Uuring: eestlased kinnitavad bussis turvavöö naabritest sagedamini, aga sellest ei piisa

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Ligi kümne tuhande bussireisija seas läbi viidud rahvusvaheline uuring näitas, et eestlased kinnitavad bussis turvavöö naaberriikide reisijatest märksa sagedamini ent pool sõitjatest unustab või ei pea vajalikuks seda teha.

Uuringu turvanõuete täitmise hindamiseks viis bussifirma Lux Express läbi Eestis, Lätis, Leedus ja Venemaal. Eesti bussireisijatest kinnitab enda sõnul alati turvavöö 50% vastanutest. Autos kasutab turvavööd nii ees- kui tagaistmel koguni 91% küsitletutest, mis on tunduvalt kõrgem näitaja kui teistes uuringus osalenud riikides.

“Turvavöö peaksid reisijad kinnitama nii autos kui ka turvavöödega varustatud bussides. Küsitluse tulemused näitavad aga, et iga teine Eesti bussireisija jätab turvavöö peale panemata. Bussides valitsevad õnnetuse korral täpselt samad ohud nagu ka sõiduautodes, mistõttu on nii enda kui kaasreisijate tervise huvides oluline ohutusreeglitest kinni pidada,” sõnas küsitluse läbi viinud bussiettevõtte Lux Expressi juhatuse esimees Hannes Saarpuu.

Lätis kinnitab bussis alati turvavöö 35% vastanutest ja autos 75%. Leedus on samad näitajad vastavalt 36% ja 67% ning Venemaal 40% ja 65%.

Vastanud tõid välja, et neil puudub bussis turvavöö kinnitamise harjumus ning see ununeb ära isegi vaatamata bussijuhi meeldetuletusele. Lisaks reisitakse bussiga turvavööta, sest selle kasutamine tundub kas ebamugav või ebavajalik. Samuti loodavad bussireisijad professionaalse bussijuhi oskustele ning bussisõit tundub seetõttu juba niigi piisavalt turvaline ja õnnetuse tõenäosus väga väike.

UPS! LIHTSALT UNUNES!

Uuringu tulemused näitavad selgelt, et bussides kipub turvavööde kasutamine reisijatel ununema.  “Turvavööd tuleb sõidu ajaks kinnitada kõikidel reisijatel ning autos kinnitatakse seda tõepoolest väga hoolikalt. Tervelt 85% inimestest, kes ei kinnita bussis turvavööd, kinnitavad seda alati autos,” tõi Saarpuu välja.

Politseikapten Sirle Loigo sõnul peab turvavöö kinnitamine bussis olema sama loomulik kui autos. „Ka kõige kogenum juht ei saa ette näha ootamatusi liikluses nagu takistus teel või tehniline rike. Sarnaselt bussijuhile, kes teeb omapoolt kõik, et reisijad jõuaksid turvaliselt sihtpunkti, peavad ka pardal olijad enda ohutusele mõtlema,“ rääkis Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik.

„Sõidukid muutuvad aina turvalisemaks ja targemaks, kuid turvavööle alternatiivi ei ole. Seda tähtsam on, et seda ka kasutatakse.“ Loigo lisas, et turvavöö võib elu päästa vaid siis, kui see on õigesti kinnitatud. „Bussis, kus on turvavöö olemas, on selle kasutamine kohustuslik. Lisaks enda kinnitamisele tuleks võimalusel ka lahtised esemed kinni panna,“ soovitas Loigo.

Maanteeameti ennetustöö osakonna eksperdi Diana Okase sõnul on äärmiselt oluline teada, et kui reisija on bussis turvavööga kinnitatud, kuid tema kõrval, ees või taga istub reisija, kes on turvavööga kinnitamata, ei ole see sõit sellegipoolest turvaline.

SINUST SAAB TAPJAPOMM JA SA EI TAHA SEDA!

„Avarii korral võib turvavööga kinnitamata reisija teistele bussis viibijatele tohutu massiga otsa lennata. Näiteks 50 km/h liikuvas sõidukis ilma turvavööta istuv 80 kilo kaaluv täiskasvanu paiskub äkkpidurduse korral inertsi mõjul liikuma 4–5-tonnise raskusena. Sellisel juhul ei jää terveks keegi,“ selgitas Okas.

Selleks, et suurendada turvavöö kasutust bussides, korraldavad politsei, maanteeamet, bussiettevõtted Lux Express ja Simple Express ning Tallinna bussijaam 2016. aasta novembris teavituskampaania “Kinnita bussis turvavöö!”.

Kampaania juhib tähelepanu, et lisaks professionaalsele bussijuhile, tehniliselt korras bussile, liikluseeskirjadest kinnipidamisele ja nõuetele vastavatele teeoludele, tagab reisija turvalisuse suurel määral ka tema enda käitumine.

Küsitluse turvavöö kasutamise harjumuste kohta viis Lux Express Eesti, Läti, Leedu ja Venemaa reisijate seas läbi käesoleva aasta oktoobris. Kokku vastas küsitlusele kõikides Lux Expressi bussides nii rahvusvahelistel marsruutidel kui ka siseliinidel üle 9900 inimese, kellest üle 2200 Eestist.

turvavöö

Allikas ja meedia: Lux Express

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.