Laupäev, 4. veebruar 2023
Accelerista Facebooki fännide “Kingi emale nädalavahetus Renault Mégane’iga” kampaania reeglid. Tegu on loosikampaaniaga, mille auhinnaks on sõiduauto Renault Mégane kasutusõigus 2016. aasta mai II nädalavahetusel, millele langeb ka emadepäev. Kampaania korraldavad tehnikaportaal Accelerista ja Renault’ volitatud edasimüüja Abc Motors AS.

kampaania

Kampaania toimub ajavahemikul 20.04.2016 – 05.05.2016 ning auhind loositakse välja 5. mail ja sõiduõiguse üleandmine kirjaliku lepinguga toimub 6. mai pärastlõunal. Auhinna saanud isik on kohustatud auto tagastama 9. mail kell 10:00. Üleandmine ja tagastamine toimub Abc Motors AS esinduses Paldiski mnt 105, 10617 Tallinn.

1.Loosimises osalemiseks peab iga osaleja omama isiklikku kontot sotsiaalvõrgustikus Facebook ning olema avalikult Accelerista Facebooki lehe fänn, ehk olema klikkinud Accelerista FB lehe päises nupule Meeldib (Like).

2. Iga kampaanias  osaleja peab sellele lisaks kirjutama kampaaniapostituses nõutud vastuse ning tagima/märgistama omakorda isiku (Ema), kellele ta soovib kinkida nädalavahetuse Renault Mégane’iga.

Loosimises osalemiseks peavad olema täidetud mõlemad eelnimetatud tingimused ning lisatud kommentaar peab olema avalikult nähtav. Märgistatud isikul (Ema) ei pea olema juhtimisõigust, sel juhul langeb nädalavahetuse logistiline korraldus kampaania võitjale, kellel on juhtimisõigus või volitatud isikule, kellel on juhtimisõigus. (Vt. ka allpool lepingu sõlmimise kohta käivat punkti).

Kommentaari kirjutamisega Kampaaniapostitusele kinnitab Kampaanias osaleja enda ja Ema kohta esitatud andmete õigsust, oma vastavust Kampaania kohta kehtestatud reeglitele, oma soovi osaleda Kampaanias ja nõustumist Kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega.

Võitja nimi avaldatakse Facebookis Accelerista fännilehel 5. mail ning saadetakse võitjale võimalusel ka privaatsõnum Facebooki keskkonna kaudu.

Juhul, kui auhinna võitja ei ole hiljemalt kahe loosimisele järgneva tööpäeva jooksul olnud kättesaadav andmete täpsustamiseks on kampaania korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata. Sellisel juhul jääb korraldajale õigus otsustada, kas korraldada kampaanias osalenute vahel uus loosimine, võimaldades Renault Mégane’iga lugeja proovisõitu teha mõnel järgneval nädalavahetusel või jätta auhind üldse välja andmata.

Iga osaleja kinnitab oma osavõtuga, et kohustub aktsepteerima käesolevaid reegleid ja kõiki korraldaja otsuseid, mis on lõplikud. Korraldajale jääb õigus muuta Kampaania reegleid, teavitades sellest eelnevalt avalikkust läb Accelerista Facebooki fännilehe.

Kampaanias ei tohi osaleda Abc Motors AS ja Accelerista lepingulised töötajad ja seotud isikud ning juhatuse liikmed,

Kampaania auhinna võitmist ja vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

Kui auhinnaks väljaloositav auto on Abc Motorsi poolt kaetud reklaamkleebistega, kohustub võitja neid autol hoidma kogu kasutusperioodi jooksul.

Kui võitja on noorem, kui 18 aastat, peab auto kättesaamiseks olema võitjal kaasas tema seaduslik esindaja. Võitja või tema täisealine hooldaja peab auto kättesaamiseks omama Eestis kehtivat juhiluba või volitama kirjalikult autot vastu võtma juhiluba omava kolmanda isiku.

Abc Motors tasub auhinna andmisega seotud riiklikud maksud seaduses sätestatud korras ja tähtaegadel ning sõiduki liiklus- ja kaskokindlustuse eest kasutusperioodil. Võitja tasub kogu kasutusperioodi vältel ise  muude lisanduvate lisakulude eest, mida pole eelnevalt Korraldajaga sõlmitud lepingus kokku lepitud. Samuti tasub võitja omavastutuse € 450,- iga kahjujuhtumi kohta. Poolte õigused ja kohustused fikseeritakse täpsemalt ja täiendavalt Korraldaja ja võitja või võitja seadusliku esindaja vahel sõlmitavas lepingus.

Auto saab kätte ning see tuleb kasutusperioodi lõppedes tagastada Abc Motors’i Renault’ esindusse Paldiski mnt. 105, Tallinn, avatud E-R 9-18.

Korraldajal  on ühepoolne õigus lõpetada kampaania ja auhinda mitte välja anda vääramatu jõu (force majeure), kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele Accelerista Facebooki lehe vahendusel.

Kampaania võitjal on õigus põhjendatud takistuse ilmnedes küsida Korraldajalt võimalust, kasutada auhinda mõnel teisel sobival nädalavahetusel, eeldusel, et soovitud auto on kasutamiseks vaba. 

Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult accelerista@accelerista.com, hiljemalt kahe tööpäeva jooksul peale loosimise toimumist. Kõik tarbijamängus tekkinud küsimused, vaidlused ja pretensioonid lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Lisainfo kampaania kohta e-postiga accelerista@accelerista.com 

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.