Kolmapäev, 29. november 2023
Ilmajaam on üle Eesti andnud äikesehoiatuse. Igal aastal on juhtumeid, kus äikesetormis on kannatada saanud inimeste vara. Kodused elektroonikaseadmed on äikese ees aga üsna kaitsetud kui need jätta vooluvõrku. Jagame paar nippi, kuidas iseend ja elektroonikavidinaid välgu eest kaitsta.

Seda, kas lähiajal on oodata äikest, saab vaadata sakslaste loodud LightningMaps rakendusest oma asukoha sisestades. Äpi abil on võimalik seadistada oma nuhvel ka äikese eest hoiatama, määrates häire raadiuseks näiteks 5 kilomeetrit: kui kõuepilv jõuab 5 km kaugusele, hakkab nutiseade alarmi andma.

Kuidas käituda äikese ajal?

Äike valib maapinnale jõudmisel kõige paremini maandatud objekti. Selleks võivad olla lagedal asetsevad üksikud puud või muud kõrgemad kohad.

Inimese jaoks on ohtlikud lagedad alad, üksikute puude alla varjumine ja vees viibimine. Kõige ohtlikum neist on vees viibimine, sest inimene moodustab suure lageda ala peale kõrgema punkti, samuti levib veekogu tabanud välgulöök mööda veepinda veel pikalt.

Parimaks kaitseks on varjualuse otsimine mõnest hoonest või kinnisest autost. Autosõit äikse ajal on ohutu kuna auto käitub Faraday puurina, kuid jälgida tuleb tugevaid tuuleiile ja langevaid puid.

Lahtiste esemete ja sõidukite kaitsmine

Välgu kõrval on ohtlikud ka tugevad tuuled ehk äikesepagid ja rahe. Tugevad tuuled võivad lennutada oksi ja väiksemat prügi, kuid ka aiamööblit ja katuseid.

Tuule poolt tekitatud kahju vältimiseks on mõistlik õues olevad lahtised esemed varju tõsta või fikseerimiseks kinnitada.

Ka rahe võib suuri kahjusid tekitada, eelkõige on ohus inimesed, kellele suured rahekuulid võivad vigastusi tekitada.

Rahe kahjustab autokeret. Parim on parkida sõiduk garaaži või katuse alla. Nende puudumisel kata auto paksema tekiga.

Oht maha kukkunud elektriliinist

Äikesetormiga kaasnevad tugevad tuuleiilid võivad liinidele langetada puid. Maha langenud elektriliinidele ei tohi läheneda ega neid puudutada.

Samuti ei tohi puutuda liinile langenud puid ja oksi – puud ja oksad sisaldavad teatud koguses vett, mis juhib hästi elektrit.

Maha kukkunud ja pinge all olevale juhtmele lähenedes võib tekkida eluohtlik sammupinge – see tähendab, et maapinnast võib saada elektrilöögi juba kuni 8 meetri (niiskusega kuni 20 meetri) kauguselt.

Kui olete sattunud varisenud liinide lähedusse, tuleb ohtlikust tsoonist väljuda võimalikult lühikeste sammudega ning jalgu lohistades.

Juhul kui suudate tasakaalu säilitada võib kaks jalga koos või ühel jalal hüpata, kuid oma oskustes tasub olla kindel, sest komistades tekib sammupinge käe ning jala vahel.

Sel puhul on suur oht, et vool läbib inimese tähtsaimat organit – südant. Pikkade sammudega liikudes või pikali olles on tõenäosus saada eluohtlik elektrilöök.

Elektrivõrgu rikete korral helista 1343, õnnetuse korral 112!
Maha kukkunud või muul moel kahjustunud elektriliinidest teata koheselt Elektrilevi rikketelefonil 1343. Õnnetuse korral helista hädaabinumbril 112.

Ainuüksi Telia vahetas 2500 seadet välja

Äikesetormid on Eestis üsna tavaline nähtus, ehkki suurele vaatemängule lisaks toovad need kaasa mõnikord ka jama. Möödunud aastal põhjustas äikesetorm näiteks Hiiumaal ja Viljandis Telia klientidele parajat kahju:

“Mõlemas piirkonnas sai äikesetormi tõttu kahjustada suur hulk kliendiseadmed, mille tõttu tuli kümnete kaupa välja vahetada koduseid ruutereid ja digibokse,“ ütles Telia Eesti tehnilise teeninduse juht Janno Kriiska.

