blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com
rarefilm.net

Eesti Meediaettevõtete Liit soovib kehtestada 2021. aastaks digimaksu

Eesti Meediaettevõtete Liit teeb ettepaneku kehtestada 2021. aastaks digimaks, mis oleks üks viis meediaturgu stabiliseerida ja jätaks rohkem maksuraha Eestisse.

Eesti Meediaettevõtete Liidu ettepanek digimaksu kehtestamiseks taotleb turuosaliste võrdset kohtlemist, sest praegu maksavad kohalikud meediaettevõtted suurte internetihiidudega võrreldes 4,5 korda rohkem makse.

See situatsioon on ebaõiglane mitte üksnes Eesti meediaettevõtete jaoks, vaid ka Eesti riigi jaoks, mis kaotab igal aastal miljoneid eurosid maksuraha.

Nii meediaettevõtete kui Eesti riigi jaoks oleks vajalik võrdse kohtlemise kehtestamine esimesel võimalusel ehk siis 2021. aastaks, mitte aga kolme aasta jooksul või veelgi kaugemas tulevikus.

Avalikkuses on kõlanud väiteid, nagu töötaks OECD välja ülemaailmset digimaksustamise regulatsiooni, mis võiks jõustuda kolme aasta pärast.

Tegelikkuses ei ole garantiid, et rahvusvaheliste majandussuhete pingestunud olukorras nimetatud küsimuses lubatud ajaks konsensusele jõutakse.

Pole ka garantiid, et OECD ettepanekute nurjumisel jõuaks Euroopa Liit kiiresti digimaksustamise regulatsiooni jõustamiseni, nagu see on seda lubanud.

Sellises olukorras on seitse Euroopa Liidu riiki kehtestanud või just kehtestamas siseriiklikku digimaksu, mis kõik tuginevad Euroopa Komisjoni väljatöötatud lahendustele.

Maks on juba jõustatud Prantsusmaal, kus president Emmanuel Macron on võitluse internetihiidudega võtnud oma südameasjaks ning soovib kaitsta oma turgu ja tootjaid.

Digimaks on menetluses Suurbritannias, Austrias, Itaalias ja Tšehhis. Vastav eelnõu on koostamisel Sloveenias. Niisuguses olukorras pole mingisugust mõtet venitada ja oodata digimaksu kehtestamisega ka Eestis.

Me ei ole ainsad Euroopa Liidus ning me ei teeks seda enda väljatöötatud mudeli järgi, vaid saaksime tugineda Euroopa Liidus juba väljatöötatud raamistikule.

Raamistikku pole seni Iirimaa ja Skandinaavia riikide vastuseisu tõttu (mitmed digihiiud on EL-s registreerinud oma tegevuse Iirimaal, Skandinaavia riigid aga seisvad näiteks Spotify huvide eest) vastu võetud.

Enne Eestit on digimaksu kehtestanud või seda tegemas mitmed Euroopa Liidu juhtivad riigid, mistõttu EML on esitanud vastava digimaksustamise ettepaneku rahandusministeeriumile ning teeb ettepaneku see kehtestada maksumääraga vahemikus 3-5% enne 2021. aasta riigieelarve vastuvõtmist.

Accelerista on alates 29. mai, 2019 Eesti Meediaettevõtete Liidu liige

Allikas: EML. Kaanepilt: Unsplash/Maaten van del Heuvel

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com