Renault Grupp teatas oma Flinsi tootmisüksuse ümberkujundamisest, et rajada Euroopa esimene liikuvusele pühendatud ringmajanduse tehas Re-Factory. Eesmärk on saavutada negatiivne CO2 bilanss 2030. aastaks ning luua koos Choisy-le-Roi’ tehase renoveerimisega samaks ajaks üle 3000 töökoha.

Re-Factory projekt, mis algab uuel aastal ning lõpeb 2024. aastal, kaasab mitut valdkonda hõlmavate partnerite ulatusliku võrgustiku, nende seas idufirmad, akadeemilised partnerid, huvigrupid, kohalikud omavalitsused jne. Tegevus koondub nelja keskuse ümber, mille pädevused toetavad sõiduki kogu elutsüklit ning tegelevad ringmajanduse peamiste komponentidega.

Re-Trofit üksus tagab kasutatud osade ja materjalide tõhusa haldamise sama tehase piires. Sinna kuulub Factory VO osakond, mille ülesandeks on kasutatud sõidukite uuendamine, sisepõlemismootoriga autode ümberehitamine vähem süsinikupõhistele kütustele, sõidukiparkide ja moodsate hübriid- ja elektrisõidukite remonditööd ja harva esinevate osade 3D-printimine.

Elektriakude ja uute energiate kasutuselevõtu potentsiaali arendamine tööstuslikul tasandil on Re-Energy üksuse ülesanne. See hõlmab akude eluea optimeerimist ning teise ringi rakendusviiside välja töötamist. Choisy le Roi’ tehases asuv Re-Cycle üksus tegeleb ressursside tõhusama haldamise, tarneahela lühendamise ning ümbertöödeldud või taaskasutatud materjalide ringlusesse võtmisega.

Ringmajanduse innovatsiooni ja oskusteabe arendamise eest vastutab Re-Start üksus. Neli üksust hakkavad tegutsema vastastikuse seotuse ja täiendamise põhimõttel. Nii saadab näiteks Re-Trofit keskus kasutatud osad Re-Cycle keskusele ja saab vastu taastatud või korduvkasutusse võetud osad. Re-Cycle keskus tarnib ka teistele keskustele osi ja materjale ning saab Re-Energy keskusest kasutatud akusid, et valmistada need ette uueks kasutusviisiks.

Rohkem teavet ringmajanduse ökosüsteemi kohta leiab siit.

Foto: Renault

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.