõigist kindlustusjuhtumitest tubli kolmandiku moodustavad parklakahjud. Kaubanduskeskuste kõrval on probleemsed ka elamurajoonide parklad. Alljärgnevalt ülevaade võimalikest vigadest, mida elamurajoonis autot parkides tihti tehakse ning mille tulemusena võivad “kõksud” juhtuda.

Elamurajoonide majaesised on tihedalt täis pargitud ning piiratud ja kitsad olud toovad kaasa nii mõlke kui kriime, kuid ei ole välistatud ka oluliselt tõsisemad kahjud.

Suurtes elamurajoonides on tavaline nähe, et autod on pargitud suvalisse kohta, ka haljasalale. Tihti on kitsas tänav pargitud mõlemas suunas nii täis, et sealt vaevu läbi sõitma mahub. Kui juhtub “kõks” või avarii, ei pruugi kindlustus alati kahjusid korvata.

Tähelepanematud autojuhid teevad tüli

Elamurajoonide parklates on nii manööverdamisruum kui nähtavus piiratud, suur osa avariidest juhtub parkimiskohale sõites või sealt välja tagurdades.

Harvad pole ka kõrval parkivate sõidukite kahjustamised vähese ruumi või hoolimatu autost väljumise-sisse istumise tõttu. Uks lüüakse lahti, veendumata, kas läheduses on mõni teine sõiduk. Ka hajameelsusest unustatakse, et ei olda ainus parkija elamurajoonis.

Vead juhtuvad manööverdamisel: kiirustatakse, et mitte teisele autole “jalgu jääda”, ei järgita elementaarseid reegleid ega anta teed juba liikuvale autole.

Lahendus on sellistel puhkudel lihtne: elamurajoonis autot parkides tuleb valida selleks ette nähtud koht, võtta aega, et parkimisprotsess korrektselt läbi viia, arvestada teiste liiklejatega. 

Kui hoolimatust näitab üles teine autojuht, teha kõik endast sõltuv, et avariid vältida. Asja kohapealne selgitamine võib viia konfliktini. Tark on säilitada rahu ning kui muu ei aita, pöörduda korrakaitsjate poole. 

Suvalistesse kohtadesse parkijad on nõmedad

Mustamäe, Annelinn ja teised suured nõuka-aegsed elamurajoonid ei ole planeeritud sadade autode jaoks. Tänapäev on kaasa toonud konstantse parkimisprobleemi: kohti lihtsalt ei ole. 

Ruumipuudus tekitab kiusatuse jätta auto selleks mitte ette nähtud kohta, näiteks puu alla, prügikastide ette, murule, isegi lähedalolevale mänguväljakule. 

Lisaks rikutud elukeskkonnale võib säärane tegevus kaasa tuua ka tummise rahatrahvi, sest liiklusseadus keelab auto parkimise selleks mitte ettenähtud kohas. 

Kindlustusettevõtted soovitavad auto parkida ohutusse kohta: tormised ilmad toovad kaasa tuulemurru. Sõidukit puu alla parkides võiks veenduda, et sinna tõesti on lubatud parkida, kindlustus ei pruugi kahjusid hüvitada kui seadust on rikutud.

Õuealal on jalakäijatel ja lastel eesõigus

Õuealale parkides on autojuhi kohustus sõiduk parkida nii, et see ei takista jalakäijate liikumist. Arvestama peab, et õu ehk majadevaheline ruum on koht, kus lapsed liiguvad tõukside ja ratastega, mängivad palli, jooksevad.

Mänguhoos võib vastu autot lennata pall või põrgata tõuksiga laps, riivatakse küljepeegleid ja kriimustatakse külgi: kui nii on juhtunud, hüvitab kahjud kaskokindlustus. Sealjuures jääb juhi kanda määratud omavastutuse summa.

Nüansid juhtumite hüvitamisel

Parklas toimunud avarii on kindlustusjuhtum, mis hüvitatakse liikluskindlustuslepingu alusel, seda ka juhul, kui “kõks”, kriimustus või peegli ripendamine on toimunud elurajoonis.

Liikluskindlustus hüvitab teisele sõidukile põhjustatud kahju, seda juhul kui avarii süüdlane on kindlaks tehtud. Kui see pole võimalik, kahju tekitaja on lahkunud ega ole tunnistajaid, liikluskindlustuslepingu alusel kahjusid ei hüvitata.

Juhul kui “kõksitud” saab kellegi teise sõiduk, hüvitab liikluskindlustus kahjud, omanikuvastutus jääb ning oma autole tekkinud vigastuste parandamisega seotud kulu on kõksutaja kanda. Kui tal on kaskokindlustus, saab ta abi sealt.

Ostukeskustes saab süüdlasi mõnikord tuvastada valvekaamerate abil, elamurajoonide parkimisaladel seda luksust ei ole. 

Jällegi on abiks kaskokindlustus, mis tasub remondikulud. Omaniku kanda jääb omavastutuse osa. Kui on õnne ning kahju tekitaja selgub hiljem, saab omavastutuse summa süüdlase kindlustusandjalt tagasi küsida. 

Loe siit, millal kindlustusted kahjusid ei korva

Kaanepilt: Ylle Tampere. Allikas: Iizi

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.