„Meie tehnikud meenutavad, et näiteks Hiiumaal oli äikesetorm sedavõrd suur, et lõi ühel majal lausa aknad katki. Samuti pildistati eelmisel kevadel Telia tehniku poolt Hiiumaal üles ruuter ja kaablipesa, mille tükke tuli pärast äikest toapõrandalt kokku korjata.“

Kuum 2018. aasta tõi rohkelt äikesepäevi, kokku 58 ehk 71% enam kui 2017. aastal. Kliendid andsid teada äkikesekahjudest 3700 korral. Kokku tuli Telial 2018. aastal välja vahetada enam kui 2500 kliendiseadet.

Tootja garantii ei kehti äikese korral

Äikese poolt koduseadmetele tekitatud kahjustused võivad olla erinevad, alustades sellest, et kahjustada on saanud vaid ruuteri ühenduspesa.

Sealt edasi on juba terve ruuter läbi kärsanud või on lisaks ruuterile ka digiboks kahjustatud. Halvemal juhul võib kahjustatud olla nii ruuter, digiboks kui teler.

Tehnikud on kokku puutunud ka juhtumitega, kus pikselöögi järel on kaablite asemel alles vaid põlenud jutt seinal.

Oluline on teada, et ülepingest kahjustatud seadmetele ei kehti tootja garantii. Seega peab kasutaja võtma parandamise või uue seadme soetamise kulud enda kanda.

Seadmetest olulisem on loomulikult hoida iseenda ja lähedaste elu ning pidada kinni äikeseaegsetest ohutusnõuetest: äikese ajal mine tuppa või kinnisesse autosse, hoia eemale veest ja suurtest puudest või lipuvarrastest (äike lööb harilikult kõrgeimasse objekti) ning ära kasuta elektroonikaseadmeid.

Kuidas kaitsta koduelektroonikat?

Äike hakkab oma ohvrit valima ligi 3km kõrgusel, ideaalis valib välk alati kõige lühema teekonna. Sihtmärgiks sobivad alati kõrgemad kohad, näiteks ka suitsusammas, mis majast kerkib. Suureks ohuallikaks seadmetele on ka internetijuhtmed – ülepinge võib tekkida ka sidevõrgus.

  • Ühenda juhtmed ja kaablid seinakontaktidest lahti
  • Kõuemürinat kuuldes või suvel pikemaks ajaks kodust ära sõites tasub oma koduelektroonika juhtmed vooluvõrgust lahti ühendada.
  • Samuti tuleks eemalda seinakontaktidest internetikaabel ja võimalikud antennijuhtmed.
  • Oluline on need lahti ühendada just seinakontaktist, mitte seadme küljest, sest seinakontaktis olevad kaablid võivad pikselöögist sellegipoolest kahjustada saada.
Äikesekahjude ennetamine

Äikesekahjusid on võimalik ennetada mõningal määral, kontrollides üle oma maja elektrisüsteemid. Kui neis on puudujääke, tuleks elektrikul lasta asi korda teha.

Ülepinge kahjustuste riski aitab vähendada piksekaitsmega voolupikendusjuhe, kuhu saab ühendada korraga mitu seadet.

Kui maja vooluvõrk on maandamata, siis piksekaitsmega voolujuhtmest abi ei ole: ülepinge tuleb kuskile ju maandada. Ka pikse otselöögi korral ükski seade kaitset pakkuda ei suuda.

Seadmete sisse lülitamine äikese järel

Pärast äikest varu veidi kannatust – äikese möödudes ja elektriühenduse taastudes saad seadmed voolu- ja internetivõrku tagasi ühendada.

Kui telefon on tumm, teler ei näita pilti või internetti pole, soovitame oodata umbes 30 minutit, et ühendused jõuaks taastuda.

Loe siit, mida teha, kui oled pihta saanud

Allikad: Telia, Elektrilevi. Kaanepilt: Krzysztof Niewolny/Unsplash

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.