Laupäev, 23. september 2023
Autojuhid saavad kujundada endale uue rutiini ning võtta enne teeleasumist lahti nutika kaardirakenduse Tark Tee. Äsja töölehakanud liiklusjuhtimiskeskus edastab sinna pidevalt infot riigiteedel toimuvast. Teave aitab planeerida ohutuima ja sujuvama tee sihtkohta.

Siiani on autojuhi kõige paremad abilised olnud Google Maps kaardirakendus ja Waze-kogukonnaäpp, mis mõlemad annavad enam-vähem ülevaate võimalikust sõiduajast ning suurematest ummikutest, ja soovitavad kiiremat teelõiku, siis Tark Tee lisab omalt poolt mitu mõõdet, mida kumbki rakendus ei ole võimaldanud.

Need, kes mingil põhjusel äppe ei kasuta või ei ole neil isegi nutiseadet, on siiani olnud ebavõrdses seisus: ehkki maanteeinfokeskus on internetis ja meedias operatiivselt jaganud teedel toimuva kohta infot, ei ole olnud ühtset nutikat lahendust, mis võimaldaks kiirelt enne teele asumist olukorda hinnata ja otsuseid langetada.

Maanteeinfokeskus lõpetab senisel kujul töö ning teeinfo telefoni 1510 numbril vastab edaspidi Häirekeskus. Häirekeskus võtab liiklejatelt vastu infot võimalike takistuste kohta teedel ning korraldab liiklusõnnetuste jmt info edastamise avalikkusele. Liiklejatele ei too infotelefoni teenusepakkuja vahetus kaasa muudatusi.

Alusta oma teekonna planeerimist siit

PALJU VAJALIKKU INFOT KIIRELT JA TÄPSELT

Regio kaartidel põhinev Tark Tee sisaldab operatiivset infot sõiduolude muutuste, teesulgude ja ümbersõitude ning liikluspiirangute kohta. Lisaks saab üle vaadata teekatte seisundi ja temperatuuri eri teelõikudel.

Tark Tee võimaldab sisestada väga täpselt sõidu algus- ja lõpp-punkti ning määrata ära, kas soovitakse sõita kõige kiiremat, lühemat või asfalteeritumat (kõvakattega) teed. Kaart annab nii tee pikkuse kui sõiduks kuluva orienteeruva aja. Samuti täpsed juhised sihtkohta liikumiseks.

Esialgu ei ole Tark Tee kaardilahendusele olemas äppi. Nutitelefonis saab rakendust kasutada brauseri kaudu ning laadides oma seadmesse otsetee ikooni. Alates 2015. aastast edastab Maanteeamet teetööde- ja libedainfo ka Waze’i, seega võib Tark Tee toetada Waze’i kasutamist.

blank

LIIKLUSJUHTIMISKESKUS PEAB JAGAMA INFOT

1. novembrist alustas Maanteeametis tööd liiklusjuhtimiskeskus, mille ülesandeks on anda liiklejatele operatiivset teavet riigiteede sõiduolude muutuste kohta ning juhtida liiklust muutuva teabega liiklusmärkide abil. Lõppeesmärgiks on suurendada liiklejate ohutust ja vähendada liiklejate ajakulu.

Liiklusjuhtimiskeskuse ülesanneteks on liikluspiirangute ja sõiduolude info kogumine, info avalikustamine portaalis Tark Tee ning olulisemate liikluspiirangute kohta info edastamine meediale. Lisaks tegeleb LJK eriveoste ja massipiirangute lubade väljastamisega.

Järgmisel aastal lisanduvad projekt Smart E67 raames rajatavate muutuva teabega märkide juhtimine, samuti liiklust jälgivate videokaamerate ning muude liikluskorraldusvahendite operatiivne juhtimine. LJK haldab ka teekasutustasude süsteemi, mis rakendub alates 1. jaanuarist 2018.

Allikas: Maanteeamet. Pilt: Tark Tee

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.