Teisipäev, 20. veebruar 2024
Aprilli lõpus rakendub üle-Euroopaline Volvo värkvõrk, mis võimaldab autodel omavahel suhelda ja hoiatada libeda tee ja muude ohtude eest. Rootslased kutsuvad kõiki autotootjaid üles värkvõrguga liituma ning liiklusinfot jagama, lootuses, et see annab nähtavaid tulemusi inimelude säästmisel.

Möödunud aastal hukkus Euroopa Liidu teedel 25 000 inimest. Ehkki number on ehmatav, on liiklusturvalisus aasta-aastalt paranenud tänu autode üha moodsamatele turvatehnoloogiatele. Aastal 2010 näiteks hukkus Euroopa teedel viiendiku võrra rohkem inimesi.

Tänu turvalisematele autodele ei ole enam ka väga suuri vahesid riigiti, EL-s keskmiselt hukkub aastas 1000 elaniku kohta 49 inimest, Rootsis näiteks on see number 32, mis on üks madalamaid, Soomes aga 43, mis on keskmisele lähemal.

Kuna inimene üksinda ilmselgelt ei suuda turvalisuse tõstmisega hakkama saada, siis vajab ta arenenumaid tehnoloogiaid, mis oleksid valmis toetama, meelde tuletama, ennetama.

Rootsi autotootja Volvo Cars on otsustanud astuda järjekordse sammu sel teel ning teeb üle kogu Euroopa kättesaadavaks murrangulise tehnoloogilise lahenduse, mille eesmärgiks on liiklusohutuse suurendamine.

Pilveteenusel tuginev võrgulahendus teeb edaspidi Volvo juhtide elu lihtsamaks:  auto on võimeline “lugema” teiste Volvode märgatud ohtusid ning neist autos olijatele aegsasti teada andma.

Autotööstuse ajaloos esmakordselt hakkavad sõidukid omavahel suhtlema ja teavitama libedusest või teel olevast takistusest. Roolis olev inimene jõuab seepeale aegsasti kiirust vähendada.

PILOOTPROJEKT ALATES 2016. AASTAST

Eespool ohutuledega peatunud sõidukist hoiatav Hazard Light Alert ja libeda tee hoiatus Slippery Road Alert võeti esmakordselt kasutusele Volvo 90-seeria autodel Rootsis ja Norras aastal 2016.

Alates järgmisest nädalast muutuvad need kättesaadavaks Volvo-omanikele üle Euroopa. Neid saab valitud varasemate mudeliaastate autodele* paigaldada volitatud esindustes ja kõikidel mudeliaasta 2020 Volvodel on need põhivarustuses.

“Reaalajas ohutusinfo jagamine aitab ära hoida liiklusõnnetusi,” selgitas Volvo Cars Safety Centre’i juht Malin Ekholm.

“Volvo-omanikud aitavad seeläbi muuta liiklust ohutumaks ka teistele autojuhtidele – kõigil on turvalisem liigelda, kui ohtlikud teeolud on varakult ette teada.”

KIIRUS, VAID KIIRUS, EI MUUD

Volvo turvalisuse alased uuringud näitavad, et sõidukiiruse kohandamine liiklusoludele vastavaks aitab märkimisväärselt vähendada õnnetuste tekkeriski.

Hoiatades aegsasti ees ootavatest ohtudest aitab võrgutehnoloogia toetada paremat liikluskäitumist ja suurendada liiklusohutust.

Nende uudsete tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtuga kõikjal Euroopas kutsub Volvo Cars ka teisi autotootjaid liiklusohutusalast infot jagama.

Reaalajas infovahetus aitab oluliselt tõsta liiklusohutust ja muutub seda mõjusamaks, mida rohkem autosid on omavahel ühenduses.

Möödunud aastal alustasid Volvo Cars ja Volvo Trucks infovahetust, et hoiatada Rootsi ja Norra autojuhte eesootavatest ohtudest.

“Mida rohkem sõidukeid omavahel infot vahetab, seda ohutumaks muutub ka liiklus. Loodame alustada koostööd veelgi enamate partneritega, kes jagavad meie pühendumust turvalise liikluskeskkonna loomisele,” kinnitas Malin Ekholm.

KUIDAS VÄRKVÕRK TOIMIB?

Eelmainitud ohutuslahendused olid turule toomise hetkel autotööstuses ainulaadsed. Kui Hazard Light Alert hoiatusega varustatud Volvo lülitab sisse ohutuled, saadetakse sellekohane info pilveteenuse kaudu kõigile süsteemiga ühenduses olevatele Volvodele, mis lähikonnas liiklevad.

Nii vähendatakse õnnetuste tekkeriski. Eriti suureks abiks on see pimedates kurvides ja künka taga peatunud sõidukitest hoiatamisel.

Libeda tee hoiatus Slippery Road Alert osutab eesootavatele libedatele teeoludele, kasutades sõidukite poolt kogutavat teeinfot ja jagades seda teiste teelolijatega.

Tänavu aprillis andis Volvo Cars teada mitmest algatusest, mille eesmärgiks on parema liikluskäitumise ja ohutuma autojuhtimise edendamine.

Veidi hiljem jõudsid Euroopa Liidu ametnikud selgusele, et ka kõik teised autotootjad peavad oma sõidukid varustama tehnoloogiatega, mis inimestel ei laseks kihutada ega roolis kõrvaliste asjadega tegeleda. Vastav määrus hakkab kehtima kolme aasta pärast.

Ent rootslasi kiiruses ei löö: alates aastast 2020 on kõikide uute Volvo sõidukite maksimumkiiruseks 180 km/h.

Samuti paigaldatakse 2020-aastate algusest alates sõidukitesse kaamerad ja sensorid, mis monitoorivad juhi käitumist ja võimaldavad autol sekkuda, kui rooli istub ilmsete joobetunnustega või ebaadekvaatselt käituv juht, kes võib põhjustada raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse. Nimetagem seda lahendust joodikulukuks.

Lisaks kiiruse mahakeeramisele, joodikulukule ja muudele nutikatele lahendustele tegi Volvo digiraamatukogu ja lasi vabaks kümnete aastate uuringutulemused ja testitulemused, et teised tootjad saaksid nende andmete pealt hakata tõhustama omi turvatehnoloogiaid.

ASJADE INTERNET EHK VÄRKVÕRK

Asjade internetti, eesti keeles lustakat värkvõrku peetakse internetiajastu kolmandaks revolutsiooniks peale interneti ja mobiilse interneti turuletulekut.

Värkvõrk ühendab omavahel turvaliselt erinevad seadmed, süsteemid ja rakendused, mis suudavad sensorite abil koguda, salvestada, töödelda ja vahetada iseseisvalt informatsiooni, mida kasutatakse eri protsesside mõõtmiseks, jälgimiseks ja juhtimiseks paljudes eluvaldkondades.

Allikas: Volvo, EU

KOMMENTEERI SIIN