19. juunil kell 11:30 kutsuvad kogukonnaaktivistid pealinna linnakeskkonnast hoolivaid inimesi kogunema Vabaduse väljakule linnavalitsuse ette, et korraldada Tallinna Streik. Eesmärk on anda linnavalitsusele märku, et käimas on XXI sajand ning kehvad otsused linnaplaneerimisel ei sobi enam mitte.

Tallinna Asumiseltside Liit ja ekspertrühmitus Merelinna kaitseks, kes on märgitud meeleavalduse toetajatena kutsuvad üles teisi organisatsioone algatusega liituma.

“Tallinna linnavalitsus vilistab enda strateegiates sõnastatud säästva arengu planeerimisele, rikub kirjalikke kokkuleppeid linnakodanikega, fabritseerib ebapädevaid uuringuid oma otsuste varjamiseks ja tegutseb hoolimatult nüüdisaegse ja kestliku linnaplaneerimise põhimõtete vastu,” seisab üleskutse selgituses.

Tallinna Streik on plaanitud kolmapäeva, 19. juuni keskpäevale, algusega kell 11:30 ja kestab kuni 13:00. Sel ajal suunduvad linnaisad linnavalitsuse hoones lõppevalt istungilt Solarise keskusse pressikonverentsile ning streikijatel on plaan neid sel teekonnal saata.

Suurim tüliõun on Reidi tee

Kümned eksperdid, teadlased ja kodanikud pidasid 2017. ja 2018. aastal pikki läbirääkimisi linnavalitsusega Reidi tee projekti muutmise vajaduste üle.

Linnaruumi-spetsialistid selgitasid linnale Russalka pargi olulisust puhkealana, jalakäijate raskusi üle Reidi tee Kadridoru pargist randa jõudmisel ja seda, et laiade teede ehitamisega ummikud mitte ei vähene, vaid hoopis suurenevad.

Vaevaliste läbirääkimiste tulemusena sündis kokkulepe Reidi tee mahte vähendada ja edaspidi autoliikluse kasvust enam mitte lähtuda.

Kokkuleppele kirjutas alla linnapea Taavi Aas. Hiljutised mõõtmised Reidi tee ehitusobjektil aga näitasid, et linn on teed ehitanud algusest peale kokkuleppest hoolimata esialgse projekti järgi, st lisaradadega ja ilma haljasribadeta.

Selline Reidi tee toob kesklinna 10 000 autot päevas rohkem (tõsi, juba niigi suurele autohulgale) ja tekitab ummikuid mujal kesklinnas.

Streikijad nõuavad elamisväärset linna

Tallinna Streigi korraldajatel on selge nägemus, milline peaks olema kaasaegne linnakeskkond. 19. juunil on kavas taas kord esitada linnavalitsusele nõudmised praeguse olukorra parandamiseks.

Tallinna linnavalitsus:

  • peatab laiema Reidi tee ehituse ja korrigeerib mereäärt vastavalt ehitushanke projektile;
  • järgib säästva arengu eesmärke, mis on kirjas linna arengudokumentides ja mille täitmine on eeldus kliima- ja energiaalase linnapeade pakti täitmisele ja rohelise pealinna saavutamisele;
  • lähtub parimast nüüdisaegsest teaduspõhisest linnaplaneerimisest;
  • viib kohe ja järjepidevalt ellu Tallinna liikuvuskava 2035 põhimõtted ehk eelisarendab ühistransporti kogu Tallinnas ja koos naabervaldadega;
  • viib ellu Tallinna rattastrateegia;
  •  loob inimmõõtmelise ja säästvat liikuvust võimaldava Tallinna Peatänava ning selle eeskujul järgmised tänavad;
  • teeb valmis kesklinna üldplaneeringu, millest lähtuvalt läbipaistvalt ja avatult planeerida kesklinna uued arendused (mitte nii nagu praegu, kus üldplaneeringu koostamise ajal plaanitakse juba Estonia pst maa alla kolimida ja Rävala pst läbimurre rajada);
  • eelisarendab plaanitavale Tallinna suurhaiglale säästlikud juurdepääsud;
  •  plaanib juba täna viis uut bussiliini kiirelt arenevasse sadamapiirkonda (praeguse ühe liini asemel) ja valmistab ette sadamat ühendavad trammiliinid;
  • lõpetab iganenud plaanid: Rävala läbimurde ehitamine, Estonia pst maa-alla kolimine, Tallinna 4-realise väikese ringtee ehitamine koos tunneliga lennuradade alt ja iganenud parkimise arengukava.
Linn olgu inimestele

* Linn peab planeerima meie elukeskkonda selliselt, et probleemid ummikute, ühistranspordi, kliima ja looduskeskkonnaga vähenevad, mitte ei suurene.
* Linnavalitsus peab pidama kinni kokkulepetest oma kodanikega, olgu nendeks arengukavad, strateegiad või teeprojektid.
* Küsimus on linnavalitsuse vastutavuses, mitte vabatahtlike pidevas töös kokkuleppeid meelde tuletada ja täitmist kontrollida.

Vaata ja liitu Tallinna Streigiga Facebookis

Kaanepilt: Tallinna Streik/Facebook

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.