blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com
rarefilm.net

LKF statistika: kümnendi 20 kõige kahjurohkemat talvepäeva

Ülli Reimets, Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) ja Eesti Kindlustusseltside Liidu kahjuennetuse valdkonna juht noppis välja viimase kümne aasta kõige kahjurohkemad talvepäevad ning vaatas otsa õnnetuste anatoomiale.

LKF statistika põhjal on talvisel ajal tõenäolisem teisele autole tagant sisse sõita või põrgata ristmikul kokku. Möödasõite on soovitav aga üldse vältida.

Eesti talved on väga erinevad, mõnel talvel on lund ja pakast vähe ning teed püsivad pikalt heas korras, ent siis tuleb talv – nagu tänavunegi – mis üllatab raskete ilmastikuolude ja rohke jääga.

Seetõttu kõiguvad ka talvekuudel juhtunud liiklusõnnetuste arvud aastate lõikes palju. Pikemaajaline statistika võimaldab siiski teatud mustritel välja joonistuda.

Sõidukijuhtidel tuleks olla iseäranis ettevaatlikud päevadel, kui satuvad kokku tuisk, lumesadu ja libedad teed. Sellistes oludes võib ka väiksem kiirustamine, äkiline manööver või muu eksimus kurvalt lõppeda.

Otsasõidud ja kokkupõrked

Võrreldes lume ja jäävaba kevade, suve ja sügisega juhtub talviste oludega teedel rohkem tagant otsasõite, ristuval teel liikujaga kokkupõrkeid, möödasõidusoovita vastassuunda kaldumisel kokkupõrkeid seal liikujaga ning tee või teerajatise kahjustamisi.

Protsendi võrra rohkem on ka pöördel vastutulijaga kokkupõrkeid ja ehitise või rajatise kahjustamisi. Viimase viie aasta talviste ilmadega toimunud liikluskindlustusjuhtumitest moodustavad tagant otsasõidud 27% kõigist juhtumitest, mida on 7% võrra rohkem kui läbi aasta keskmiselt.

Päevi, mil juhtub kõige rohkem liiklusõnnetusi, iseloomustab sageli tavapärasest tugevamalt puhuv tuul, sadanud lumi ning lumevaaludes või jääs teed.

Viimase 10 aasta jooksul on kõige juhtumirohkemad päevad liikluskindlustusjuhtumite statistikast lihtsalt leitavad.

20 päeva, mil juhtus kõige rohkem
Kuupäev Juhtumite arv Kahjunõuete summa, €
26.10.2012 398 651790
02.11.2016 297 545236
21.11.2014 288 552621
12.01.2016 223 376046
26.10.2017 211 342346
05.01.2017 209 576734
05.01.2016 199 467967
13.01.2016 199 288329
06.11.2009 193 273604
22.12.2014 184 378135
26.02.2018 181 326164
11.12.2012 179 202887
21.12.2012 178 183624
03.12.2012 172 213883
15.01.2016 171 317664
30.11.2012 170 204944
07.11.2016 170 366386
23.02.2018 168 276444
12.02.2010 166 219271

.

Keskmine kahjunõue on 1807 eurot

Talvel toimunud liiklusõnnetuste kahjunõuete keskmised summa suurused ei erine eriti muul ajal toimunud juhtumite kahjunõuete summast, ka talvel esineb nii suuremate kui väiksemate kahjudega õnnetusi.

Möödunud aastal Eestis toimunud juhtumite keskmine kahjunõuete summa oli 1807 eurot, kõikide liikluskindlustusjuhtumite (sh välismaal toimudud) keskmine kahju oli 1969 eurot.

* Liikluskindlustuse Fondi andmed on vaid osa tervikpildist kuna juhtumitest üle 75% toimub asulates. Tegu on enamasti lihtsate liiklusõnnetustega, mille põhjal ei saa teha üldistusi.

** Maanteeameti statistika on LKF omast erinev: hukkunute ja raskelt viga saanute umbes sama proportsioon tuleb maanteedelt. Eesmärk on hukkunute ja vigastatute arvu järjepidev vähenemine, see LKF statistikast välja ei tule.

*** Liikluskindlustuse kindlustusjuhtumite andmed pärinevad Eesti liikluskindlustuse registrist seisuga 13.01.2019, andmed ei sisalda vabatahtliku sõidukikindlustuse (kaskokindlustuse) juhtumeid.

**** Liikluskindlustuse registri andmed täienevad pidevalt, seega ei pruugi erineva ajahetke väljavõtted kattuda.

Allikas: Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) 2019

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com