Venemaa suurlinnade tänavatele lastakse lahti paarsada isejuhtivat autot

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Venemaa on asunud ette valmistama isejuhtivate sõidukite teedele lubamist. Detsembrist käivitunud pilootprojekt toob suurlinnade tänavatele mitusada robotautot. Muuhulgas pannakse autod proovile karmis talves. Kaasliiklejate jaoks on koostatud reeglistik, mida teha, kui tee isejuhtiva autoga ristub.

Jõulukuu algusest saati viiakse Moskva, Kaasani ja Innopolise tänavatel läbi eksperimenti, mille käigus lubatakse linna sõiduteedele juhita sõiduautosid. Sellekohase määruse allkirjastas Venemaa peaminister Dmitri Medvedev.

Projekti tehniline nõustaja Avtonet koostas kaasliiklejatele juhendi, kuidas käituda, kui tee robotautoga ristub. Muuhulgas on seal kirjas, et isejuhtivat autot ei tasu füüsiliselt häirida, selle suunas vehkida ega signaalitada ning ka viina pakkumisest pole suhtlemisel abi.

Eksperimendi eesmärk Venemaal on normatiivse baasi loomine ning juhita transpordiga seotud seadusandluse juurutamine ja liikluseeskirjade väljatöötamine.

Üks suurimaid projekti panustajaid on Yandex, mis on esimesed katsetused isejuhtivate Toyotadega juba läbi viinud ning tänavu novembris pani taksod Tatarstani Vabariigis Kaasani ja Innopolise vahet sõitma. Valdavalt ongi tegu isejuhtivate Toyotadega, mis on varustatud Nvidia GTX GPUga ja Velodyne LiDARiga.

Ühtekokku osaleb eksperimendis 27 tunnustatud ettevõtet, eeskuju on võetud nii Ühendriikide Self Drive Act– seadusloomest kui ka hiinlastelt, kes alustasid isejuhtivate sõidukitega seonduva seadusruumi korrastamisega aastal 2017.

« Et selline transpordivaldkond areneda saaks, on vaja luua ammendav terminoloogia, sh määratleda, mida kujutab endast täielikult automatiseeritud juhtimissüsteem, mis või kes on sellise kõrgautomatiseeritud transpordivahendi omanik.

Just siit tulenevad juriidilised järelmid, mis on seotud võimalike kahjude kompenseerimisega, ja muu taoline“, selgitas Dmitri Medvedev.

KATSETUSED KESTAVAD 2022 AASTANI

Teatatakse üle saja juhita sõiduki lubamisest Moskva ja Tatarstani linnade tänavatele juba nüüd, detsembris, nende hulgas ka ülalmainitud Яндекс (Yandex.ru) platvormtaksoteenuse nimel tegutsevad sõidukid. Testimiste käigus pööratakse erilist tähelepanu rasketele talvistele teedeoludele.

Kogu eksperimenti plaanitakse käigus hoida kuni 2022. aasta märtsini, ent esimesi täpsustusi normatiividesse ja seadusandlusse oodatakse juba ligi poole aasta pärast ehk 2019. aasta suve alguseks.

Venemaal on välja antud esimesed juhised, kuidas käituda, kui kahejalgse liikleja tee ristub robotautoga. Kel lähiajal Moskvasse või Tatarstani reisimine ees seisab, tasub alljärgnev hoolega läbi lugeda. Peamine soovitus on säilitada rahu ja mitte astuda robotsõidukiga füüsilisse kontakti.

This slideshow requires JavaScript.

JUHISED ROBOTAUTOGA KOHTUMISEKS

2019. aasta algusest vallutavad Moskva ja Tatarstani linnatänavad testitavad piloodita sõiduautod. Ainuüksi Yandexi heaks asub maanteekilomeetreid neelama ligi 200 automatiseeritud sõidukit.

Moskvas võivad eritähistusega (milleks on A-täht) robotsõidukid liigelda kõikjal kus liiklevad traditsioonilised autod.

Venemaa rahvuslik tehnoloogiaettevõte Avtonet, mis ulatuslikku testprojekti tehniliselt konsulteerib, koostas reeglistiku, mis juhendab kaasliiklejaid käituma, kui nende tee ristub isejuhtiva sõidukiga. Vastavasisulise meelespea on avaldanud kõik suuremad meediaväljaanded, sh РБК.

— Kui näete ristmikul liikumas juhita sõidukit, siis tuleb järgida valgusfoori märguandeid (kollase tule puhul tuleb peatuda).
— Ärge küünitage akendest välja vaatama ning ärge vehkige kätega automaatsõiduki ees.
— Kindlasti tuleb kasutada suunatulesid ja teisi valgusmärguandeid igasuguste manöövrite eel ja käigus. Automaatsõidukid lähtuvad neist märguannetest edasise liikumissuuna ja kiiruse valikul.
— Ärge püüdke võita juhita sõiduki tööd jälgiva insener-katsetaja tähelepanu talle põhjuseta signaaliga märku andes.
— Mootorrattal liiklejatel ei tuleks juhita sõidukist möödudes neid katsuda.
— Säilitage rahu! Ärge püüdke jäädvustada oma kaamerale juhita sõidukit, keskenduge liiklusolukorrale.
— Ettevaatuse mõttes soovitame mitte tormata läheneva juhita sõiduki eest üle tee, isegi mitte vöötrajal.
— Sõiduteede ületamisel olge äärmiselt tähelepanelik ja vaadake mõlemale poole, sest A-tähega märgistatud sõiduk võib ilmuda igal hetkel.
— Jalakäijatel tuleb ületada teed vaid sellekohaselt märgitud kohtadel, järgides ohutut vahemaad sõiduautodest.
— Sõidutee ületamisel tuleks eemaldada kapuuts (või teised riideesemed, mis piiravad vaatevälja) ning vabaneda kõrvaklappidest, mis võivad vähendada teie tähelepanelikkust liiklusolukorras.

Allikas: Interfax, Meduza. Materjale sirvis Ilona Toots.

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.