Uus rahvuslik liiklusohutusprogramm saab tuule tiibadesse: uudsete liiklusohutust tõstvate lahendustena võtab Maanteeamet maanteel kasutusele keskpiirded ja kummipostid. Silmapaistvad piirdevahendid peaksid aitama vähendada raskete õnnetuste arvu kolmandiku võrra.

„Eesmärk on muuta teede liikluskorraldus selliseks, et ära hoida eksimusi möödasõidul või vastassuuna sõidurajale kaldumist ning eksimuse korral oleksid sellega kaasnevad kahjud võimalikult väikesed,“ selgitab liikluskorralduse osakonna juhataja Jaan Tarmak.

„Suure liiklussageduse ja maanteekiiruste juures kaasnevad laupkokkupõrgetega väga sageli rasked tagajärjed. Suure liiklussagedusega 1+1 sõiduradadega maantee on üks kõige ohtlikum maantee liik ning vigastatutega õnnetuste arv põhimaanteedel kasvas eelmisel aastal.“

Ohutu liikluskeskkonna kujundamisel arvestab Maanteeamet liiklejapoolsete vigade tekkimise võimalusega, et vältida tervisekahjustust ja inimelu kaotust ka siis, kui liikleja teeb vea või eirab reegleid.

Maanteeamet alustab keskpiirdega eraldatud teelõikude rajamist 2017. aasta kevadel. Tegemist on Eesti teedel uudse liikluslahendusega, millega eraldatakse teelõiguti vastassuunalised liiklusvood üksteisest jäiga põrkepiirdega.

Esimene 2+1 sõidurajale paigaldatud keskpiire tuleb Tallinn-Pärnu-Ikla maanteele lõigule Nurme sillast Jänesselja ringini.

Kuigi varem on keskpiirdeid kasutatud peamiselt 2+2 sõiduradade eraldamiseks, saab antud lahendust kasutada nii 2+1 kui ka 1+1 sõiduradade liikluskorralduse parendamiseks.

Võttes kasutusele keskpiirded, loome erilahendused ristmikele, bussipeatustele ja mahasõitudele. Samuti rajame hädapeatumist võimaldavad taskud.

Lisaks on plaan rajada 1+1 sõiduradadega maanteedel kummipostidega möödasõidukeelualaga katselised teelõigud. Liikluskorralduslikult on see sarnane keskpiirdega lahendusega, mis välistab möödasõidu teelõigul.

Painduvad postid mõjuvad tähelepanu äratava meetmena ning Maanteeamet prognoosib, et need omavad olulist mõju keelatud möödasõitude ärahoidmisel.

Painduva kummiposti kaitseomadused ei ole aga samaväärsed keskpiirdega. Samas on selle lahenduse eeliseks võimalus seisvast (hädapeatunud) sõidukist mööduda ning ristmikud ja mahasõidud ei nõua erilahendusi.

Kummipostide kasutuselevõtuga prognoositakse inimvigastustega õnnetuste vähenemist kuni 30% just vastassuunas liikujaga kokkupõrgete ära hoidmise tulemusel.

Kummiposte on seni kasutatud lühematel teelõikudel, näiteks paigaldati 2016. aastal teele nr 39 Järva-Jaani asulas 50-meetrisele lõigule sõidu- ja kõnnitee eraldamiseks. Tänavu paigaldatakse kummipostid Tallinna–Narva maanteel Aaspere–Haljala lõigule, sõidutee keskele.

Maanteelõigud valiti eelnevalt teostatud analüüsi põhjal lähtudes sõidukite laupkokkupõrgete arvust ning liiklusõnnetuste tõenäosust suurendavatest teguritest nagu suur liiklussagedus ja lauged kurvid.

Skandinaaviamaades on kummipostid ja sõidusuundi eraldavad põrkepiirded juba pikka aega normaalne nähe ning nende liiklusohutusealane kasutegur on tõestatud.

Allikas ja meedia: Maanteeamet

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.