Aasta algusest saab KOTKAS infosüsteemis taotleda digitaalselt ühtset keskkonnaluba. Uudne lahendus peaks oluliselt vähendama tüütut paberimajandust.

Alates 1. jaanuarist 2020 saab infosüsteemis KOTKAS taotleda ühtset keskkonnaluba, mis asendab senised jäätme-, õhusaaste, vee-, kaevandamis- ja kasvuhoonegaasidega kauplemise load ning ohtlike jäätmete käitluslitsentsi.

Keskkonnaluba tuleb taotleda juhul kui soovitakse kasutada suuremas mahus loodusvarasid või paisata keskkonda saasteaineid.

Varasemalt tuli taotleda ja menetleda kuut erinevat loatüüpi, mis aasta algusest on ühendatud üheks keskkonnaloaks, mis katab eri valdkondi ning kokkuvõttes teeb taotleja elu lihtsamaks.

Keskkonnaluba loetakse võtmetähtsusega keskkonnakorralduslikuks töövahendiks: selle abil loodetakse ettevõtteid suunata vähendama oma tegevusega kaasnevat keskkonnamõju ning soodustama tehnoloogilist innovatsiooni.

Keskkonnaloa saamiseks on vajalik ettevõttel täita  rida tingimusi, millega tagatakse inimeste ja elukeskkonna kaitse ja maandatakse keskkonnariske. Tingimused on koostanud Keskkonnaamet.

Oluline muutus võrreldes varasemaga on, et nüüd saab keskkonnaluba digitaalselt taotleda infosüsteemis KOTKAS, mis asub aadressil https://kotkas.envir.ee/.

2019. aastal avati KOTKAS keskkonnatasu deklareerimiseks vee-, õhu- ja jäätmete valdkonnas, nüüd saab seal lisaks taotleda ka lube ja esitada keskkonnaaruandeid. Maapõue valdkonna keskkonnatasude deklareerimine on avatud 1. aprillist 2020.

Keskkonnaotsuste infosüsteem on intuitiivne ja vajamineva info ning abiteksti leiab iga täidetava tabeli ja lahtri kõrvalt. Teenuste kirjeldused ja juhendid on kättesaadavad KOTKASe lehelt. Tehniliste murede korral abistab Keskkonnameti klienditugi telefonil 662 5999 või e-posti aadressil klienditugi@keskkonnaamet.ee.

Loe siit põnevat mõtiskelu, miks üksnes tehnorevolutsiooniga maailma ei paranda

Kaanepilt: kuvatõmmis KOTKAS lehelt

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.