Laupäev, detsember 3
Induktsioonlaadimine on tulevikus elektriautode puhul uus normaalsus. Võimalus, laadida sõidukeid juhtmevabalt induktsioonmeetodil, on teadlastele ja inseneridele suur väljakutse. Nissan tutvustas äsja uudset juhtmevaba induktsoonlaadimistankla kontseptsiooni. Lahendust näidatakse suure tõenäosusega juba 2016.aasta kevadel, Genfi autonäitusel. Samal ajal jätkab Nissan ka autonoomselt sõitvate tehnoloogiate arendamist.

Nissanis ollakse veendunud, et tuleviku autod suudavad ise sõita ning tankimise tulevik ei ole seotud tanklatega, sest võimas juhtmevaba laadimise induktsioonmeetod saab olema linnade infrastruktuuri osa. Tootjal on suured plaanid elektrisõidukite ja neile sobiva linnakeskkonna planeerimisega. Koostöös arhitektuuribürooga Foster + Partners ollakse ellu viimas tulevikutankla ideed, mis ometigi ei tähenda ühegi eraldiseisva tankla loomist.

Tankimise tulevik on tõenäoliselt juhtmevaba induktsioonmeetod – see tähendab, et laadimisel ei ole energiaallika ning aku vahel vaja laadimiskaablit. Nissan tutvustas äsja oma uut 7 kWh juhtmevaba laadimissüsteemi, mis suudab 60 kWh aku (mille arendustööd praegu Nissanis käimas on) juhtmevabalt öö jooksul täis laadida.

Foster + Partnersi disainiosakonna direktor David Nelson märkis: „Järgmisel aastakümnel on isesõitvad autod, tehisintellekt ja parem ühenduvus valdkonnad, kus areng on väga kiire. Meie kui arhitektide ülesanne on selliseid muutusi tagant tõugata ja toetada. Kui soovime luua elanike huve teenivaid linnu, siis tuleb neid arengusuundi ette aimata ja tehnoloogiaid omavahel lõimida, et tagada inimestele sujuv ja  tõrgeteta kasutuskogemus.”

See kontseptsioon ei puuduta mõistagi vaid kodus laadimist. Nissani tulevikunägemuses on juhtmevaba induktsioonlaadimine linnade taristu integreeritud komponent, mis võimaldab elektrisõidukitel sõidu pealt akusid laadida. See võiks koduse laadimisvajaduse lausa ära kaotada. Nissani tootearenduse strateegiajuht Richard Candler kinnitas, et eraldiseisev tanklataristu võib tõepoolest olla ajaloohõlma kadumas.

Hetkel teeb juhtmevaba induktsioonmeetod küll alles esimesi samme. Selline laadimisvõimalus on mõnel mobiiltelefonil kuid meetodi laiemat levikut pidurdavad veel laadimiskiiruse ja laadimisel tekkiva kõrge temperatuuriga seotud probleemid.

Nissan plaanib oma induktsioonlaadimise kontseptsiooni täismahus tutvustada usutavasti juba 2016. aasta Genfi autonäitusel. Uue põlvkonna Nissan Leafi, mis suudab rakendada teatud autonoomse sõidu võtteid ja millel on eelpoolmainitud 60 kWh aku, mis võimaldab läbida kuni 500 km ühe laadimisega, on samuti 2016. aastal oodata.

Kõrgtehnoloogiliste toodete strateegiate loomise peadirektor Richard Candler sõnab: „Oleme liikunud heitmevaba transpordi esirinnas alates aastast 2010 ning soovime Nissani innovaatiliste algatustega innustada inimesi meiega sel teel ühinema. Maailm meie ümber on pidevas muutumises ja see on väga põnev. Kuna omavahel ühendatud linnu tekib üha enam juurde, saab tankimisvõimalused lõimida otse igapäevaellu ja sõltumatud taristud võivad jääda minevikku.”

Mooduli väljatöötamisega tegeletakse praegu Jaapanis Atsugis asuvas peamises uurimis- ja arenduskeskuses. Sealsamas on alustatud ka Nissani isesõitva auto prototüübi katsetamisega. Nissan Leaf EV elektriautol baseeruv autonoomselt liikuv sõiduk teeb esimesi proovisõite Jaapani linnades ning selle autopiloot on täna suuteline osavalt tihedas liikluses laveerima.

Ühtses liiklusvoolus kulgemise võimekuse loodab Nissan integreerida oma sõidukitele juba 2016. aastal, 2018. aastaks peaksid elektriautod olema võimelised ise sõidurada vahetama, 2020 aga tulema toime tänaval ja ristmikel otsuste vastu võtmisega.

[dropcap]ACCELERISTA KOMM[/dropcap] Autonoomselt liikuvad sõidukid ja juhtmevaba induktsioonlaadimine on lähituleviku muusika. Kui vaadata ajalugu, siis on inimkonnal läinud juhtmevaba energia ülekande idee realiseerimisega ligi 130 aastat aega. Nikolai Tesla valmistas laboritingimustes esimese induktsioonmootori juba 1887. aastal, mõni aeg varem käis ta välja induktsioonlaadimise idee.

Juhtmevaba energiaseadme tööpõhimõtte skeem põhineb induktiivpoolide resonantsil. Kahjuks on selle süsteemi ehitamisel palju ületamist vajavaid takistusi. Selleks, et piisavalt energiat saaks üle kanda allikaseadmelt tarbijaseadmele, peavad seadmed olema piisavalt suured. Ka osatakse praegu juhtmevaba energiat üle kanda vaid mõne meetri kaugusele. Lisaks on süsteem ebaefektiivne, suur osa energiat läheb ülekandel kaduma.

Elektriautode juhtmevaba laadimine on üks reaalsemaid võimalusi induktsioonmeetodi rakendamiseks. Tehnoloogiate uurimise ja arendamisega tehti aastaid tagasi algust Stanfordi ülikoolis, nüüdseks on teadlased veendunud autode induktsioonlaadimise perspektiivikuses.

Suure tõenäosusega näeme veel sellel kümnendil linnades esimesi induktsioonlaadimisjaamu ning sõidukeid, mille elektrooniline aju suudab vastu võtta otsuse, millal akusid laadida ning sõidutada auto ka induktsioonplaadile. Enam ei räägi me uue ajastu algusest vaid muutunud paradigmast.

Allikas ja fotod: Nissan

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.