Neljapäev, 23. märts 2023
Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi selgitab, kui suureks komistuskiviks võib ettevõtte sõiduauto erasõitudeks kasutamisel osutuda käibemaks ja selle edasi-tagasi arvestamine. Raamatupidaja Külliki Kirtsi annab omalt poolt väärt soovitusi.

Uue aasta algusest toimub põhimõtteline muudatus ettevõtte M1 kategooria sõidukite (tekstis edaspidi “sõiduk” või “sõiduauto”) erakasutuse maksustamises ning muutusi on ka ettevõtte sõiduauto käibemaksuarvestuses.

KÄIBEMAKS EI OLE SEOTUD AUTO VÕIMSUSEGA

Käibemaksuarvestus sõltub auto kasutamisest ning ei ole seotud võimsusega. Ainult ettevõtluseks kasutatava sõiduautoga seotud kulutustelt tasutud käibemaksu saab käibemaksuarvestuses kajastada täies ulatuses. Kui ettevõttel ei ole maksuvaba käivet, mis võib mahaarvamise ulatust vähendada.

KAHE AASTA NÕUE

Üks oluline tärmin on seejuures nn kahe aasta nõue. See nõue kehtib juhul, kui sõiduauto soetati ainult ettevõtluses kasutamiseks ja soetamisel arvati selle sisendkäibemaks maha täies ulatuses, kuid kahe aasta jooksul arvates sõiduauto soetamisest hakatakse seda kasutama ka erasõitudeks.

Sellises olukorras tuleb vähendada sõiduauto soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu kas selle kuu käibedeklaratsioonis, kui auto soetamine deklareeriti, või hiljemalt 2018. aasta jaanuari käibedeklaratsioonis, kui sõiduauto soetati enne 2018. aastat.

Soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimisel loetakse selline sõiduauto kogu esimese kahe kasutusaasta jooksul osaliselt ettevõtluses kasutatavaks sõiduautoks, sõltumata selle tegelikust ettevõtluses kasutamise osatähtsusest esimese kahe aasta üksikutel kuudel.

JOOKSVATE KULUDE KÄIBEMAKS

Autoga seotud jooksvate kulude sisendkäibemaksu tagasiulatuvalt ei vähendata ja jooksvate kulude puhul seda nn kahe aasta reeglit ei rakendata.

Kui sõidukit hakatakse kohe pärast soetamist kasutama ka erasõitudeks, saab sisendkäibemaksu arvestuses kajastada mitte rohkem kui 50% nii sõiduki soetamise kui ka jooksvate kuluarvete käibemaksust.

Jooksvate kulude hulka kuuluvad ka sõiduauto kasutusrendimaksed ning kasutusrendile võetud sõiduauto puhul eespool selgitatud nn kahe aasta reeglit ei rakendata.

NÄIDE ELUST ENESEST

Näiteks osteti sõiduauto detsembris 2017. Selle käibemaksuta hind oli 20 000 eurot ja soetamisel arvati maha 100% sisendkäibemaksust (4000 eurot).

Juulis 2018 hakatakse sõiduautoga tegema ka erasõite. See tähendab, et nõue, kasutada sõiduautot vähemalt kahe aasta jooksul üksnes ettevõtluses ei ole täidetud ning tuleb teha sisendkäibemaksu ümberarvestus 2018. aasta jaanuari käibedeklaratsioonis, vähendades mahaarvatavat sisendkäibemaksu 2000 euro võrra.

Kui ostetud sõiduautot hakatakse kasutama erasõitudeks, siis alates 01.01.2018 saab ühe aasta jooksul alates erasõitudeks kasutusele võtmise kuust sõiduautoga seotud jooksvatelt kuludelt sisendkäibemaksu maha arvata mitte rohkem kui 50%.

See ei sõltu sellest, kas sõiduautoga ka selle üheaastase perioodi järgmistel kuudel erasõite tehakse või mitte; maksuvaba käibe ja mitteettevõtluse (näiteks MTÜ või FIE puhul) võib mahaarvamise protsenti veelgi vähendada.

ÜHE AASTA REEGEL

Nn ühe aasta reegel kehtib sõltumata sõiduauto soetamise ajast – ka sõiduautode puhul, mille soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimise periood on juba lõppenud, aga samuti sõiduautode puhul, mis algul võeti kasutusele ainult ettevõtluses ja mille soetamisel arvati sisendkäibemaks maha täies ulatuses.

TEINE NÄIDE ELUST ENESEST

Kui sõiduauto soetatakse näiteks detsembris 2018 ja seda kasutatakse muidu ainult ettevõtluses, kuid juulist kuni septembrini 2019.a tehakse ka erasõite, siis rakendub nüüd uus nn ühe aasta reegel.

Alates juulist 2019 kuni 2020. aasta juunikuuni saab sõiduautoga seotud jooksvatelt kuludelt sisendkäibemaksu maha arvata 50%, hoolimata sellest, et ajavahemikul oktoobrist 2019 kuni juunini 2020 selle autoga erasõite jällegi ei tehta.

KOKKUVÕTTEKS

Külliki Kirtsi, raamatupidamisfirma Career juhataja ütleb, et kõige lihtsam on ettevõtjal teha selge sott firmaautode kasutamisega: nendega tohib teha ainult (ja ainult!) töösõite. Oluline, et ainult töösõitudeks kasutatavad sõidukid on kantud maanteeameti registrisse.

Lisaks soovitab ta ettevõtte raamatupidajat hoida kursis kõigi tegevustega ning vajadusel nõu küsida, kui omal arunatukest väheks jääb. On üpris tõenäoline, et firmaautode maksustamise uus kord kärsatab paljudel juhtme kokku. Siin ongi abiks raamatupidaja, MTA ametnik või registri konsultant.

Allikas: MTA. Kaanepilt: Pixabay

Autoomaniku ABC: kõik, mida peab teadma tööandja sõiduauto uuest maksustamise korrast. Lisatud kalkulaator

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.