blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com

Portaal Accelerista on alates 29. maist 2019 Eesti Meediaettevõtete Liidu liige

ETTEVÕTTE ANDMED

Portaali omanik: MTÜ Looduselust, reg. nr. 80310306
Postiaadress: Tähe 10a, 11619 Tallinn
E-kiri: accelerista@accelerista.com

KONTAKTID:

Peatoimetaja Ylle Tampere: ylle@accelerista.com
Raamatupidaja: Külliki Kirtsi kylliki@career.ee
Tegevtoimetaja, tõlkeuudis: Maarja Vau maarja@accelerista.com
Koostööprojektid: Siim Kala siim@accelerista.com, telefon: +372 5690 9356

ACCELERISTA SOTSIAALMEEDIAS

JÄLGI MEID FACEBOOKIS
JÄLGI MEID TWITTERIS
ACCELERISTA YOUTUBE'i KANAL
JÄLGI MEID INSTAGRAMIS

PILTIDE JAGAMISE JA SISU REFEREERIMISE TINGIMUSED:

Accelerista lehekülje kujundus, sisu ja pildimaterjalid kuuluvad MTÜ-le Looduselust või vastavale litsentsiandjale. Leheküljel sisalduva materjali alla laadimine ja taaskasutamine, kopeerimine või kasutamine mistahes muul kujul on lubatud üksnes MTÜ Looduselust kirjaliku loa alusel.

Konkreetse loo kontekstis võib avaldada loo juures olevaid pilte Ekspress Meedia väljaannetes ning Õhtulehe online portaalis. Pildi autoritega on sõlmitud vastav kokkulepe või on kasutatud pildipankade fotosid CC litsentsi alusel.

ÜHEKORDNE REFEREERIMINE ON LUBATUD NEIL TINGIMUSTEL:

artikli sisu  võib refereerida (lähtuvalt pikkusest) 1-3 lõigu ulatuses;
refereeringu juures palume viidata tehnikaportaalile Accelerista;
refereeringule palume lisada lingi viidatavale artiklile.

ACCELERISTA AUTORID

Gerli Ramler, Lena Murd, Katariina Roosipuu, Ilona Toots, Tuul Sikk, Toomas Vabamäe, Andres Kruus, Toomas Uibo, Argo Verk, Veli V. Rajasaar, Uku Tampere jt. Video- ja fototiim: Veli V. Rajasaar, Eik E. Sikk, Sten Ottep

ENG Accelerista is an independent and the most colorful hybrid website in Estonia, providing educational content in a humorous and spirited manner.

The genre of the website is edutainment which is focused on contemporary vehicles (from bikes to planes), traffic culture, gadgets and vidgets and consumer advice. Published since Nov 1st, 2015, a website originally meant for women grew quickly into a gender-neutral edition with 100,000 unique readers (on average) per month.

According to the data of Google Analytics the reader of Accelerista is a person of 24-55 years of age, urban residence, active in sports, has children and some money, is looking for entertainment and wants to hike in the nature. Our main referrers are from Ekspress Meedia Group.

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com