Riigikogus võeti 12. mail vastu neli seadust ja teise lugemise läbisid 2 eelnõu – rahunemispeatuse lisamine väärteomenetluse seadustikku võib peagi saada reaalsuseks.

Õiguskomisjoni algatatud väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõuga (216 SE) luuakse õiguslikud eeldused lühimenetluse raames alternatiivsete mõjutusvahendite kohaldamiseks.

Muudatus võimaldab sõiduki juhile määrata mõjutusmeetmena 45-minutilise rahunemispeatuse, mille vältel on sõiduki juht koos sõidukiga kohustatud viibima kohtuvälise menetleja määratud asukohas.

Rahunemispeatusega luuakse veel üks võimalus liikluskäitumist ja kiiruspiirangutest kinnipidamist parandada varases staadiumis, mil toime pandud rikkumine ning liikluskäitumises tehtud vead pole nii tõsised, et peaksid kaasa tooma karmi sanktsiooni, kuid on piisavad, et neile tähelepanu pöörata.

45-minuti pikkuse rahunemispeatuse saavad eelnõu järgi trahvi maksmise asemel valida need kiiruseületajad, kes ei ületanud lubatud piirkiirust rohkem kui 20 kilomeetrit tunnis. Eelnõule lisatud muudatused puudutavad isiku kaebeõigust mõjutusmeetme kohaldamisega seoses.

Kui autojuht, kes vabastati mõjutustrahvi tasumisest, on kinni pidanud otsuses märgitud mõjutusmeetmest, on temal (tema esindajal) õigus 15 päeva jooksul alates lühimenetluse otsuse kättesaamisest nõuda kohtuväliselt menetlejalt tõendite vormistamist ja edastamist, et vaidlustada lühimenetluse otsus ning kaebuse maakohtule esitades.

Ka sätestatakse, et kui isik ei ole kinni pidanud lühimenetluse otsuses märgitud mõjutusmeetme tingimustest, edastatakse talle selle kohta vastavasisuline teade.

Eeldatavasti märgitakse teates ära, et isik ei ole kinni pidanud mõjutusmeetme tingimustest, sellest tulenevalt on tal kohustus täita talle juba kinnipidamisel kättetoimetatud lühimenetluse otsuses märgitud trahvi tasumise kohustus.

Rahunemispeatus on üks liiklusinnovatsiooni töörühma algatustest, mida on edukalt proovitud ning tulemused on olnud lootustandvad.

12. mai riigikogu istungi stenogrammi ja eelnõu kommentaare saab lugeda siit.

Kaanepilt: Ylle Tampere

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.