Video: juhi häirimine kaassõitjate poolt võib lõppeda õnnetusega. Kuidas olukorda lahendada?

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Autoroolis juhi häirimine kaassõitjate poolt on levinud probleem. Paljud rasked liiklusõnnetused juhtuvad olukorras, kus autojuht on sunnitud tegelema tülikate kaassõitjatega. Kuidas sellises olukorras leida lahendus ja kes on vastutav sõidurahu eest?

Juhi häirimine samas autos viibivate inimeste poolt on teema, millest räägitakse vähem kui näiteks kõrvalistest tegevustest roolis. Lahtine lemmikloom autos, jonnivad lapsed, tülitsevad või purjus täiskasvanud kujutavad endast samasugust ohtu nagu helisev mobiiltelefon või mistahes muud auto juhtimisse mittepuutuvad tegevused.

Hukkunute või vigastatutega avariid saab jagada kaheks: tähelepanematuse, juhtimisvea või hetkeemotsiooni tõttu juhtunud õnnetused ning tahtlikult liiklusreeglite eiramisest põhjustatud õnnetused. Kõrvalised tegevused, sealhulgas juhi häirimine roolis käivad esimese kategooria alla. Juhi tähelepanu hajub, mõte liigub mujale ning hetkeemotsiooni ajel tehakse juhtimisviga.

“Roolis vastutan mina” on tehnikaportaali Accelerista ja autokooli Juhiluba õpetajate koostöös sündinud videoprojekt. Ettevõtmist toetasid Maanteeamet, Info-Auto, Forte ning mitmed vabatahtlikud.

Kaheksas lühiklipis on näha tüüpolukorrad, kus autojuhid kipuvad oma oskusi ülehindama ning lihtsad lahendused vigade vältimiseks. Meie kõigi soov on, et igaüks, kes rooli istub, mõistab, kui suur on autojuhi vastutus inimelude säästmisel.

Liiklusõnnetuste statistika on selles osas napisõnaline. Liiklusõnnetus on juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada või surma või tekib varaline kahju. Eestis uuritud raskete õnnetuste puhul on peamiseks põhjuseks hooletus ja liikluseeskirja eiramine ning enamust neist õnnetustest olnuks võimalik vältida.

 

KOLM PÕHILIST JUHTI HÄIRIVAT TEGURIT

visuaalne häirimine: juht on sunnitud tõstma pilgu teelt
kognitiivne häirimine: juht peab mõtlema kõrvalistele asjadele
manuaalne häirimine: juht on sunnitud roolist lahti laskma

Tihtipeale esinevad eksitavad tegurid üheskoos: autojuht, kes on sunnitud rahustama tagapingil nutvat last, ei saa samal ajal jälgida teed ning tõenäoliselt tõstab käed ka roolilt. Kui juhi kõrval istuv abikaasa kisub üles tüli või hakkab kõrvalistmelt autot “juhtima”, hajub tähelepanu ning roolis olija on sunnitud mõtlema kõrvalistele asjadele, näiteks tülisituatsiooni lahendamisele.

Meie videos on näha, kuidas areneb olukord autos, mille tagapingil tülitsevad lapsed ning juhi kõrval istuv vanaema tahaks jagada oma muljeid. Kõige tähtsam on olukord lahendada enne sõitma hakkamist. Selles loos leiab lahenduse vanaema, kes lubab, et kohale jõudes pühendab ta lapselastele piisavalt aega.

LIHTSAD LAHENDUSED. TEE NII!

* Enne autosse istumist meenuta endale alati, et sina vastutad kaassõitjate turvalisuse eest. Meenuta vajadusel seda fakti inimestele, kes sinuga koos autosse istuvad. Sul on õigus valida reisiseltskonda;
* Pane käest ära telefon ning muud sõitmist häirivad asjad. Palu sama teha kaassõitjatel;
* Palu kaassõitjatelt lugupidavat käitumist. Palu et nad sõidu ajal ei räägiks autojuhiga. Vaigista nende omavaheline kõvahäälne kõne;
* Palu lastel sõidu ajal istuda rahulikult oma toolis. Vajadusel võimalda neile tegevust;
* Lepi lastega kokku autosõidu reeglid: kõik tülid tuleb lahendada enne autosse istumist;
* Kui olukord autos väljub sinu kontrolli alt, peata auto turvaliselt teepervel ning leia rahumeelne lahendus;
* Kui olukorrale ei ole rahumeelset lahendust võimalik leida, on sul õigus tülikas reisiseltsond autost välja tõsta ja jätkata teekonda turvaliselt;
* Kui tundub, et sa ise ei tule toime tülitsevate, tülikate või purjus täiskasvanute korralekutsumisega, on sul õigus kutsuda kohale politsei. Arvesta, et tegu ei ole kiireloomulise kutsega ning sul tuleb politseid tõenäoliselt kauem oodata.
* Kaassõitjal on autos kohustus kinnitada turvavöö igal istekohal ning kohustus suhtuda juhti lugupidavalt. Samuti on kaassõitjal kohustus jälgida juhi kehtestatud reegleid ning käituda eeskujuliku liiklejana.

Allikas: Juhiluba autokool, maanteeamet, Soome liiklusturvalisuse keskus. Pilt: Veli V. Rajasaar

Uuring: kaheksa asja, mis teevad autosõidust tõelise põrgu ja juhist ohtliku liikleja

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.