Alates 2022. aastast peavad kütusemüüjad tagama vähemalt kolm autonoomse elektritoitega tanklat üle Eesti. Täna on Circle K ainus kütusejaamade kett, mis on täitnud hädaolukorra seaduses tanklakettidele sätestatud elutähtsa teenuse osutaja kohustusi paiksete generaatorite paigaldamisel juba neljas Eesti maakonnas.

Elutähtis teenus on teenus, mis on hädavajalik nii ettevõtetele, riigiasutustele kui ka inimestele, et rahuldada nende esmavajadused ning tagada elu ja tervis. Nende hulka kuuluvad näiteks energia, riigiteedel sõidetavuse ja sideteenuse tagamine, vedelkütusega varustamine, vältimatu arstiabi pakkumine ja makseteenused.

„Üheks kriitilisemaks elutähtsa teenuse valdkonnaks on vedelkütuse saadavuse tagamine, kuna kütuseta ei saa toimida ei kiirabi, politsei, tuletõrje ega ühistransport, rääkimata eraisikutest ja ettevõtete transpordist,“ lausus Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik. Ta lisas, et elutähtsa teenuse vajadus võib tekkida nii tormidest tulenevate ulatuslike elektrikatkestuste puhul kui ka erinevate õnnetuste ja kriiside korral.

Elutähtsa teenuse osutajaks on määratud Eestis kütusemüüjad, kes omavad kümmet või enamat tanklat ja kelle tanklad asuvad vähemalt kolmes maakonnas. Hetkel on selliseid kütusemüüjaid kokku 8.

Circle K mootorikütuste müügijuht rõhutas, et kuigi kohustus elutähtsa teenuse osutajana kütusemüüjatele tekib alles 2022. aasta alguses, mil mainitud kütusemüüjad peavad rajama kolm autonoomse elektritoitega tanklat kolme erinevasse maakonda, siis on Circle K selle kohustuse tänaseks juba täitnud.

„Meie teada on hetkel Circle K ainuke mootorikütuste jaemüüja Eestis, kellel on korrektsete paiksete generaatoritega varustatud 5 tanklat nõutava minimaalse kolme asemel. Vastutustundliku ettevõttena on meile oluline, et Eesti oleks hoitud, mistõttu asusime varakult elektrikatkestuse riske maandama,“ ütles Vahtrik.

Vähemalt 15 000-liitrine kütusevaru

Elutähtsa teenuse tagamiseks on tanklatesse paigaldatud automaatselt voolukatkestuse korral rakenduv paikne generaator, mis tagab teenindusjaama töö ka täielikus pimeduses.

„Paikse generaatori olemasolu tagab tavapärase töö nii voolu- kui sidekatkestuse korral. Samuti puudub sõltuvus varugeneraatori leidmise, kohale toomise ja ühendamise ajast, tagades seeläbi vajalike teenuste ja ühiskonna tõrgeteta toimimise,“ lausus Vahtrik. Ta nentis, et ka uute tanklate ehitamisel või renoveerimisel hinnatakse alati generaatorite vajadust, mistõttu võib taolisi tanklaid veelgi lisanduda.

Määrusest nr 35 tulenevalt on paikse generaatoriga tankla teenindusraadius 50-100km, moodustades seeläbi üle-Eestilise võrgustiku. „Circle K viis teenindusjaama katavad ära suure osa mandri-Eestist, hetkel on katmata vaid saared ning tükike Lääne- ja Ida-Virumaast. Nendes piirkondades oleme valmis tegema koostööd kohalike omavalitsustega ja ehitama välja generaatori ühendamise valmiduse,“ kirjeldas Circle K mootorikütuste müügijuht.

Vahtrik lisas, et hädaolukorras tasub kõikidel tarbijatel arvestada, et operatiivsõidukite ehk pääste-, politsei- ja kiirabiautode tankimine toimub eelisjärjekorras, seejärel saavad kütust tankida kõik teised tarbijad.

„Hädaolukorras peab vedelkütuse tagamiseks olema kütusemüüjal ka piisav kütusevaru. Autonoomse elektritoitega tanklates peab kütusemahutite mahutavus olema mootoribensiinide ja diislikütuste puhul minimaalselt 30 000 liitrit ning mõlema jääk ei tohi ühelgi ajahetkel olla väiksem kui 15 000 liitrit,“ selgitas Vahtrik.

Circle K autonoomse elektritoite ja katkematu tankimise võimalusega teenindusjaamad asuvad Harju maakonnas Jüris ja Tallinnas, Järva maakonnas Aravetel, Tartu maakonnas Kvissentalis ja Pärnu maakonnas Häädemeestel.

Foto: 

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.