Uued vormikaamerad aitavad patrullpolitseinikel tõendusmaterjali koguda

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Patrullpolitseinkud on võtnud uued vormikaamerad aktiivselt kasutusse, et selgitada välja, kui palju võiks neist tulevikus abi olla tõendite kogumisel ja toimingute salvestamisel.

Praegu on patrullpolitseinike kasutusse antud 150 uut kaamerat ning aasta jooksul lisandub neid veel. Vormikaamera kinnitub vormivestile ning sellega salvestab politseinik toiminguid, mida turvalisuse tagamisel teeb.

Vormikaamerate projekti juhi, PPA juhtivkorrakaitseametnik Kristjan Toomi sõnul aitavad salvestused edasi anda politseisündmuste olustikku ning neid saab kasutada ka tõendina.

„Mõnikord võib ainuüksi kaamera kasutamine osalisi rahustada ning olukorra eskaleerumist ära hoida. Samuti saame vormikaamera salvestusi hiljem kasutada süüteomenetlustes või kaebuste lahendamisel,“ rääkis Toom.

Mitte alati ei lülita politseinik kaamerat sisse

Politseinik võib iga talle seadusega lubatud toimingu salvestada. Näiteks võib salvestada inimesega vestluse, sõiduki läbivaatuse, sunni rakendamise, eravaldusse sisenemise või muu seadusega lubatud toimingu.

„Inimene võib politseiga kohtudes eeldada, et vormikaamera töötab, kuid soovitame politseinikel enne salvestusnupu vajutamist sellest veelkord teada anda,“ ütles Toom.

Ta rõhutas, et politseinikke on juhendatud võtma arvesse ka ohvri abitut seisundit. „Šokis, vigastatud või muus delikaatses olukorras kannatanute puhul tuleb lisaks menetluse huvile kindlasti ähtuda ka inimväärikuse kaitsest,“ ütles ta.

Toomi sõnul tuleb tähele panna, et politseinikel pole kohustust kaamerat kasutada. „Iga politseinik otsustab, millal kaamera sisse lülitada ja millist toimingut salvestab. Salvestuse puudumine ei tähenda, et süüteomenetlust läbi viia ei saaks,“ selgitas Toom.

Andmete säilitamine on kulukas

Seadmete soetamise eelarve oli 200 000 tuhat eurot ja keskmine andmete säilitamisega seotud kulu on vähemalt 75 000 eurot aastas, kuid see sõltub kaamerate arvust ja salvestuste mahust.

On aga päris selge, et vormikaamerad aitavad patrullidel oma tööd oluliselt efektiivsemalt teha ja vähetähtis pole ka suurem turvalisus.

Kaamerate kasutuselevõtt vähemalt esialgu seaduse muutmist ei eelda. Andmekaitse Inspektsiooni seisukoht on teada: igaühel on õigus patrullpolitseiniku käest küsida näha materjali, mis on salvestatud.

Kas andmete talletamisest ka keelduda saab, on küsitav: on olukordi, kus kaamerast on abi hilisemal toimunu hindamisel. Seega mõistust ka neile, kelle juuresolekul vormikaamerad oma tööd teevad.

Allikas: PPA

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.