Neljapäev, 29. veebruar 2024
Kliimaminister esitas ettepanekud veoautode heitkoguste vähendamiseks. Plaani kohaselt hakkab veokite teekasutustasu määr sõltuma sellest, kui keskkonnasäästlik on sõiduk. Muudatuste eesmärk on motiveerida Eestit läbivates vedudes kasutama kliimasõbralikumat transporti.

„Kliima hoidmiseks on vaja heitkoguseid vähendada, maanteetransport on sellest arvestav osa. Meie ettepanek on soodustada madalama CO₂ heitmega veokite kasutuselevõttu. Raskeveokimaks ja teekasutustasu on Eestis juba kasutusel, aga nüüd hakkab tasu suurus senisest enam sõltuma sõiduki keskkonnasäästlikusest, et väiksem keskkonnajalajälg oleks konkurentsieelis ja Eestit läbiv transport puhtam,“ selgitas kliimaminister Kristen Michal.

Eestis tuleb juba täna maksta teekasutustasu kõikide üle 3,5-tonniste veoautode eest, mis sõidavad avalikult kasutatavatel teedel. Saastavamate ja raskemate veokite eest tuleks muudatuste kohaselt maksta proportsionaalselt rohkem teekasutustasu kui vähem saastavate sõidukite eest. Päevane teekasutustasu määr jääb edaspidi vahemikku 4–40 eurot ning aastane teekasutustasu määr vahemikku 200–2000 eurot. Tasu suurus sõltub veoauto ja selle haagise täismassist, EURO-heitgaasiklassist ja telgede arvust.

Esimesel aastal pärast muudatust peaksid Eestis sõitvate veoautode CO₂-heitkogused hinnanguliselt vähenema umbes 2,41 kilotonni.

Eelnõu kohaselt jätkatakse veoautodele senise ajapõhise teekasutustasu rakendamist kõikidel avalikult kasutatavatel teedel EURO-heitgaasiklassi alusel. Lisaks muudetakse trahviühikuid ja -määrasid isikutele, kes lubavad teisi sõitma, juhivad ise veoautot teekasutustasu tasumata või kui teekasutustasu on tasutud väikesemas määras.

Eelnõu on esitatud kooskõlastusringile ning sellega võetakse seonduvas osas Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb sõidukite maksustamist teatavate taristute kasutamise eest.

Kaanepilt: Ylle Tampere

KOMMENTEERI SIIN