1. märtsist muutuvad kohustuslikuks uued liiklusmärgid

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Tänavu 1. märtsist hakkab kehtima ligi sadakond liikluskorraldusvahendi muudatust. MKM määrus „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“ sätestab, millised on Eestis kasutatavad liiklusmärgid ja teemärgised ning mida liikleja neist lähtuvalt tegema peab.

Viimasest märkide täiendamisest on möödas seitse aastat ning selle aja jooksul on teedele mitmeid märke juurde tulnud, mis ei omanud senini kohustuslikku mõju. Määruse muudatusi tehes on arvestatud, et Eesti märgid omaksid võimalikult sarnaseid tähendusi, mis teisteski riikides.

„Maanteeametil on õigus anda luba uute märkide katsetamiseks ning eduka katsetuse tulemusena on nii mõnedki juba kasutusel,“ tõdes liikluskorralduse osakonna juhataja Jaan Tarmak.

„Seni olid sellised märgid vaid informatiivsed, ent alates 1. märtsist lisanduvad need ka määrusesse ning edaspidi on nende järgimine kohustuslik kõigile liiklejatele.“

Uued liiklusmärgid ja teekattemärgised saab jagada tinglikult kolmeks: üks osa on eelmainitud katselise loa saanud märgid. Teine osa puudutab olukordi liikluses, milleks seni puudusid sobivad liiklusmärgid ja märgised.

Vajalike liiklusmärkide ja märgiste puudumisel on paljud teeomanikud omaalgatuslikult kasutusele võtnud üksteisest erinevad liiklusvälised teabevahendid, mille kohta regulatsioon puudub.

Kolmas osa uutest märkidest on seni olnud kajastatud erinevates määrustes ning liiklejatel oli keeruline saada neist ülevaadet.

Uutest kohustuslikest märkidest võib esile tõsta elektroonilised muutuva teabega liiklusmärgid, mille mõju on samamoodi kohustuslik nagu traditsioonilistel liiklusmärkidel.

Muutuva teabega märke on eelkõige vaja ajutise iseloomuga info edastamiseks ja vajalike korralduste andmiseks liiklejatele, et nad saaksid nende põhjal teha otsuseid, mis vähendavad nende ajakulu või parandavad liiklusohutust.

Veel üheks oluliseks täienduseks on elektrisõidukite parkimiskohtade sümbolid, mis edaspidi märgivad, et antud parkimiskohta tohib kasutada ainult täiselektrilise veoajamiga elektrisõiduk.

Kavandatud muudatustest hakkavad viis kehtima hiljem, alates 1.10.2018, et teeomanikud saaksid suvel märgid ja kattemärgistuse üle vaadata ja vajadusel ümber teha.

Siia kuuluvad kattemärgistuse nooled, sissesõidu keelumärgi asukoht, kiirendusradasid puudutavad märgid ning kaks kergliiklusteede tähistust puudutavat muudatust.

Nendest olulisima täiendusena võib välja tuua teekattele märgistatud sõiduradade suunanooled, mis seni olid informatiivse iseloomuga, kuid sügisest on nendest juhindumine kohustuslik.

„Nii on võimalik näiteks määrata teekattemärgistusega vasakpöörderada ning lisaliiklusmärki ei pea välja panema. Eriti oluline on see kohtades, kus märke on juba niigi palju,“ lausus Tarmak.

Loe määrust täies mahus siit

Allikas: maanteeamet

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.