blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com
rarefilm.net

Huawei GIV raport: viie aasta jooksul tõmbame end üleilmselt pilve

Elu nutikate seadmeteta tundub igav ja hirmutav. Huawei avaldas raporti, mis keskendub tehnoloogia arengule aastani 2025. Ennustuse järgi on lähema viie aasta jooksul oodata AI ja bottide pealetungi, pilvestumist ja ühist lahustumist digiilmas.

Huawei avaldas oma globaalse tööstuse visiooni (GIV) raporti, mis kajastab kajastab tehnoloogia ja tööstuse arengu trende kuni 2025. aastani.

Nutistumise ja ekraanistumise ajajärgul muutub kõik meie ümber kiiresti: praktiliselt kõikides tööstusharudes on kasutusele võetud digitehnoloogia. Kõik ühendub kõigega, kõik suhtleb kõigega, ja võrk valitseb kõige üle.

Huawei GIV visiooni järgi pole järgnevatel aastatel inimesel enam vaja pingutada, et infot leida, see tuleb ise meie juurde. Liitreaalsusest saab igapäevaelu osa, transpordivõrk muutub reisijate soove arvestavaks jpm.

Robotid tulevad tuppa

Materjaliteaduse, tunnetusliku tehisintelligentsi ja võrgutehnoloogiate edusammud soodustavad robootika kasutuselevõttu erinevatel eesmärkidel kodudes ja isiklikus plaanis. Globaalse tööstuse visioon ennustab kodurobotite turuosa suurenemist 14 protsendini.

Virtuaalsusega segunev pärisilm

5G, virtuaalselt võimendatud reaalsuse, masinõppe ja muude uudsete tehnoloogiate sulandumine võimaldab inimestel reaalsust, distantse ja ajalugu uutmoodi tajuda.

Uudne nn supernägemine avab uusi vaatenurki kultuurile ja ettevõtlusele. Virtuaalselt võimendatud reaalsust kasutavate ettevõtete hulk tõuseb 10 protsendini.

Info leiab inimese

Nullotsing: kuna andmepõhised ja anduritega varustatud seadmed ning vahendid hakkavad inimeste vajadusi järjest oskuslikumalt aimama, leiab teave meid ise üles.

Tuleviku otsingud on nupuvabad; isiklikud sotsiaalvõrgustikud luuakse kiirelt ilma pingutuseta ja „nullotsingu“ funktsionaalsusest lõikavad kasu ka ettevõtted.

Globaalse tööstuse visioon ennustab, et 90 protsenti nutiseadmete omanikest kasutab 2025. aastal isiklikke nutiassistente.

Targad tänavad

Nutikad transpordisüsteemid ühendavad inimesi, sõidukeid ja taristut, kaotades ummikud ning tagades kiire hädaolukordadele reageerimise.

Lisandub rida funktsioone, mis muudavad liikluse sujuvamaks ja ohutumaks. 2025. aastaks on GIV ennustuse järgi 15% sõidukitest kasutusel V2X kiibid.

Botid võtavad üle

Juba praegu paljusid tööstusharusid ümber kujundav nutikas automatiseerimine suudab lähiajal lahendada palju ohtlikumaid, korduvaid ja ülimat täpsust nõudvaid ülesandeid.

Botid aitavad kaasa ohutuse ja tootlikkuse suurendamisele. Huawei globaalse tööstuse visiooni järgi on 2025. aastal tööstuses iga 10 000 töötaja kohta 103 robotit.

Tehisintellekt tõmbab pilve

Digiloovus on täiesti uus mõiste: pilvepõhine tehisintellekt teeb võimalikuks tõmmata kokku kaunite kunstide ja teadusvaldkonna kulutusi ning vähendada takistusi nende kahe põimimisel.

Põhimõtteliselt ei pea keegi enam tundma igavust või seda, et tema suurepäraseid mõtteid ei hinnata: AI abil jõuavad head mõtted kiirelt paljudeni ning loovkoostöö saab uue tähenduse. GIVi ennustuse põhjal võtavad 97% suurtest ettevõtetest 2025. aastaks kasutusele tehisintellekti.

Paabeli torn variseb

AI ja suurandmete analüütikud loovad sujuva kommunikatsiooni ettevõtete ning klientide vahel ja kaotavad keelebarjäärid.

Tuleviku kommunikatsiooni alustaladeks on täpsus, üksteise mõistmine ja usaldus. GIV visiooni kohaselt on 2025. aastal 86% ettevõtete toodetud andmetest ka kasutuses. Tere tulemast personaliseeritud saladustest vaba ühiskond.

Üleilmselt kogunevad pilved

Ettevõtted kogu maailmas võtavad digitaalse tehnoloogia ja nutirakendused kasutusele ühtse juurdepääsuga platvormidel – see tähendab paremat koostööd, ressursside jagamist, tugevamaid ökosüsteeme ja suuremat tootlikkust.

GIV visiooni kohaselt on 2025 koguni 85% ärirakendustest pilvepõhised. Sealjuures pole vahet, kas ettevõte on oma pesa teinud USA-s või Eestis, ühtsed pilved võimaldavad tööd kõikjal sarnaselt juhtida.

5G seninägematu potentsiaal

5G on kohal ja kinnitab kanda palju kiiremini kui mis tahes eelmine traadita side põlvkond – selle potentsiaal üksikisikute, ettevõtete ning ühiskonna jaoks on tohutu.

Globaalse tööstuse visiooni ennustuse kohaselt on 58% kogu maailma rahvastikust 2025. aastal ligipääs 5G-võrgule.

Globaalne digijuhtimine

Digitaalse tehnoloogia edusamme tuleb tasakaalustada ühise õigusrtuumi, andmenormide ja andmekasutuse põhimõtetega.

Globaalse tööstuse visiooni kohaselt ulatub globaalsete andmete aastane maht 2025. aastal 180 ZB-ni (1 ZB = 1 triljon GB).

Ära siiski veel erutu

Enne kui rõõmust ent globaalsesse digipilve tõmmata, tuleks pidada meeles, et suur osa GIV ennustustest on kättesaadavad sellele osale maailmast, kus on ekraanid ja internet.

Amazonase vihmametsade põlishõimudeni 5G ja muu digimüra ei jõua. Ilmselt ei muutu viie aastaga elu palju teistsugusemaks ka Raplas või Antslas. Õnneks!

 Allikas: Huawei pressiruum

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com