Laupäev, 2. detsember 2023
Neid olukordi, kus liiklusõnnetuse põhjustaja jääb leidmata, tuleb paraku päris tihti ette. Õnnetuse põhjustaja sündmuskohalt lahkumine toob kaasa palju peavalu, ent midagi saab iga juht ära teha, et suuremat jama vältida.

Kõik liiklusõnnetused ei päädi alati kiire, mõlemaid osapooli rahuldava kokkuleppega, vaid kujunevad pahatihti hoopis pikaks protsessiks, mille käigus tuleb põgenenud juhti otsida kaamerate ja pealtnägijate abil ning lõpuks ka asuda tõestama süüdlase osalust õnnetuses.

Riivamised ja peeglikaotused parklates, mõlkimised liikluses ning süüd eitavad autojuhid on Seesam kindlustuse vanemkahjukäsitleja Anti Otsla sõnul kindlustuse jaoks pigem tavalised olukorrad kui uskumatuna näivad juhtumid.

„Kuigi enamasti jäävad põhjustajad tuvastamata, siis esineb arvestataval hulgal ka juhtumeid, kus süüdlane on võimalik tagantjärele kindlaks teha. See eeldab muidugi kannatanu kiiret ja teadlikku tegutsemist,“ õpetas Otsla.

I REEGEL: TEAVITA JUHTUNUST POLITSEID. KOHE!

Anti Otsla sõnul on põhiliseks veaks politsei mitte teavitamine, seetõttu on enamasti ainsaks lahenduseks sõiduk korda saada kaskokindlustuse abil. Kui kaskokindlustus puudub, siis liikluskindlustus kahjuks tuvastamata sõidukite poolt teisele sõidukile tekitatud kahjusid ei hüvita.

Kui inimene avastab poest või kodust välja tulles, et keegi on parklas tema autole kahju tekitanud ja seejärel põgenenud, siis tuleb võtta telefon ja helistada politseisse ning käituda sealt saadud juhiste kohaselt.

On olnud ka olukordi, kus aus pealtnägija jõudis kannatada saanud autoomanikust ette ja teavitas politseid juhtunust. Igal juhul on võimalus põhjustaja tabada suurem juhtudel, kus politsei on teo fikseerinud.

Otsla teab rääkida ka juhtumist, kus Lasnamäe kortermaja parklas avastas inimene oma sõidukilt kahjustuse ning teavitas sellest koheselt politseid. Politsei suutis maja valvekaamera abil tuvastada õnnetuse põhjustaja, milleks oli välismaise numbrimärgiga sõiduk.

Kuigi salvestiselt polnud sõiduki registreerimismärk loetav, suudeti koostöös piirivalvega välja selgitada, et tegemist oli Rootsis registreeritud autoga ning tuvastamise hetkeks oli see juba Eestimaa pinnalt lahkunud. Sel korral hüvitati omanikule kahju vaatamata asjaolule, et tegemist oli välisriigi sõidukiga.

II REEGEL: TEAVITA IGAL JUHUL POLITSEID

Ka liikluses esineb pahatahtlikke inimesi, kes pärast õnnetust sündmuskohalt lahkuvad, nii et kannataja suures ehmatuses numbrit üles ei jõua kirjutada ega meelde jätta.

Jällegi soovitab kindlustaja koheselt politseid teavitada. Kui numbrit ei jõutudki kirja panna, siis tuleks püüda võimalikult täpselt kirjeldada lahkunud sõidukit, marki, mudelit, värvi ja isegi sõidusuunda.

See võimaldab täpse info edastamist patrullidele, kes võivad põhjustajale üsna kähku jälile saada. Alahinnata ei tohiks ka läheduses olnud potentsiaalseid tunnistajaid, kellele võis midagi olulist meelde jääda. Lisaks ütlustele tuleks kirja panna ka tunnistajate kontaktandmed.

III REEGEL: UNUSTA OMAKOHUS

„Paljudel juhtudel tekib kannatanus soov iseseisvalt õiglus jalule seada ja sündmuskohalt lahkunud sõidukile järele sõita, kuid seda me kindlasti ei soovita. Sellisel juhul on kahjustunud sõiduk sündmuskohalt lahkunud ja hilisema vaidluse korral võib juhtuda, et tegelik liiklussituatsioon ning ka kahju põhjustaja jäävad tuvastamata. Seda isegi siis, kui õnnestus põgeneja kätte saada,“ selgitab Otsla.

IV REEGEL: KAAMERA JA VIDEOREGISTRAATOR ON ABIKS

Harvad ei ole kahjukäsitlejate jaoks ka olukorrad, kus kannatanu on süüdlase sõiduki registreerimisnumbri üles kirjutanud, kuid põgenenud autojuht üritab hiljem kangekaelselt väita, et ei olnud õnnetuse hetkel isegi toimumiskoha lähedal.

Jällegi on abi politseist, keda kannatanu saab aidata võimalikult paljude tõendite esitamisega. Vajadusel saab politsei teostada ekspertiisi ja auto kahjude võrdlemisel on juba suhteliselt lihtne öelda, kas antud sõidukid on kokku põrganud või mitte.

Nii politseid kui kindlustajaid aitavad töös ka tänapäevaste kaamerate pakutavad võimalused. Politsei saab kontrollida valvekaamerate salvestisi, mille vaatevälja õnnetus võis sattuda. Abi võib olla ka teiste sõidukite videoregistraatorite salvestistest, mis aitavad üpris kiiresti süüdlase selgeks teha.

„Üks selline juhtum meenub seoses bussi riivanud haagisveokiga. Tõenäoliselt ei saanud veoki juht ise arugi, et toimus kokkupõrge ja sõitis edasi. Õnneks oli bussis pardakaamera ja kuigi veoki registreerimisnumbrit polnud videosalvestiselt näha, oli selgelt nähtav haagisel olev firma logo. Selle abil õnnestus üsna kiiresti välja selgitada, milline veok kahju põhjustas,“ tõi Seesami esindaja näite ühest lahenduse leidnud õnnetusest.

Kuigi paljud liiklusõnnetuse põhjustajad jäävad leidmata, siis Otsla sõnul ongi üha tempokamas liikluses kõige tähtsam olla tähelepanelik, hoolida ja märgata rohkem ning õnnetuse korral õigesti ja kiiresti tegutseda.

Allikas: Seesam. Kaanepilt: Pixabay

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.