Reede, 8. detsember 2023
Maanteeamet katsetab Kaareperes ja Väike-Maarjas uusi asula algustähiseid, mis senisest selgemalt loovad piiri inimasustusega alale. Nn. asulaväravad sunnivad sõidukijuhti kiirust vähendama ja rahustavad liiklust.
asulaväravad
Asulaväravad: ristlõige

Maanteeamet alustas 2. detsembril Kaareperes ja Väike-Maarjas uute asula algust tähistavate liiklusmärkide pilootprojektiga. Tegemist on asula alguste tähistega, mis rajatakse asulat läbivale maanteele.

Asulaväravate, kummisaarte ja täiendavate liiklusmärkide ning teekattemärgistusega parandatakse asulasse sissesõidu märgistust ja liikluskorraldust.

Ekspertide hinnangul on sageli probleemiks olukord, kus asulasse sisenedes annab sellest märku vaid asula algust tähistav või kiirust piirav märk.

Kui liikluskeskkond märgatavalt ei muutu, on sõidukijuht vähem valmis enda liikluskäitumist, eelkõige kiirust nõuetele vastavaks kohandama.

Tulemuseks on olukord, kus mõnda aega peale asulasse sisenemist ei taga sõidukite liiklemiskiirused piisaval tasemel kaasliiklejate, eriti jalakäijate, jalgratturite ja kergliikuritega liikujate ohutust.

“Liikluskeskkond võimaldab efektiivselt mõjutada sõidukiirusi, mis on oluline tegur liiklusohutuse tagamisel,” selgitas projekteerimisnõuete ja liikluskorralduse arendustalituse ekspert Erik Vahemäe.

Pilootprojekti eesmärk on asulaid läbivate riigiteede liikluskeskkonna ohutumaks muutmine ja sobilike liikluse rahustamismeetmete katsetamine asula algustes.

Pilootprojekt viiakse ellu etapiviisiliselt. Esmalt rajatakse asulat läbivale maanteele esimene asulavärav ja 2020. aasta suveks teine.

Selline lahendus võimaldab täiendavate kiiruste mõõtmistega saada ülevaate liiklejatele käitumist mõjutavatest teguritest.

Käesoleva aasta suvel viidi läbi kiiruste mõõtmised, mille abil on võimalik hinnata kasutatavate meetmete mõju.

Loe siit, kus on Eesti kõige siledamad maanteed aastal 2019

Kaanepilt: Ylle Tampere. Allikas: Maanteeamet

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.