Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tegi Brüsselis Euroopa Liidu energeetikaministrite kohtumisel ettepaneku kliimaneutraalsuse saavutamise nimel tehtavad roheinvesteeringud vabastada eelarve tasakaalu nõuetest.

Minister Taavi Aas võttis 4. detsembril Brüsselis energeetikaministrite kohtumisel jõuliselt sõna, soovitades EL liikmesriikidel roheinvesteeringuid erikohelda ehk vaadata neid karmidest eelarvenõuetest eraldi: “Meid ootab ees väga suur väljakutse leida rahastus investeeringuteks, et muuta Euroopa Liit kliimaneutraalseks. Siinjuures peame olema loovad ja uurima eri võimalusi,” sõnas Aas.

Ministri sõnul on Eestil kõige madalam riigivõlg Euroopa Liidus, aga eelarve tasakaalu nõuete tõttu ei saa seda potentsiaali kasutada roheenergia investeeringuteks.

„Kui kliimaneutraalsusse tehtavad investeeringud vabastataks üldisest eelarvetasakaalu valemist, annaks see madala laenukoormusega riikidele paindlikkuse ja täiendava juurdepääsu rahalistele allikatele,“ rääkis Aas.

Lisaks tegi minister ettepaneku viia riigiabi suunistesse sisse suurem paindlikkus, mis võimaldaks EL-i riikidel teha investeeringuid, mis sobivad kõige paremini siseriikliku energia- ja kliimaeesmärkide saavutamiseks.

Taavi Aas leidis, et riigiabi eeskirjad peaksid võimaldama kiiremini reageerida turutõkke ületamiseks, juhtudel, kui varustuskindlusele on reaalne oht ja piirkondlik tootmisvõimsus pole piisav.

Euroopa Liidu energeetikaministrid arutavad ka energialiidu ja kliimameetmete eesmärkide ning poliitikate üle, et soodustada tulevikus puhta energia kasutamisele üleminekut.

Loe siit, miks Eesti kliimaeesmärkide latt madalal on

Allikas: MKM

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.