Kuhuviia.ee portaal on hea abimees puhuks, kui on vaja vabaneda vanadest ja katkistest asjadest. Tipid otsingusse üleliigse eseme nimetuse ja kaardirakendus pakub sulle lähima jäätmejaama või kogumispunkti asukoha.

Kuhuviia.ee on kaardirakendus, kust inimene saab infot, kuidas vabaneda talle ebavajalikest asjadest nagu vanad riided, elektroonika, mööbel, lambijäätmed, nõud või taaskasutatavatest jäätmetest nagu taara, vanapaber, ehituspraht jms.

Kuhuviia.ee keskkonnas saab inimene hõlpsasti sisestada asjad, millest vabaneda tahab ning sekunditega kuvatakse just temale lähimad konteinerid, taarapunktid, jäätmejaamad, uus- ja taaskasutuskeskused.

Samuti saab teadmise kuidas ebavajalikest asjadest/jäätmetest kõige keskkonnateadlikumalt vabaneda. Mugava lisana näeb kasutaja soovi korral ka kiireimat teekonda oma asukohast valitud jäätmekäitluspunktini.

NÄIDE ELUST ENESEST

Meil jäi üle natuke naisterahva riidekraami. Sisestasime kuhuviia.ee otsingusse “naine”, askohaks “Tallinn” ning sekundiga avanes rippmenüü, kust valisime detailsemalt “naiste aluspüksid”.

Veel sekund ja kaardile kuvati rida kohti, kuhu vanunud rõivatükk viia. Edasi tuleb valida lähim tingmärk ning paluda rakendusel arvutada lühim teekond. Nii lihtne ongi!

Ehkki pealkirjas võrdlesime rakendust populaarse Waze-äpiga, kus samuti kogukond ühiselt panustab, tuleb prügist vabanemiseks siseneda kuhuviia.ee-sse brauseri kaudu. Muidugi saab lehe järjehoidja lohistada oma nutiseadme ekraanile, aga vaevalt, et see igapäevast kasutust leiab.

KOGUKOND SAAB PANUSTADA

kuhuviia.ee veebirakendus avati 2014. aastal ja selle loojateks on things.info asutajad ja vabatahtlikud. Things on veebileht, kus igaüks saab vaadata, kui palju on kulunud ressurssi mingi asja tootmiseks ning milline on eseme keskkonnamõju.

Kaardirakendus kuhuviia.ee ei ole lõpuni valmis, seda on igaühel võimalik täiendada. Selleks, et lisada kaardile uus kogumispunkt või jäätmejaam, tuleb veebilehel täita avaldus ning oodata halduri tagasidet.

Et iga rakendus peab end kuidagi ka püsti hoidma, on ettevõtjatele loodud võimalus, paigutada kaardile oma reklaamnupuke, mis viitab pakutavatele teenustele või toodetele. Kuna kaart on üsna harvahambuline, on ruumi reklaamimiseks küll ja veel.

OODATAKSE UUSI LIITUJAID

Veebirakendus kuhuviia.ee on juba mõnda aega kasutajatele avatud. Kaks tootjavastutusorganisatsiooni – elektroonikajäätmete koguja EES-Ringlus ja lambijäätmete koguja Ekogaisma, otsustasid ühiselt panustada, et inimesed leiaks lihtsa vaevaga info, kuidas vabaneda jäätmetest ja kuhu anda kasutuskõlblikud esemed.

EES-Ringluse juhi Margus Vetsa sõnul oli organisatsioonil algselt plaan sarnane kaardirakendus oma kodulehele rajada. „Kuid siis leidsime, et koos tegutsemine on otstarbekam, just tarbija huvidest lähtudes,” selgitas ta. „Oleme kutsunud ka teised Eesti tootjavastutusorganisatsioonid selle algatusega ühinema,” ütles Margus Vetsa.

Kuhuviia.ee annab kiirelt ülevaate, kus saab jäätmetest vabaneda, kuidas neid sorteerida ja samas on ka info, kuhu viia veel kasutamiskõlblikku kraami. Eriti positiivne on Vetsa sõnul fakt, et tegu on kontrollitud infoga, samas vihjeid saavad portaalile saata kõik.

Uus jäätmeseadus toob kaasa rea muudatusi, mis peaksid inimesi ergutama oma jäätmeid sorteerima ning neid ära andma nii, et prügimäele jõuaks vaid kümnendik tekkinud prahist.

JÄÄTMESEADUS TOOB SUNDSORTEERIMISE

Kõige suurem mure on praegu sorteerimata prügiga – omavahel lähevad segi pakendid ja biojäätmed. See tähendab, et prügikastide lahtreid meie majapidamistesse tuleb veelgi juurde. Tulevikus peab biojäätmed eraldi koguma ja viima kas eraldi prügikasti või kompostrisse.

Sõna “sundsorteerimine” vahepealkirjas on väikene liialdus. Täna on Eestis majapidamisi, kus hoolsalt sorteeritakse eraldi paber, plast, pakendid, biojäätmed ning üldprügi jaoks on õuel üks väike konteiner, mida korra kuus tühjendatakse.

Suur osa inimesi aga on jätkuvalt müütide lõksus ning veendunud, et nende sorteeritud prügi kallatakse nagunii kuskil ühtekokku. Mis võib olla ka tõsi, kui räägime prügi põletamisest Iru jäätmejaamas – seal läheb pea kogu prügi ahjust sisse ja saab linlaste toasoojaks.

Isegi sel juhul tuleks prügi korralikult sorteerida. Vanad rehvid viia kogumispunkti, auklik auto kärutada ametlikku romulasse, raamatud viia makulatuurikonteinerisse ja kogunenud pakendid pakendikonteinerisse. Puhas kile ja paber samuti eraldada ja viia kuhu vaja.

Kuhu viia? Selle vastuse kuhuviia.ee portaal annabki. Miks viia? Endal parem tunne, vanast tehakse uus, ressurssi säästetakse, see näkane maailm peab natuke kauem vastu.

MÕISTUSE HÄÄL PEAB PEALE JÄÄMA

Rakenduse eesmärgiks on lahendada probleem, mis paratamatult tabab meid kõiki – mida teha tekkivate jäätmete ja kasutuseta asjadega. Murekohaks pole tihti olemasolev jäätmepunktide taristu, vaid inimeste teadmatus.

Nüüd on jäätmeinfo kättesaadav ühest kohast. Kaardirakendusse saab sisestada mõne spetsiifilise asja nimetuse millest soovitakse vabaneda (nt. katkine televiisor), kuid seda võib kasutada ka infoplatvormina kui tahetakse olla teadlikumad jäätmekäitlusvõimalustest enda ümber.

Üheks oluliseks eeliseks Kuhuviia.ee rakenduse puhul on info ajakohasus. Operatiivselt saab igaüks teada anda, kui rajatakse mõni uus kogumispunkt või ilmneb ajutisi muudatusi näiteks mõne jäätmejaama töös.

MTÜ Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus (MTÜ EES-Ringlus) on elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkivate jäätmete käitluse korraldamise eest vastutav tootjavastutusorganisatsioon.

Ekogaisma Eesti OÜ on tootjavastutusorganisatsioon, mis korraldab lambijäätmete kokkukogumist ja ümbertöötlusse suunamist.

Allikas: EES-Ringlus. Pilt: rakenduse kuvatõmmis

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.