Neljapäev, 30. november 2023
15. juuli varahommikul said väljaanded pressiteate Hugo Osulalt, milles ta teatab, et on sunnitud riigi vastu kohtusse minema, kuna peab väikelaste ja puudega inimeste tasuta sõidu riigipoolset kompenseerimata jätmist õigusvastaseks.

Möödunud nädalal saatis Hugo Osula majandus- ja taristuministrile Taavi Aasale ja sotsiaalministrile Tanel Kiigele nõude, maksta Lux Expressile ja Eesti Bussile 537 218 eurot hüvitist väikelaste ja puudega inimeste tasuta sõitude riigipoolseks kompenseerimiseks.

On teada, et Osula eeskuju võivad järgida ka teised bussiettevõtted. Kuna Osula käes on umbes kolmandik Eesti bussiturust, võib kõikide nõuete kogusumma ületada miljonit eurot.

Hugo Osula täpsustab kirjavahetuses, et 2018. aastal vedasid Mootor Grupp ettevõtted tasuta 72 175 reisijat ning nende eest nõutaksegi hüvitist. Ta lisab, et MKM-i ja teiste asjaomastega on üritatud läbi rääkida üle 10 aasta ent tulemusteta.

Osula otsus, minna kohtu kaudu õigust nõudma on ajendatud majandus-ja taristuministri Taavi Aasa eitavast vastusest 5. juunil AS mootor Grupp poolt saadetud hüvitise määramise avaldusele.

“Mootor Grupp pöördub õiguse saamiseks kohtusse, sest majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ei ole sisuliselt avalduse argumente kaalunud ja keeldumine hüvitise maksmiseks on õigusvastane,” seisab teates.

Mootor Grupi juhatuse esimehe Hugo Osula sõnul seisavad ka bussiettevõtjad väikelaste ja puudega inimeste tasuta sõidu õiguse eest, küll aga ei mõista nad, miks peaks teised reisijad selle kinni maksma ning miks peavad eraettevõtjad osutama riigile igal aastal miljonite eurode ulatuses tasuta sotsiaalteenust.

“Kas me näeme sellist tava näiteks tervishoiuvaldkonnas?” küsis Osula. “MKM ei ole mitte ühtegi meie õiguslikku argumenti analüüsinud. Kui ametnikud oleks mõttega meie pöördumist lugenud, siis oleks neil pidanud tekkima kahtlus tasuta sõidu kohustuse põhiseaduspärasusest ning nad oleksid pidanud kaaluma vähemalt ühistranspordi seaduse muutmist.“

„Oma avalduses tõime välja, milliseid eksimusi ühistranspordi seaduse eelnõu menetlemisel tehti,“ selgitas Osula.

„Näiteks puudus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil sisuline ülevaade tasuta sõidu kohustuse rahalisest mahust, mistõttu prognoosisid nad selle tegelikkusest oluliselt väiksemaks,” lisas ta.

“Lisaks lubati seaduse eelnõu menetlemisel, et riik töötab välja elektroonilise piletisüsteemi, mis võimaldaks riigil koguda andmeid nullpiletiga sõitjate kohta kommertsliinidel, et selle alusel sõit vedajatele hüvitada. Ministeerium on sellest aga loobunud ja tulemusena ajanud käe veelgi sügavamale ettevõtja taskusse. Vedajad sellise asjade käiguga leppida ei saa.“

Osula sõnas, et tema eesmärk on, et ministeerium astub bussiettevõtetega arutellu ühistranspordi seaduse põhiseaduspärasuse üle.

Ta lisas, et Lätis ja Leedus hüvitavad riik ja kohalik omavalitsus vedajatele tasuta sõidu kohustuse. Osula on valmis ministri ja ministeeriumi ametnikud sõidutama bussiga tasuta Riiga ja Vilniusesse, et selgitada, miks on vajalik ühistranspordiseaduse muutmine.

Bussiettevõtjate palvel ühistranspordiseadust analüüsinud vandeadvokaat Allar Jõks leiab, et põhiseadusega ei ole kooskõlas lahendus, kus riik sunnib ettevõtjaid teenuseid tasuta osutama.

Jõks ütleb otse: „Kahtlen, kas minister ja ametnikud oleksid valmis oma palgast, autost või kodust loobuma puudustkannatavate isikute hüvanguks,” ja lisab “Kui kasutada õiguskantsler Ülle Madise sõnu, siis on ministeeriumi ametnikud seadnud sihiks mitte ettevõtjate mure lahendamise, vaid selle oma uksest välja menetlemise.”

Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonnast vastab Taavi Audo, et praegu on vara midagi kommenteerida, kuna vaidlus võib jõuda kohtusse.

Ta soovitab lugeda riigisisese sõitjate veoga seotud avalikku kirjavahetust, kus kirjas MKM seisukoht antud küsimuses. Minister Taavi Aas leiab, et tegu ei ole riigipoolse õigusvastase käitumisega:

“Riigikogu on antud küsimust käsitlenud ühistranspordiseaduse eelnõu (404SE ja 812SE) menetlemisel 2013. ja 2014. aastal, kuulates ära erinevad seisukohad ja arvamused ning eelnõu seadusena vastu võttes jõudnud järeldusele, et tasuta sõidu õiguse kehtestamine ei ole põhiseadusega vastuolus.

Kehtiva ühistranspordiseaduse kohaselt ei hüvitata §-s 34 nimetatud kategooria sõitjate tasuta vedu vedajale. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil puudub õiguslik alus nimetatud sätte kohaldamata jätmiseks ning hüvitise määramiseks.”

Kaanepilt: Lux Express

blank

Ylle on teinud teadus-, haridus- ja keskkonnateemalisi telesaateid ning töötanud vabakutselise (kirjutava) ajakirjanikuna. Alates 2015 WWCOTY rahvusvahelise kohtunikekogu liige. 2015. aastal pälvis Ylle riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija auhinna. Acceleristas vastutab Ylle lehe väljaandmise eest ning kirjutab aeg-ajalt talle omase otsekohesusega

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.