Teisipäev, 5. detsember 2023
1. jaanuaril 2021 alustab tegevust uue ettevõte Eesti Energia kontsernis: Enefit Connect hakkab haldama elektrivõrke ja internetivõrke ning arendama ka elektriautode laadimisvõrku. Pärisime Enefit Connecti tulevaselt juhilt Jaanus Tiisvendilt täpsustusi.

Eurotoetustega pea kümmekond aastat tagasi (ehitati 2011-2013) rajatud elektriautode laadimisvõrk ELMO läks pärast pikki hankevaidlusi Eesti Energia (Elektrilevi) omandusse ja toimib nüüd brändinime Enefit Volt all.

Euroliidu karmid seadused keelavad energiatootmisettevõttel samal ajal teenust osutada ja tekitada ebatervet konkurentsi, mistap hakatigi rääkima uuest hankest, et leida võrgustikule uus omanik.

Nagu näha, Eesti Energia alla ei andnud ning leidis võimaluse teenuse osutamist jätkata, luues uue ettevõtte, selleks Elektrilevi omaette ettevõteteks tükeldades.

Vabaturg ja mitte nii vaba turg jagatakse ära

Uue aasta alguses tegevust alustav Enefit Connect võtab üle elektrivõrkude haldamise, tänavavalgustuvõrgud (EE omanduses on neist enamus) ja nende korrashoiu, samuti ehitab välja lubatud internetivõrgu ja arendab ka e-autode (kiir)laadimisvõrgustikku. Klientidele lubatakse kaasaegseid uusi energialahendusi – võimalik, et üsna ruttu saavad elektriautode omanikud hakata ka Eestis teatud aegadel akudest elektrit võrku tagasi müüma. 

Elektrilevi jääb pakkuma üksnes riigi poolt reguleeritud jaotusvõrguteenust. EE juhatuse esimees Hando Sutter selgitab, et Enefit Connect toob klientideni need tooted ja teenused, mida Elektrilevi enam peatselt pakkuda ei oleks saanud, viidates kehtima hakkavale seadusemuudatusele:

„Elektrilevi jääb jätkuvalt pakkuma oma klientidele kvaliteetset ja mõistliku hinnaga elektri jaotusvõrguteenust, mida arendame aasta-aastalt edasi, muutes elektrivõrku ilmastikukindlamaks.“ 

Jaanus Tiisvend, kes on aasta lõpuni ametis Elektrilevi juhatuse esimehena kinnitab et uue ettevõtte fookuses on vabal turuloogikal põhinevad tänapäevasel tehnoloogial põhinevad tooted ja teenused.

Tiisvend on veendunud, et Enefit Connectil on vabaturuettevõttena rohkem arengupotentsiaali ja seda mujalgi kui ainult Eesti turul. Uutest toodetest toob ta eraldi välja mikrovõrkude loomise ja erilahendused, mis peaksid tagama senisest parema varustuskindluse. Elektriautode laadimistaristulegi tuleb rohkelt uuendusi.

Ettevõtetel on läbipaistvuse tagamiseks eraldi nõukogud. Nõukogude rolliks on planeerida ettevõtte tegevust, korraldada juhtimist ja teostada järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

Skeem e-auto laadijate Enefit Connecti liigutamiseks

Enefit Connecti tulevane juht Jaanus Tiisvend, kes kuni aasta lõpuni on Elektrilevi juhatuse esimehena tööl, oli valmis valgust heitma skeemile, millega liigutatakse vaidlusi põhjustanud kuid lõpuks siiski EE Elektrilevi kätte läinud ELMO võrk uude ettevõttesse:

“Elektrilevi jagunemisega kaasneb üldine õigusjärglus, mille raames liiguvad kõik kiirlaadijad ja nendega seotud varad üle Enefit Connectile,” selgitas Tiisvend.

“Enefit Connectil on olemas kõik avaliku enampakkumise tingimustes nõutud vahendid, referentsid, garantiid ja kompetentsid avaliku laadimistaristu lepingu täitmise tagamiseks.”

Enefit Connecti nimetatakse vabaturu ettevõtteks, ja selle siht on osutada teenust ka väljapoole Eestit. Jaanus Tiisvend kirjeldas võrguteenuste jagunemist kaheks:

“Reguleeritud jaotusvõrguteenuse osutamist kontrollib konkurentsiamet ja teised võrguteenused, mis toimivad vabaturu põhimõttel. Vabaturu võrguteenuste all peame silmas kõiki selliseid teenuseid, millega Elektrilevi on lisaks jaotusvõrguteenuse osutamisele varasemalt (vaba konkurentsi tingimustes) tegelenud. Selliste teenuste hulka kuuluvad nii side-, elektriautode laadimisvõrguteenuse kui ka tänavavalgustusvõrguga seotud tegevus.”

Teisisõnu, Elektrilevi jätkab reguleeritud äris, Enefit Connect hakkab tegutsema konkurentsiäris teenustega, sh laadimisteenuse pakkumisega, kus turg on kõigile vaba.

Tanklates asuvad laadijad ei kao

Palju on räägitud probleemist, mille ELMO kaasa tõi – suur osa toonaseid kiirlaadijaid on üles pandud omaniku maale, näiteks Alexela või Olerexi jaamadesse. Jaanus Tiisvendi sõnul antakse need üle õigusjärgluse korras uuele ettevõttele:

“Kogu laadimistaristu ulatuses on maaomanikega sõlmitud vajalikud maakasutuskokkulepped ning antakse jagunemisega kaasneva õigusjärgluse korras üle Enefit Connectile. Laadimisvõrgu laiendamist või punktide asukohtade muutmisega seotud tegevusi käesolev jagunemine ei mõjuta.”

Enefit Volt brändina ei kao (vist)

Olenemata sellest, kas Elektrilevi on ühes tükis või mitmes, jätkatakse elektriautode laadimisvõrgustikku uute laadijate lisamist. Tiisveldi jutust võib välja lugeda, et Enefit Volt’i ümber brändima ei hakata:

“Enefit Volt elektriautode kiirlaadimisvõrk täieneb iga kuuga. Lähinädalate ja -kuude jooksul lisandub võrku nii ülikiireid kui kiireid laadijaid peamiselt Tallinna piirkonda, kuid plaanis on uusi laadijaid lisada ka Kuressaarde, Tartusse, Pärnusse ja mujale. Järgmistest uudistest saame teavitada juba õige varsti.”

Uue ettevõte peatne juhataja lisas veel, et endiste ELMO laadijate parendamisel lähtutakse nende kasutamise aktiivsusest ja klientide tagasisidest: “Kokku on selle ja järgmise aasta jooksul plaanis välja vahetada 10 varem Elmo võrku kuulunud laadijat.”

Esimene CHAdeMO/Type2 laadija vahetati välja Tallinna Vanasadamas möödunud suvel, asemele tuli kiire CCS, kus olemas ka CHAdeMO ühendus ja kaheksale CHAdeMO Type2 laadijale lisati statsionaarsed CCS kaablid.

MKM lühike kommentaar: kõik on korrektne

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist saime päringule lühikese vastuse: “ELMO võrgu puhul on kaks olulist kriteeriumit, mis peab olema täidetud: esiteks müügilepingu täitmine Kredexiga ja laadimistaristu ei tohi kuuluda võrguettevõttele. Need mõlemad tingimused on täidetud.” 

Kaanepilt: Enefit Volt

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.