13. oktoobril tähistatakse esimest korda rahvusvahelist e-jäätmete päeva. Kaasajal tekib lugematul hulgal elektroonikajäätmeid, mille taaskasutamine on üleilmne väljakutse.

E-jäätmed on elektroonikajäätmete lühendnimetus. Maailmas tekib neid hinnanguliselt 50 miljonit tonni aastas. Suur osa tekkivaist e-jäätmetest on tarbeelektroonika – arvutid, nutitelefonid, tahvelarvutid ja televiisorid. Teise osa moodustavad suured kodumasinad ning kütte- ja jahutusseadmed.

Eestis lasti 2016. aastal elektri- ja elektroonikaseadmeid Eestis müügile 15 865 tonni. 2016. aastal koguti kokku 12 922 tonni elektroonikajäätmeid.

Eestis käideldi 8281 tonni, teistes liikmesriikides 3299 tonni ning väljaspool EL-i 1340 tonni elektri- ja elektroonikajäätmeid.

E-jäätmete kohta saab rohkem lugeda siit

TAASKASUTUSEGA KEHVASTI

Vaid napile viiendikule elektroonikajäätmetest leitakse uus rakendus taaskasutuse näol. E-jäätmete ringlusse jõudmise eelduseks on nende kokkukogumine. Suur osa kasutajatest aga ei teagi, kuhu katkine ekraan või ajale jalgu jäänud nuhvel viia.

Inimeste teadlikkuse suurendamiseks käivitab EES-Ringlus kuuajalise e-jäätmete kampaania, kes kutsub inimesi kasutama www.kuhuviia.ee mobiilirakendust. Rakenduse abil peaks iga elektroonikakasutaja leidma üles lähima koha e-jäätmete äraandmiseks.

E-jäätmetele kehtib tootjavastutus. Laiendatud tootjavastutuse põhimõtte järgi peab tootja tagama turule lastud probleemtootest tekkivate jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise, korduskasutamise või nende kõrvaldamise.

TOOTJAVASTUTUS

Nende tegevustega seotud kulud kannab tootja. Tootja omakorda paneb selle kulu toote hinda, mille maksab kinni tarbija. Viimane tähendab, et rakendub jäätmeseaduse teine oluline põhimõte – saastaja maksab.

Keskkonnainspektsioon kontrollib igal aastal tootjavastutuse süsteemiga mitte liitunud ettevõtteid, et tagada kõikide panustamine ühtsesse süsteemi.

Kontrollide raames vaadatakse üle kogu tegevusahel, alustades kogumisvõrgustiku piisavusest, lõpetades müügikohas elektroonikajäätmete kogumise kohta jagatava infoga.

VARASEMAD AASTAD

2015

Lasti turule elektri- ja elektroonikaseadmeid: 15448 tonni
Elektroonikaromusid ehk jäätmeid koguti: 5647 tonni
Eestis käideldi: 4096 tonni
Teises liikmesriigis käideldi (Eestis tekkinud jäätmeid): 1550 tonni

2014

Lasti turule elektri- ja elektroonikaseadmeid: 15101 tonni
Elektroonikaromusid ehk jäätmeid koguti: 5140 tonni
Eestis käideldi: 3919 tonni
Teises liikmesriigis käideldi (Eestis tekkinud jäätmeid): 1220 tonni

Pilt: Pixabay

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.