Oodatud uudis! Üle-Euroopaline ülikiire laadimisvõrk kaotab takistused elektriautode levikul

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Üle-Euroopaline ülikiire laadimisvõrk võimaldab peagi laadida magistraalide ja kiirteede ääres kõiki elektriautosid. BMW Grupi, Daimler AG, Ford Motor Vehicles ja Volkswagen Grupp Audi ja Porsche kavandav ühisettevõte rajab elektriakudega autodele suure võimsusega alalisvooluga laadimisvõrgustiku, mis katab Euroopa suuremad ühendusteed.

* Laadimisvõimsus kuni 350 kW lühendab märkimisväärselt laadimisele kuluvat aega
* Euroopasse on plaanis püstitada ligi 400 ülikiiret laadimispunkti
* Võrgustik põhineb kombineeritud laadimissüsteemi (CCS) standardil
* Autotootjate seniolematu koostöö loob kaubamärgiülese laadimistaristu.

BMW Grupp, Daimler AG, Ford Motor Vehicles ja Volkswagen Grupp Audi ja Porsche´ga allkirjastasid Kavatsuste Protokolli suurima võimsusega laadimisvõrgustiku rajamiseks Euroopas.

Eesmärk on kiirelt püstitada elektriautodele arvestatav hulk jaamu, mis võimaldaksid nendega pikki vahemaid läbida. See on väga oluline samm elektriautode massilise kasutuselevõtu suunas.

Kavandatav ülikiire laadimisvõrgustik võimsusega kuni 350 kW saab olema oluliselt kiirem enamusest tänastest võimsaimatest laadimissüsteemidest.

Ehituse algus on planeeritud aastasse 2017. Esialgu on kavas püstitada ca 400 laadimispunkti. Aastaks 2020 peaks tarbijate kasutuses olema tuhandeid suure võimsusega laadimisjaamu.

Laadimisvõrgustiku eesmärk on võimaldada elektriautodega pikamaa-reisimist, toetudes laadimisjaamade avatud võrgule magistraalide ja kiirteede ääres – midagi, mis täna ei ole enamuse elektriautode puhul mõeldav. Laadimise protsess peaks muutuma sama mugavaks kui tankimine tavapärastes bensiinijaamades.

Võrgustik põhineb Kombineeritud Laadimissüsteemi (CCS) standardtehnoloogial, mis kasutab enamuse praeguste ja järgmise põlvkonna elektriautodega täielikult ühilduvat laadijat.

Kavandatav laadimise infrastruktuur viib vahelduv– ja alalisvoolu elektrisõidukite laadimise tehnilise standardi järgmisele tasandile, andes alalisvoolu kiirlaadimisel võimsuseks kuni 350 kW.

Elektrisõidukid, mis on võimelised seda täisvõimsust kasutama, saavad kaubamärgist sõltumata laadida murdosa jooksul selleks täna kuluvast ajast.

Laadimisvõrk on kavandatud teenindama kõiki kombineeritud laadimissüsteemiga varustatud liiklusvahendeid, et soodustada elektrisõidukite laialdast kasutust Euroopas.

laadimisvõrk

“See suure võimsusega laadimisvõrk annab liiklejaile järgmise hea argumendi elektrisõidukite kasuks”, ütleb Harald Krüger, BMW AG Juhatuse esimees. “BMW Grupp on viimastel aastatel algatanud arvukalt avatud kasutusega laadimise infrastruktuurirprojekte. Ühisprojekt on järgmine oluline tähis, mis selgelt osutab, et konkurendid ühendavad jõud e-mobiilsuse tagant tõukamiseks.

“E-mobiilsuse läbimurre nõuab kahte asja: usaldusväärseid sõidukeid ja kõikjaleulatuvat taristut laadimiseks. Oma uue brändiga EQ alustame oma elektrisõidukite pealetungi: aastaks 2025 on meie valikus üle kümne täies ulatuses elektril töötava sõiduauto. Koos oma partneritega ehitame nüüd suurima võimsusega laadimistaristu Euroopas”, ütleb Dr. Dieter Zetsche, Daimler AG Juhatuse esimees ja Mercedes-Benz Autode juht. “Võimsate jaamade kättesaadavus võimaldab esmakordselt e-mobiilsust ja veenab järjest enam inimesi elektrisõiduki kasuks otsustama.

“Usaldusväärne, ülikiiret akude laadimist võimaldav infrastruktuur on oluline elektrisõidukite üleüldiseks kasutuselevõtuks ja sellel on potentsiaali muuta elektri abil liikumise võimalusi”, ütleb Mark Fields, Ford Motor Company president ja tegevjuht.

Ford on pühendunud inimeste elu parendavate liiklusvahendite ja tehnoloogiate arendamisele ja antud laadimisvõrk teeb elektrifitseeritud sõidukite omamise tarbija jaoks lihtsamaks ja annab sellele suurema praktilise väärtuse.

“Me kavatseme luua võrgu, mis laseb meie klientidel pikematel sõitudel kasutada auto laadimiseks kohvipausi ”, ütleb Rupert Stadler, AUDI AG Juhatuse esimees. “Usaldusväärne kiire laadimisteenus on tarbija jaoks kaalukaim põhjus valida elektriauto. Käesoleva koostööga tahame anda tõuke e-sõidukite laialdasemaks kasutuselevõtuks ja kiirendada üleminekut jäätmevabale liikumisele.

“Meie jaoks on kaks otsustavat aspekti: ülikiire laadimine ja laadimisjaamade paigutamine õigetesse kohtadesse”, ütleb Oliver Blume, Porsche AG Juhatuse esimees. “Koos võimaldavad need kaks asjaolu meil sõita täielikult elektritoitel autoga nagu tavalise sisepõlemismootoriga sõidukiga. Autotootjana kujundame meie kõigi tulevikku, mitte ainult täielikult elektritoitel autode arendamise, vaid ka vajaliku infrastruktuuri väljaehitamisega”.

Autotootjad kavatsevad võrgustiku loomiseks teha arvestatavaid investeeringuid, rõhutades iga firma usku elektrisõidukite tulevikku.

Kui asutavatel partneritel – BMW Grupp, Daimler AG, Ford Motor Company and Volkswagen Grupp – on Ühendettevõttes võrdne osalus, julgustatakse teisi autotootjaid võrgustikuga liituma, et luua elektriautode kasutajatele mugavad laadimisvõimalused. Ühendettevõte on avatud koostööks ka regionaalsete partneritega.

Allikas ja meedia: tootjad. Tõlge: Kadi Rünkla

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.