Riigile kuuluv SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) tegi esimesed rahastusotsused, millega toetatakse biogaasi tanklate rajamist Jürisse ja Võrru. Kokku toetab riik kahte projekti Ühtekuuluvusfondi vahenditest 321 324 euroga.

KIKi juhatus allkirjastas otsused, tänu mille valmivad AS Alexela Oil poolt Tallinna ringteele, Jürisse ning AS Alexela Energia poolt Võrru rajatavad biogaasi tanklad.

Võru tankla rajamise toetus on 209 101 eurot ning tankla valmib 2016. aasta lõpuks. Jüri tankla rajamist toetatakse 112 223 euroga ning tankla peaks valmima hiljemalt 2017. aasta lõpuks. Kahe projekti kogumaksumus on 959 000 eurot ning nende tulemusena planeeritakse transpordisektoris järgmise 10 aasta jooksul võtta kasutusse 151 tonni biometaani. Tänu sellele jääb õhku paiskamata 3319 tonni fossiilset CO₂.

KIKile laekus biometaani tankimisvõimalusega tanklate toetamise taotlusvooru seitse projekti kogusummas 1 639 132 eurot, taotlusvooru eelarve on 1 500 000 eurot. Kolmel juhul otsustasid taotlejad taotlused tagasi võtta, kahe taotluse hindamine KIKis veel käib.

KIKi kaudu suunatavate toetuste eesmärk on biometaani tarbimise ja tarnimise käivitamine, et aidata kaasa taastuvenergia transpordieesmärgi saavutamisele. Eesti on võtnud eesmärgiks tõsta taastuvenergia kasutamine transpordisektoris 2020. aastaks kümne protsendini. Biometaan on keskkonnasõbralikum ja pikas perspektiivis stabiilsema hinnaga kui importkütused ning selle kasutamine aitab parandada Eesti energiajulgeolekut.

Biometaani toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kuueteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 19 tuhandet keskkonnaprojekti.

KIK CNG auto

[dropcap]ACCELERISTA KOMM [/dropcap]Biogaasi tanklad on toredad ja riigipoolne toetus samuti, aga mitu gaasiga sõitvat autot teie tutvusringkonna inimestel on? Mina tean… vist ühte. Riik on selles mõttes kaval, et elektriautode toetus võeti ära, midagi peaks nagu asemele andma…. no anname midagi. Ja andsidki.

Kahju on aga sellest, et tulevik on tegelikult ilmselt mujal – elektri- ja hübriidautod, vesinikuautod jne, mitte erinevate asjade põletamises. Selles suhtes on kõigepealt taastuva energia teekonnal tehtud samm mitte edasi, vaid tagasi ja siis kuskile hoopis raja kõrvale. Sest miks minna otse, kui saab ringiga… Samas! Parem see kui üldse mitte midagi, ja vähemalt töö mingis suunas käib.

Allikas: Keskkonnauuringute Keskus, fotod KIK ja Ylle Rajasaar

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.